***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:19***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.579.768 906.850 0 0
Satışların Maliyeti
19 -2.050.198 -770.077 -421 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
529.570 136.773 -421 0
BRÜT KAR (ZARAR)
529.570 136.773 -421 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.516.801 -1.245.005 -209.278 -71.494
Pazarlama Giderleri
20 -33.561 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 110.451 19.613 27.583 340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -333.631 -44.767 -26.738 9.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.243.972 -1.133.386 -208.854 -61.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.810.821 92.615 433.982 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -7.159 -4.084 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
559.690 -1.044.855 225.128 -61.196
Finansman Giderleri
24 -1.335.314 414.675 -766 -38
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-775.624 -630.180 224.362 -61.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-479.048 -127.112 -2.229 209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -612.013 -14.422 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 132.965 -112.690 -2.229 209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.254.672 -757.292 222.133 -61.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.254.672 -757.292 222.133 -61.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-566.628 -75.130 0 0
Ana Ortaklık Payları
-688.044 -682.162 222.133 -61.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 45.684 -88.502 -7.454 136.112 -1.286.825 -4.883.563 3.915.452 3.915.452
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 10.000.000 45.684 -88.502 -7.454 136.112 -1.286.825 -4.883.563 3.915.452 3.915.452
Transferler
88.502 -4.979.519 4.883.563
Dönem Karı (Zararı)
222.133 222.133 222.133
Dönem Sonu Bakiyeler
18 10.000.000 45.684 -7.454 136.112 -6.266.344 222.133 4.137.585 4.137.585
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.000.000 45.684 0 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 45.684 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Transferler
2.340.827 -2.340.827
Dönem Karı (Zararı)
-688.044 -688.044 -566.628 -1.254.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.412 34.846.352 34.847.764 34.847.764
Sermaye Arttırımı
18 10.990.000 2.198.000 13.188.000 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.751.430 1.751.430 109 1.751.539
Dönem Sonu Bakiyeler
18 20.990.000 2.243.684 1.412 34.846.352 136.112 -2.174.087 -688.044 55.355.429 -566.628 54.788.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.372.742 -5.861.419
Dönem Karı (Zararı)
18 -1.254.672 222.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.468.028 -49.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 671.206 11.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.450 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -76.246 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 78.946 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 30.750 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
287.165 -12.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 80.594 -978
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 206.571 -11.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.841 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 479.048 2.229
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -50.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.099.351 -6.034.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.013.806 79.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -17.429.627 -5.881.258
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.274.363
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -816.015 19.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.151.675 35.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 293.198 84.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 8.960.028 -372.284
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 29.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.885.995 -5.861.419
Ödenen Faiz
24 -1.219.225
Alınan Faiz
23 367.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -23.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -612.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.031.717 5.880.795
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
23 -2.249.676
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5.880.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -782.041 2.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.507.776 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18 13.188.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 6.318.364
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 1.412 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.103.317 19.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.103.317 19.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.889.879 11.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.993.196 30.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -1.254.672 -757.292 222.133 -61.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.130 970 7.454 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 1.412 1.212 7.454 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-282 -242 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -282 -242 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.846.352 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 34.846.352 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.847.482 970 7.454 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.592.810 -756.322 229.587 -61.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-566.628 -75.130 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.159.438 -681.192 229.587 -61.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.993.196 1.889.879
Ticari Alacaklar
2.101.742 87.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 1.642.733 87.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 459.009 0
Diğer Alacaklar
22.059.360 5.995.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 15.937.639 100.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.121.721 5.895.000
Stoklar
9 3.274.363 0
Peşin Ödenmiş Giderler
832.005 15.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 39.084 5.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 792.921 10.490
Diğer Dönen Varlıklar
1.531.028 165.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.531.028 165.076
ARA TOPLAM
33.791.694 8.154.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.791.694 8.154.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.841 0
Maddi Duran Varlıklar
12 2.348.310 5.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.286.404 57.551
Şerefiye
13 37.271.488 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 14.916 57.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 762.541 328.656
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.400.096 391.885
TOPLAM VARLIKLAR
74.191.790 8.546.451
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.721.957 0
Ticari Borçlar
1.322.944 171.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 128.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.194.191 171.269
Diğer Borçlar
9.845.429 1.923.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 7.090.775 1.608.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.754.654 314.900
Ertelenmiş Gelirler
29.559 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 8.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 21.559 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
315.834 22.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 315.834 22.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.210.975 106.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.210.975 106.683
ARA TOPLAM
17.446.698 2.224.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.446.698 2.224.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.596.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.554 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 56.554 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 303.330 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 66.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.956.291 66.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.402.989 2.290.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.355.429 6.256.279
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 45.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.847.764 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.847.764 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.412 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 34.846.352 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.174.087 -6.266.344
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -688.044 2.340.827
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-566.628 -109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.788.801 6.256.170
TOPLAM KAYNAKLAR
74.191.790 8.546.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639957


BIST
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34