***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2019 18:20***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 682.900 -99.406.542 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -44.275 14.281.206 732.160 15.509.091 21.413.872 36.922.963
Sermaye Arttırımı
13.339.409 13.339.409 13.339.409
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 100.459.409 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.168.460 14.968.624 4.498.253 -315.896.015 732.160 42.468.973 170.211.417 212.680.390
Cari Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 153.462.342 145.729.789
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 274.317 20.798.453 -67.683.566 -46.610.796 17.364.829 -29.245.967
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.043.994 49.161.112 4.498.253 -329.901.224 -67.683.566 -54.343.349 170.827.171 116.483.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.543.444 -17.320.847
Dönem Karı (Zararı)
-86.672.294 -874.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-86.672.294 -874.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.227.090 24.206.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 16.208.481 14.043.096
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.498 1.899
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.498 1.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.887.765 663.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 -128.505 349.781
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 2.016.270 313.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.397.119 18.858.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -11.939.376 -9.859.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 32.343.957 28.082.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 27.898 623.956
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -35.360 12.359
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.415.709 -1.447.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-983.483 -3.576.301
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -983.483 -3.576.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.253.001 -4.337.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.011.003 -40.453.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 25.642.515 7.554.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.078.937 613.358
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 94.766 -1.235.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -5.298.877 3.807.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -8.363.235 -6.621.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 968.296 -1.359.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 4.606.905 -26.490.506
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -35.119.833 -18.024.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.620.477 1.302.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.456.207 -17.121.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -87.237 -199.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.804.716 8.937.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -1.249.334 -691.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 -427.391 -381.009
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 37.542.065 18.608.168
Alınan Faiz
Not.33 11.939.376 -8.597.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.253.456 8.657.179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.273.199
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.273.199
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 2.286.648 74.999.308
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 25.248.940 -69.194.655
Ödenen Faiz
Not.33 -37.789.044 -10.420.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.007.816 274.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-168.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.007.816 105.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 766.255 1.131.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.774.071 1.237.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.774.071 766.255
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.452.872 2.436.355
Ticari Alacaklar
Not.10 34.769.047 6.940.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 30.766.858 2.005.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 4.002.189 4.935.351
Diğer Alacaklar
Not.11 49.851.708 25.368.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 36.315.578 21.657.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 13.536.130 3.711.292
Stoklar
Not.13 4.095.260 3.501.788
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 15.499.288 10.588.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 0 13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 15.499.288 10.574.530
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 607.258 1.233.330
ARA TOPLAM
108.049.504 50.835.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.049.504 50.835.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 52.630
Diğer Alacaklar
Not.11 43.653.269 60.056.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.166.092 59.632.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 487.177 423.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 56.497.592 45.618.900
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 765.281.292 629.937.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 346.008 320.419
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 346.008 320.419
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 29.506.67518:051.087
Değişim :  -3,53% |  -39,74
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143
En Düşük
1.065
BIST En Aktif Hisseler
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.020 2.021 1,00  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 25,93 25,99 -0,05  
Gümüş Gr. 5,78 5,79 0,03  
B. Petrol 44,33 44,33 -0,01