***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.11.2018 21:31***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 682.900 -99.406.542 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -11.603 7.636.121 12.794.991 20.419.509 10.864.902 31.284.411
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.201.132 7.783.539 4.498.253 -315.896.015 12.794.991 34.039.982 159.662.447 193.702.429
Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 153.462.342 145.729.789
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 306.374 29.688.420 -40.300.928 -10.306.134 44.740.099 34.433.965
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.076.051 58.051.079 4.498.253 -329.901.224 -40.300.928 -18.038.687 198.202.441 180.163.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.256.240 -6.128.815
Dönem Karı (Zararı)
-58.066.487 12.793.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-58.066.487 12.793.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.495.380 14.945.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 10.427.104 8.155.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.540 6.134
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.540 6.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.733.039 1.202.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 674.909 246.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 3.058.130 956.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.919.161 13.625.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -7.367.159 -6.471.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 32.302.216 19.646.835
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 23.465 424.304
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -39.361 26.693
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-909.033 -6.262.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-983.483 -245.872
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -983.483 -245.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 4.260.052 -1.536.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.433.688 -33.847.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 60.456.825 3.268.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.715.428 -106.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 501.124 -1.873.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -11.038.958 -352.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -886.898 -4.040.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 391.744 -930.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -2.527.605 -12.016.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -24.805.229 -21.352.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.627.257 3.557.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.862.581 -6.109.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -606.341 -19.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.272.051 22.254.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -764.952 -262.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 -70.680
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 26.322.378 16.116.173
Alınan Faiz
Not.33 714.625 6.471.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.624.764 -15.904.444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 2.277.999 69.632.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -3.426.181 -65.081.463
Ödenen Faiz
Not.33 -37.476.582 -20.455.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
903.527 221.722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-79.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
903.527 142.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 766.255 1.131.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.669.782 1.274.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.669.782 766.255
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.452.872 2.436.355
Ticari Alacaklar
Not.10 50.034.409 6.940.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 44.111.808 2.005.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 5.922.601 4.935.351
Diğer Alacaklar
Not.11 48.234.372 25.368.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 22.671.588 21.657.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 25.562.784 3.711.292
Stoklar
Not.13 4.897.983 3.501.788
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 13.741.397 10.588.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 0 13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 13.741.397 10.574.530
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 67.107 1.233.330
ARA TOPLAM
120.097.922 50.835.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.097.922 50.835.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 52.630
Diğer Alacaklar
Not.11 55.320.207 60.056.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 54.750.224 59.632.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 569.983 423.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.143.748 45.618.900
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 888.959.744 629.937.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 429.861 320.419
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 429.861 320.419
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 28.261.296 19.112.322
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 27.598.865 11.178.582
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 662.431 7.933.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 11.392.113 10.818.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.049.506.969 765.917.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.169.604.891 816.753.133
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 52.647.313 49.979.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 139.321.105 69.089.863
Ticari Borçlar
Not.10 34.584.428 21.305.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 3.296.038 2.570.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 31.288.390 18.735.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.121.007 4.846.916
Diğer Borçlar
Not.11 47.904.932 31.205.588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 30.506 422.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 47.874.426 30.782.835
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 40.297.616 21.564.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22.724.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.573.491 21.564.496
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.365.360 6.755.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 154.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.210.927 6.755.534
ARA TOPLAM
326.241.761 204.747.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.241.761 204.747.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 646.603.423 449.075.799
Diğer Borçlar
Not.26 12.666.286 13.239.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.929.667 2.405.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 3.929.667 2.405.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
663.199.376 464.720.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
989.441.137 669.467.635
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -18.038.687 -6.471.371
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.076.051 159.769.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.076.051 159.769.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.051.079 28.362.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
58.051.079 28.362.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-329.901.224 -315.896.015
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.300.928 -12.744.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
198.202.441 153.756.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.163.754 147.285.498
TOPLAM KAYNAKLAR
1.169.604.891 816.753.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 103.686.739 51.479.141 76.988.822 40.304.087
Satışların Maliyeti
Not.28 -49.511.955 -27.977.332 -27.327.118 -16.553.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.174.784 23.501.809 49.661.704 23.750.316
BRÜT KAR (ZARAR)
54.174.784 23.501.809 49.661.704 23.750.316
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -20.961.591 -13.006.919 -14.117.901 -7.105.434
Pazarlama Giderleri
Not.29 -4.431.353 -3.670.836 -3.140.619 -2.260.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 27.129.869 6.057.298 24.423.674 4.087.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -31.255.451 -8.703.656 -29.206.147 -6.450.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.656.258 4.177.696 27.620.711 12.021.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 6.867.095 6.471.966 3.538.663 3.245.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.523.353 10.649.662 31.159.374 15.266.997
Finansman Gelirleri
Not.33 18.359.453 21.978.503 18.321.869 5.270.848
Finansman Giderleri
Not.33 -103.689.241 -21.371.797 -69.973.271 -12.356.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.806.435 11.256.368 -20.492.028 8.181.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.260.052 1.536.695 -2.615.957 1.439.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -4.260.052 1.536.695 -2.615.957 1.439.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.066.487 12.793.063 -23.107.985 9.621.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.066.487 12.793.063 -23.107.985 9.621.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.765.559 -1.928 -10.725.144 -1.704.132
Ana Ortaklık Payları
-40.300.928 12.794.991 -12.382.841 11.325.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
307.915 -5.795 306.678 -85.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.24,27 307.915 -5.795 306.678 -85.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 384.155 -10.029 382.918 -105.577
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-76.240 4.234 -76.240 20.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
92.192.537 7.636.121 76.100.862 927.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 92.192.537 7.636.121 76.100.862 927.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.500.452 7.630.326 76.407.540 841.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.433.965 20.423.389 53.299.555 10.462.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 44.740.099 10.864.902 40.189.491 5.297.052
Ana Ortaklık Payları
-10.306.134 9.558.487 13.110.064 5.165.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719737


BIST18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4867 9,5343 % 0,20  
Frank 7,9580 8,0059 % 0,60  
Riyal 1,9383 1,9480 % 0,90  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.036 -28,19  
Altın Gr. 477 477 -2,28  
Cumhuriyet 3.267 3.316 52,00  
Tam 3.248 3.331 -89,76  
Yarım 1.570 1.611 -43,42  
Çeyrek 787 806 -21,71  
Gümüş.Ons 28,26 28,35 -0,62  
Gümüş Gr. 6,62 6,65 -0,08  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43