***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2018 19:32***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2018,14.03.2018,02.05.2018,21.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                                 YATIRIMCILARIMIZIN  VE  KAMUOYUNUN DİKKATİNE
                         Marka Yatırım Holding  ve yönetim kurulu olarak son dönemde yaşadığımız süreçleri Kamuoyu ve siz değerli Yatırımcılarımızla paylaşma ve bilgilendirme gereği hasıl   olmuştur.
 
1-      21.06.2018 tarihinde Lider Adana adlı firmanın eski   yönetiminin yapmış olduğu işlemlerin usulsüz    olduğunu  ,   beyanlarının yanlış ve  verdikleri belgelerin  sahte olduğu hususunu daha önce (21.06.2018 tarihli Kap Duyurusu ile ) kamuoyuna duyurmuştuk. Eski Yönetim kurulu Toplam resmi borçlarının 25.000.000 TL olarak beyan etmelerine  rağmen ,  Türkiye genelindeki İcra dairelerine 60.000.000 TL ‘den  fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile yapılan sözleşme, sözleşme şartlarına uyulmadığı için   noter kanalıyla tarafımızca fesih edilmiştir. İlerleyen süreçte Lider Adana   firması  Mehmet Sıddık ALGÜNERHAN ‘a Nominal değer üzerinden bu zamana kadar yapmış olduğumuz masrafların ödenmesi karşılığında, Lider Adana ve Yeni ADANA firmasının  gelirleri, Marka Yatırım Holding ve Bağlı ortaklarına temlik edilerek , araçları ve Yazıhaneleri de  Marka Yatırım Holding ve Bağlı ortakları devir  taahhüdü ile Hisse Devri sözleşmesi yapılarak  imza altına alınmıştır.
Daha sonrasında, Mehmet Sıddık ALGÜNERHAN ‘ın devir sözleşmesinde vermiş olduğu taahhütlerinin    yerine getirilmesi ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi için, Adana'da Marka Yatırım Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı olan  En Garanti A.Ş  Firmasının şubesi açılmış olup, Yağmur Sinç isimli şahıs da Müdür olarak atanıp ,  En Garanti A.Ş  adına işlemleri takip etmek için Yağmur Sinç'e vekalet verilmiştir. En Garanti A.Ş    firmasına devredilecek olan  10 Adet Temsa markalı arabaların borç yapılandırılması yapılarak 115.000 Euro kredi borcu  Mehmet Sıddık ALGÜNERHAN ‘ın şirketi adına tarafımızca ödenmiştir. Toplam borcunda  En Garanti firmasına temlik edilerek , otobüsleri devretmek şartıyla Temsa  firmasıyla da mutabık kalınmıştır.
Bu süreçte Adana da En Garanti şirketinin şube açılışının ardından ne yazık ki  Mehmet Sıddık  ALGÜNERHAN ,ın  beyin kanaması geçirerek vefat ettiğini öğrendik.
Daha sonrasında   Mehmet Bey'in vefatını  fırsat bilen bu kişiler  görevini kötüye kullanma yoluna gitmiştir. Mehmet Bey'in vermiş olduğu vekaletler, vefat   nedeniyle geçerliliğini kaybetmiş olmasına rağmen, geriye dönük işlem yapılarak,  Ankara ve Adana  yazıhanesi  3.şahıslara usulsüz olarak devir edilmiştir. En Garanti A.Ş şirket müdürü Yağmur Sinç'i tehdit ve baskı altına alarak, çalışanlardan  Ufuk Öztürk, Fevzi Kara, da mahkemelik olduğumuz Lider Adana eski yönetimi ve İsmail Güllüoğlu ile  beraber haraket  ederek  vekaletlerini kötü amaçla kullanıp    Marka Yatırım Holding A.Ş'ne  ait olan  Adana ve Ankara Şubelerini  3.şahıslara usulsüz olarak devir etmişlerdir. Temlik aldığımız gelirleri tahsil edebilmek için  şubelere  bağlattığımız post cihazlarını da sökerek, İştirakçi olarak çalışan Tanju Polat ve İsmail Güllüoğlu isimli şahısların şirketlerine bağlayarak Lider Adana ve Yeni Adana firmalarının gelirlerini zimmetlerine geçirmişlerdir. Bu iddialar belgeli ve şahitlidir.
Ayrıca  vekalet verilen ve yetkili olan  kişiler, Müdürlük ve vekillik görevlerini kötüye kullanarak, Lider Adana ve Yeni Adana firmasına usulsüz olarak gönderilen resmi tebligatların kesinleşmesini sağlayarak  resmi süresi içerisinde  itiraz etmemize engel olup tarafımıza devredilecek olan otobüslerin bağlanmasına sebep olmuştur.
Bu Şahıslar organize bir şekilde eski yönetim ile beraber haraket  ederek, Lider Adana ve Yeni Adana Firmasının  biletlerini Tanju Polat ve İsmail Güllüoğlu adlı şahısların otobüslerini haberimiz olmadan usulsüz olarak Firma altında çalıştırarak kendilerine kazanç sağlayıp, Lider ve Yeni Adana firmasının zarara uğratılmasına sebep olmuşlardır.
 
 Mehmet Bey'in vefatını  fırsat bilen Ufuk Öztürk, Fevzi Kara, Tanju Polat ve İsmail Güllüoğlu Lider Adana ve Yeni Adana Firmasına ait bağlanan araçları parçalayarak, Klimalarını, motorlarını  ve bütün değerli parçalarını satmışlardır. Hepsi belgeli ve şahitlidir. Ayrıca bu şahıslar Lider Adana ve Yeni Adana firmasına ait telefonları bile para karşılığında devir etmişlerdir. Lider Adana'yı   devir ettiğimiz tarihten sonra Lider Adana ve Yeni Adana yazıhane ve şubelerinden Marka Yatırım Holding ve Yönetim Kurulu adına haberimiz olmadan para tahsil ederek 3.kişilere borçlandırarak para aldıkları kişilerle sorun yaşamamıza sebep olmuşlardır.
Ufuk Öztürk adlı şahıs ,  İstanbul şubesine ait olan kiraları kendi ve eşi Hatice Hale Öztürk ‘ün hesaplarına aktarmıştır. Hepsi  dekontlu  ve belgelidir.
Personele, İştirakçilere ve çalıştığımız tedarikçiler için   göndermiş  olduğumuz tutarları zimmetlerine geçirip, Lider Adana ve Yeni Adana Firmasının gelirleri ile beraber  kendilerine menfaat sağlamışlardır.
 
 
Malumunuz olduğu üzere, Lider Adana ünvanlı şirketin eski yetkilileri ve yukarıda ismi geçen kişiler  tarafından gerçekleştirilen hukuk dışı işlem ve eylemler nedeniyle bu şirket ile olan bağlarımızı koparmış olmamıza rağmen ve de  söz konusu şirketin eski yetkilileri ile  işbu sözleşmenin feshine ve kendilerine keşide edilen ihtarnamelere   rağmen, Hisse Devri için  uhdelerinde bulunan toplam 2.200,000TL bedelli çekleri tarafımıza iade etmemiş olup,  kötü niyetle 3. Kişilere ciro etmiş ve İdil İcra Müdürlüğü'nün 2018/155Esas sayılı dosyası aracılığıyla işleme koymuşlardır. Hisse Devir sözleşmesindeki belirtilen şartlara uymayarak, Devir için verilen bu çekleri 3.şahıslara Ciro edilmeyeceğini  beyan  etmelerine rağmen sözleşme taahhütlerine uymamışlardır. Konuyla alakalı olarak tarafımızca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/62814S. Numaralı dosyası ile suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma devam etmektedir.
 
2-       Lider  Adana ve Yeni Adana adlı şirketlerin eski yetkilileri, Murat Yılmaz, Ali Mutlu ve Erdal Çetin adeta meslek haline getirmiş oldukları hukuk dışı işlem ve eylemlerine durmaksızın devam etmişler, bu sefer  Marka Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren ,Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Aşkın Korkmaz ve  Ferhan Aral ile  şirketimiz ile hiçbir ilgisi olmayan iş adamı Serdar Sözbir'in imzalarını taklit etmek suretiyle 25.000.000TL( yirmibeş milyon türk lirası ) bedelli sahte bir senet tanzim ederek tedavüle çıkarmışlardır. Söz konusu sahte senede istinaden ihtiyati haciz kararı alarak   ve yönetim kurulu üyelerinin tüm malvarlıklarına ve banka hesaplarına haciz şerhi işlenmiş bulunmaktadır. Konuyla alakalı olarak tarafımızca İstanbul 18.İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2018/808Esas sayılı dosya ile imzaya ve borca itiraz davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.
Yukarıda bahsi edilen 25.000.000 TL lik senetteki imzaların sahte olmasından dolayı, senet inceleme için Bilirkişiye gönderilmiş olup imzaların tarafımıza ait olmadığı raporu geldiği an kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
 
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2018/159719S. Numaralı dosya ile suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma devam etmektedir.
 
 
Bu Sebeple Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Aşkın korkmaz'ın şahsi hesaplarında bloke olmasından dolayı 02.05.2018 tarihinde verilen  Hisse geri alım taahhüdü yerine getirilememiştir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz kişilerin şirketimize vermiş olduğu zararlar Yönetim Kurulumuzun vermiş   olduğu  maddi ve manevi destekle giderilmeye çalışılmıştır.  Bahsi geçen hususlar belgeli ve dekontludur.
Tüm gayret ve çabası ile Ansa Yatırım Holding A.Ş'yi gözaltı pazarından çıkararak Marka Yatırım Holding olarak yoluna devam eden  Yönetim Kurulu'muzun   fedakarlıkları   gözardı  edilmeyerek, verilen emeklerin boşa çıkmaması için yatırımcılarımızı şirkete destek olmaya çağırıyoruz.
Şirketimiz bu usulsüz işlemlerden dolayı zor bir süreç ten geçmektedir.
Sonuç olarak, her türlü tehdit, şantaj , kötü manipülasyonlarla  ve şikayetlerle yalan beyanlarda bulunarak şirketimizi   itibarsızlaştırmak  istenmektedir. Bunlar ile ilgili her türlü  şikayetler  Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu olarak ilgili makamlara yapılmıştır.
 
Yukarıda arzına çalıştığımız üzere, Marka Yatırım Holding A.Ş. ve Yönetim Kuruluna karşı haksız ve hukuksuz girişimlerden mütevellit 02.05.2018 Tarihli geri alım taahhüdümüzü üzülerek ertelemek durumunda kalmış bulunmaktayız.
 
Tarafımızca işbu haksız, hukuksuz   ve mesnetsiz girişimlere karşı cezalandırmaları için yönetim kurulu olarak elimizden gelen herşey yapılıp, ikame edilen davalar ve soruşturma safahatları siz değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
 
 
İlgili Dava ve Şikayet Dosyaları
1-İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1099 Değişik İş dosyası
2-İstanbul 34. İcra Müdürlüğünün 2018/35512 Esas sayılı dosyası
3-Müvekkillerin imza örneklerinin bulunduğu kurum ve kuruluşlar
4-Müvekkillerin imza sirküleri ve uhdemizde buluna imza örnekleri
5-İstanbul CBS 2018/95941 S. Dosyası
6-Adana CBS 2018/48315 S. Dosyası
7-Adana CBS 2018/31790S. numaralı şikayet 
 8-Adana CBS 2018/39509S. numaralı şikayet
9-Bakırköy CBS2018/57577S numaralı dosyası
10-Adana CBS 2018/62814 S. Numaralı dosyası
11-Adana CBS 2018/36797S. numaralı dosyası
12- Adana 8. Aile Mahkemesi'nin 2018/378D.İş sayılı dosyası (Şüpheliler hakkında verilen koruma tedbir 'uzaklaştırma' kararı)
13- Adana ve Ankara  CBS'de uyap üzerinden yapmış olduğumuz henüz soruşturma numaraları tarafımızda olmayan sahte imzalı çeklerle alakalı soruşturma dosyaları.(Numaraları bilahare bildirilecektir)
14- Bilirkişi incelemesi
15- Tanık ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil
16- İstanbul Eyüp ve Adana Bağlar  karakol ve savcılık  şikayetleri
17- Yağmur Sinç, ,  Ufuk Öztürk, İsmail Güllüoğlu , Fevzi Kara, Tanju Polat karakol ve savcılık  şikayetleri.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721185


BIST
18:051.349
Değişim :  -0,18% |  -2,48
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363
En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDIP 5,06 20.817.109 % 10,00  
TKURU 236,30 4.722.866 % 9,96  
RTALB 22,74 141.040.643 % 9,96  
AGYO 2,54 27.516.879 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.906.914 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5512 8,5548 % 0,07  
Euro 10,0955 10,1104 % 0,43  
Sterlin 11,7842 11,8433 % 0,54  
Frank 9,3066 9,3627 % 0,52  
Riyal 2,2747 2,2861 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 -5,03  
Altın Gr. 494 494 -1,02  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,17 25,22 0,02  
Gümüş Gr. 6,93 6,93 0,01  
B. Petrol 73,83 73,83 0,39