***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2018 22:52***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -411.109 23.393.341 -38.861.851 -15.879.619 11.060.949 -4.818.670
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.268.124 32.664.600 3.815.353 -216.489.473 -38.861.851 89.054.835 185.439.846 274.494.681
Cari Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.798.545 162.418.018
Transferler
Not.27 682.900 -99.406.542 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -44.275 14.821.206 732.160 15.509.091 21.413.872 36.922.963
Sermaye Arttırımı
13.339.409 13.339.409 13.339.409
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 100.459.409 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.168.460 14.968.624 4.498.253 -315.896.015 732.160 42.468.973 170.211.417 212.680.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.320.847 -21.825.142
Dönem Karı (Zararı)
-874.148 -55.429.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-874.148 -53.594.991
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.834.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.206.419 78.401.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 14.043.096 12.464.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.899 210.638
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.899 210.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
663.459 1.565.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 349.781 1.145.902
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
625.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 313.678 -206.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.858.556 17.833.344
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -9.859.934 -9.797.898
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 28.082.175 27.368.820
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 623.956 320.833
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 12.359 -58.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.447.175 55.251.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.576.301 44.704
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -3.576.301 44.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -4.337.115 -8.956.586
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.31 -12.668
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.453.704 -43.454.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 7.554.255 6.363.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 6.363.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 613.358 -6.607.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -6.607.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -1.235.621 838.108
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 3.807.501 -1.603.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -6.621.055 -14.096.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -14.096.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.359.021 2.050.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -26.490.506 15.920.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 15.920.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -18.024.643 -12.191.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.302.028 -34.127.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -34.127.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.121.433 -20.483.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -199.414 -1.341.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.937.822 22.387.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-18-19 21.005.330
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-18-19 21.005.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -691.954 -60.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -60.983
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -381.009
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 18.608.168 -8.354.610
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -8.354.610
Alınan Faiz
Not.33 -8.597.383 9.797.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.657.179 -529.121
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.273.199
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 74.999.308 63.912.317
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 63.912.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -69.194.655 -37.072.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.072.618
Ödenen Faiz
Not.33 -10.420.673 -27.368.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.154 33.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-168.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.282 33.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.131.784 998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.237.066 1.031.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.295.063 1.188.741
Finansal Yatırımlar
Not.7 4.738.599 1.162.297
Ticari Alacaklar
Not.10 5.271.405 12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.781.202 1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 3.490.203 10.634.478
Diğer Alacaklar
Not.11 67.370.275 48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 64.067.210 45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 3.303.065 2.344.763
Stoklar
Not.13 3.923.138 2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.114.839 8.380.565
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 89.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.025.297 8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 644.149 2.517.945
ARA TOPLAM
92.357.468 76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.357.468 76.355.257
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 91.603 42.260
Diğer Alacaklar
Not.11 15.353.409 36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 14.966.209 36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 387.200 349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 38.958.795 33.720.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 673.822.004 596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 319.490 138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 319.490 138.304
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.954.381 20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 12.385.457 18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 7.568.924 1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 12.157.408 7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
760.657.090 694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR
853.014.558 770.752.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 45.779.815 48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 50.021.612 55.331.583
Ticari Borçlar
Not.10 20.556.052 26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.393.235 964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 19.162.817 25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 6.168.065 6.514.918
Diğer Borçlar
Not.11 42.980.956 49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 12.347.562 20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 30.633.394 28.246.060
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 19.040.724 31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 19.040.724 30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.797.510 5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.797.510 5.876.465
ARA TOPLAM
191.344.734 224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.344.734 224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 430.954.420 363.582.547
Diğer Borçlar
Not.26 15.460.254 18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.574.760 1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.574.760 1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.989.434 384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
640.334.168 608.334.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 42.468.973 13.620.473
Ödenmiş Sermaye
100.459.409 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.168.460 228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.168.460 228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.968.624 147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.968.624 147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.896.015 -216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı
732.160 -98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.211.417 148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
212.680.390 162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR
853.014.558 770.752.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 55.471.057 41.058.616 3.991.916 2.487.548
Satışların Maliyeti
Not.28 -31.120.770 -36.083.609 -3.143.438 -6.636.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.350.287 4.975.007 848.478 -4.149.269
BRÜT KAR (ZARAR)
24.350.287 4.975.007 848.478 -4.149.269
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -19.264.747 -11.561.562 -6.257.828 -2.880.422
Pazarlama Giderleri
Not.29 -4.419.500 -2.207.308 -748.664 -671.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.608.142 2.224.562 550.844 531.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -29.205.120 -6.714.855 -20.501.464 -2.949.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.930.938 -13.284.156 -26.108.634 -10.119.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 9.859.934 9.781.508 3.387.968 3.286.816
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.071.004 -3.502.648 -22.720.666 -6.832.411
Finansman Gelirleri
Not.32 37.937.381 15.958.878
Finansman Giderleri
Not.33 -31.077.640 -59.048.929 -9.705.843 -35.586.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.211.263 -62.551.577 -16.467.631 -42.419.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.337.115 8.956.586 2.800.420 5.255.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 4.337.115 8.956.586 2.800.420 5.255.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-874.148 -53.594.991 -13.667.211 -37.163.222
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.834.840 81.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
-874.148 -55.429.831 -13.667.211 -37.081.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.606.308 -16.567.980 -1.604.380 -11.350.599
Ana Ortaklık Payları
732.160 -38.861.851 -12.062.831 -25.731.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.137 -411.109 -129.781 17.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24-27 -59.861 -532.048 -155.409 17.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.724 120.939 25.628
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.821.206 51.022.270 8.112.085 34.367.599
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 14.821.206 51.022.270 8.112.085 34.367.599
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.771.069 50.611.161 7.982.304 34.385.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.896.921 -4.818.670 -5.684.907 -2.696.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 -1.612.170 11.060.950 -5.475.888 8.286.811
Ana Ortaklık Payları
Not.27 15.509.091 -15.879.620 -209.019 -10.983.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659338


BIST18:051.100
Değişim :  -1,25% |  -13,92
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
TSPOR 4,18 326.501.656 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.770 % 10,00  
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3342 7,3385 % 0,07  
Euro 8,6619 8,6802 % 0,44  
Sterlin 9,5434 9,5913 % 0,17  
Frank 8,0268 8,0752 % 0,23  
Riyal 1,9502 1,9600 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 34,97  
Altın Gr. 460 460 8,21  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 27,21 27,27 1,73  
Gümüş Gr. 6,42 6,44 0,41  
B. Petrol 45,05 45,05 -0,38