***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.09.2020 18:11***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 16.359.297 4.318.714
Satışların Maliyeti
19 -7.887.107 -1.566.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.472.190 2.752.104
BRÜT KAR (ZARAR)
8.472.190 2.752.104
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.872.885 -4.429.002
Pazarlama Giderleri
20 -63.051 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.975 56.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.718.958 -750.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.822.271 -2.370.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 229.286 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.051.557 -2.370.525
Finansman Gelirleri
23 0 157.890
Finansman Giderleri
23 -337.646 -376.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.713.911 -2.589.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-199.730 400.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -449.360 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 249.630 400.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.514.181 -2.189.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.514.181 -2.189.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.559 -157.359
Ana Ortaklık Payları
1.542.740 -2.031.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-749.304 1.899.088
Dönem Karı (Zararı)
1.514.181 -2.189.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.514.181 -2.189.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.192.406 1.929.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
193.888 665.217
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
344.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
344.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.248.148 2.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
587 2.366
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
153.394
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-361.587
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
196.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-249.630 -135.952
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.078.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.294.483 2.487.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.222.198 -6.692.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.222.198 -6.692.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.346.983 69.334.833
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.163.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.183.221 69.334.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.326.730 663.020
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.847.309 -5.037.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.087.619 -795.651
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.087.619 -795.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-659.692 517.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.301.197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.301.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.054.349 3.221.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.228 -58.723.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-240.228 -58.723.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.587.896 2.227.632
Ödenen Faiz
-315.642 -486.146
Alınan Faiz
157.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.154.234 -288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.390.923 -2.075.507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.674.106
Kredilerden Nakit Girişleri
1.674.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.065.029 -2.075.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.065.029 -2.075.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.140.227 -176.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.140.227 -176.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.244.435 3.420.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.208 3.244.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.208 3.244.435
Ticari Alacaklar
6 7.192.322 12.414.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.009.073 403.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.183.249 12.010.601
Diğer Alacaklar
10 1.482.705 6.561.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.163.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.482.705 3.397.580
Stoklar
8 1.895.953 3.222.683
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.769.383 1.902.348
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.390.566 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.378.817 1.902.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 651.606 651.606
Diğer Dönen Varlıklar
13 974.033 1.608.129
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
256.452 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
717.581 1.608.129
ARA TOPLAM
29.070.210 29.605.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.070.210 29.605.063
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 376.210 675.440
Taşıtlar
0 249.553
Mobilya ve Demirbaşlar
333.884 341.118
Özel Maliyetler
42.326 84.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.430.154 37.317.467
Şerefiye
19.392.247 37.271.488
Bilgisayar Yazılımları
37.907 45.979
Peşin Ödenmiş Giderler
9 66.513 86.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.513 86.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 649.794 400.164
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.522.671 38.479.310
TOPLAM VARLIKLAR
49.592.881 68.084.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.371.255 57.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.371.255 57.263
Banka Kredileri
1.371.255 57.263
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 2.708.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.708.965
Banka Kredileri
0 2.708.965
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.202 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.202 0
Ticari Borçlar
6 1.015.966 3.113.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.015.966 3.113.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 281.596 941.288
Diğer Borçlar
10 1.618.452 6.919.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.618.452 6.919.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.896 1.073.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.896 1.073.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 449.360 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 2.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.295 2.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.212.062 1.413.199
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.212.062 1.413.199
ARA TOPLAM
8.230.084 16.229.928
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.230.084 16.229.928
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.313.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.313.794
Banka Kredileri
0 1.313.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
7 587 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
587 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587 1.313.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.230.671 17.543.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.419.328 50.855.369
Ödenmiş Sermaye
15 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 19.392.247 37.271.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.392.247 37.271.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.392.247 37.271.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.112 136.112
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
136.112 136.112
Diğer Yedekler
8.752.101 960.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.637.556 -8.714.494
Net Dönem Karı veya Zararı
1.542.740 -2.031.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.118 -314.718
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.362.210 50.540.651
TOPLAM KAYNAKLAR
49.592.881 68.084.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.848.147 52.753.584 -23.705 52.729.879
Diğer Düzeltmeler
133.653 133.653 -246.716 -113.063
Dönem Karı (Zararı)
-2.031.868 -2.031.868 -44.297 -2.076.165
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 50.855.369 -314.718 50.540.651
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 50.855.369 -314.718 50.540.651
Diğer Düzeltmeler
-286.159 -286.159 286.159 0
Transferler
7.791.654 -2.636.903 2.031.868 7.186.619 7.186.619
Dönem Karı (Zararı)
1.542.740 1.542.740 -28.559 1.514.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.879.241 -17.879.241 -17.879.241
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 19.392.247 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 41.419.328 -57.118 41.362.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.514.181 -2.189.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.514.181 -2.189.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.559 -157.359
Ana Ortaklık Payları
1.542.740 -2.031.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874762


BIST
14:001.418
Değişim :  0,29% |  4,05
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.418
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler14:00
VBTYZ 20,90 4.945.295 % 10,00  
DNISI 12,45 10.393.737 % 9,98  
PENTA 44,36 16.814.973 % 9,97  
KTSKR 32,22 36.907.200 % 9,97  
ISGSY 11,73 61.642.722 % 9,93  
14:00 Alış Satış %  
Dolar 8,5318 8,5351 % 0,71  
Euro 10,1197 10,1263 % 0,86  
Sterlin 11,8458 11,9052 % 0,89  
Frank 9,3768 9,4332 % 0,65  
Riyal 2,2685 2,2799 % 0,64  
14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 0,96  
Altın Gr. 498 498 3,63  
Cumhuriyet 3.296 3.345 24,00  
Tam 3.280 3.363 28,32  
Yarım 1.585 1.627 13,70  
Çeyrek 795 813 6,85  
Gümüş.Ons 25,42 25,46 0,06  
Gümüş Gr. 6,98 6,98 0,06  
B. Petrol 70,50 70,50 0,12