***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 20:20***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.950.965 2.930.148 2.832.052 -1.411.463
Satışların Maliyeti
-594.900 -1.127.543 -932.136 13.542.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.356.065 1.802.605 1.899.916 12.130.816
BRÜT KAR (ZARAR)
13.356.065 1.802.605 1.899.916 12.130.816
Genel Yönetim Giderleri
-7.527.371 -5.703.208 -5.345.476 -2.349.292
Pazarlama Giderleri
-363.051 -120.000 -120.000 -45.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
916.638 238.001 235.226 111.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.399.442 -416.144 -498.082 686.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.017.161 -4.198.746 -3.828.416 10.533.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 24.138.609 24.138.592 69.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.017.161 19.939.863 20.310.176 10.608.768
Finansman Giderleri
-19.952 -677.393 -676.687 -643.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.037.113 19.262.470 19.633.489 9.965.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.104.107 659.912 659.833 -734.439
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -288 -285 -285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.104.107 660.200 660.118 -734.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
228.379 -20.676 -12.912 -10.070
Ana Ortaklık Payları
-2.161.385 19.943.058 20.306.234 9.241.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-915.565 1.508.675
Dönem Karı (Zararı)
-1.933.006 19.922.382
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.933.006 19.922.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.603.078 2.381.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
474.028 1.028.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.394.973 1.358.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.394.973 -258.031
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.616.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.430.549 3.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.925 3.628
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.382.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
664.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
664.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.268.733 -12.780
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.268.733 -12.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.104.107 -659.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.585.637 -20.251.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.098.127 -29.756.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.098.127 -29.756.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.656.627 62.062.576
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.656.627 62.062.576
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-367.388 313.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.132.029 39.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.763 700.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.763 700.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.925 451.767
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.242.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.607.355 -54.062.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.607.355 -54.062.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-915.565 2.053.147
Ödenen Faiz
-702.074
Alınan Faiz
0 157.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
592.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
592.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
592.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.427.180 -1.899.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.427.180 -1.899.501
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.427.180 -1.899.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.750.287 -390.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.750.287 -390.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.030.028 3.420.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
279.741 3.030.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
279.741 3.241.298
Ticari Alacaklar
15.231.982 9.133.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.022.953 4.580.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.209.029 4.553.735
Diğer Alacaklar
35.379 6.815.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.962 1.269.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.417 5.545.763
Stoklar
956.000 588.612
Peşin Ödenmiş Giderler
795.829 5.927.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
795.829 5.927.858
Diğer Dönen Varlıklar
731.667 1.608.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
731.667 1.608.237
ARA TOPLAM
18.030.598 27.315.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.030.598 27.315.296
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.268.733
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
13.268.733
Maddi Duran Varlıklar
742.853 1.695.392
Diğer Maddi Duran Varlıklar
742.853 1.695.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.271.488 37.284.540
Şerefiye
37.271.488 37.271.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.144.525 1.935.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.427.599 40.915.088
TOPLAM VARLIKLAR
73.458.197 68.230.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.806.236 3.042.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.806.236 3.042.076
Banka Kredileri
1.806.236 3.042.076
Ticari Borçlar
225.100 235.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
56.990 68.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
168.110 167.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
893.363 941.288
Diğer Borçlar
1.123.886 7.785.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.400 1.330.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.120.486 6.455.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.610 3.261.345
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
155.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.610 3.105.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.467.047 1.412.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.467.047 1.412.411
ARA TOPLAM
5.534.242 16.678.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.534.242 16.678.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.191.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.191.340
Banka Kredileri
1.191.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
287 10.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
287 10.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
364.622 186.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.909 1.388.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.899.151 18.067.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.734.885 50.201.145
Ödenmiş Sermaye
20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97 -1.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 -1.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 -1.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.846.352 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.846.352 34.846.352
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
19.236.594
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.013.133 -7.380.671
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.704.627 -632.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-175.839 -37.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.559.046 50.163.298
TOPLAM KAYNAKLAR
73.458.197 68.230.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862 1.247.865 1.247.865
Dönem Karı (Zararı)
19.943.058 19.943.058 -20.676 19.922.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.679 1.679 1.679
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.125.803 -1.125.803 -1.125.803
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 1.262 34.846.352 136.112 -7.485.233 19.943.058 70.675.235 -20.676 70.654.559
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Transferler
-632.462 632.464 2 -366.371 -366.369
Dönem Karı (Zararı)
-1.704.627 -1.704.627 228.379 -1.476.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.771 1.771 1.771
Sermaye Avansı
19.236.594 19.236.594 19.236.594
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -97 34.846.352 136.112 19.236.594 -8.013.133 -1.704.627 67.734.885 -175.839 67.559.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.381 1.343 1.343 -3.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.771 1.679 1.679 -4.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-390 -336 -336 952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-390 -336 -336 952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.381 1.343 1.343 -3.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.931.625 19.923.725 20.294.665 9.227.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
228.379 -20.676 -12.912 -12.912
Ana Ortaklık Payları
-2.160.004 19.944.401 20.307.577 9.240.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798312


BIST12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34