***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.06.2019 19:35***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 682.900 -99.406.542 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -68.443.058 28.215.241 -12.744.027 -52.971.844 4.959.324 -48.012.520
Sermaye Arttırımı
Not.27 32.880.000 32.880.000 32.880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Cari Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.180.240 -1.180.240 -206.328 -1.386.568
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.076.255 -12.744.027 -7.651.611 153.550.541 145.898.930
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 22.337.331 19.885.113 -103.473.771 -61.251.327 3.637.163 -57.614.164
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.220.133 -8.224.892
Dönem Karı (Zararı)
-135.258.264 -17.896.275
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-135.258.264 -17.896.275
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.323.498 72.780.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 24.139.573 16.338.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.125 1.097.103
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.125 1.097.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.493.769 421.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 -131.824 504.395
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 1.625.593 -82.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.400.882 40.313.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -16.868.423 -11.281.708
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 38.293.361 50.726.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 54.474 920.363
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -78.530 -52.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.532.289 18.391.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.072.890 -1.274.057
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 1.072.890 -1.274.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 3.674.970 -2.507.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.246.344 -62.875.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 23.893.367 7.269.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 75.633.957 2.219.007
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 724.255 -950.993
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -12.986.354 5.737.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -7.119.506 -8.562.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 535.600 -3.266.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 418.880 -50.965.966
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -47.830.226 -18.440.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.976.371 4.085.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.311.578 -7.991.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -91.445 -233.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.787.793 8.465.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.140.803
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 4.140.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -1.341.029 -796.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 -410.693
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -30.455.990 26.039.656
Alınan Faiz
Not.33 16.868.423 -16.367.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.597.413 -314.031
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.376.713
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.376.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 2.388.369 66.447.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -35.540.577 -76.012.916
Ödenen Faiz
Not.33 -23.445.205 -26.125.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
834.927 -73.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
120.357 -291.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
955.284 -365.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 766.255 1.131.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.721.539 766.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.721.539 766.255
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.363.465 2.436.355
Ticari Alacaklar
Not.10 27.055.436 6.940.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 22.724.717 2.005.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 4.330.719 4.935.351
Diğer Alacaklar
Not.11 95.102.904 25.368.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 83.276.875 21.657.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 11.826.029 3.711.292
Stoklar
Not.13 4.285.498 3.501.788
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 15.732.870 10.588.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 0 13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 15.732.870 10.574.530
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 865.467 1.233.330
ARA TOPLAM
146.127.179 50.835.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.127.179 50.835.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 52.630
Diğer Alacaklar
Not.11 503.842 60.056.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 59.632.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 503.842 423.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 51.110.000 45.618.900
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 807.156.577 629.937.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 334.612 320.419
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 334.612 320.419
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 37.117.604 19.112.322
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 36.172.148 11.178.582
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 945.456 7.933.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 7.311.066 10.818.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
903.533.701 765.917.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.049.660.880 816.753.133
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 31.506.308 49.979.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 180.947.311 69.089.863
Ticari Borçlar
Not.10 29.439.062 21.305.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 4.459.115 2.570.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 24.979.947 18.735.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 3.873.633 4.846.916
Diğer Borçlar
Not.11 61.429.985 31.205.588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 71.807 422.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 61.358.178 30.782.835
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 60.087.324 21.564.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 21.135.258 21.564.496
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.730.086 6.755.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.532.902 6.755.534
ARA TOPLAM
375.013.709 204.747.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.013.709 204.747.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 575.779.773 449.075.799
Diğer Borçlar
Not.26 6.482.995 13.239.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.099.637 2.405.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.099.637 2.405.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.362.405 464.720.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
961.376.114 669.467.635
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -68.902.938 -6.471.371
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.107.008 159.769.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.107.008 159.769.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.247.772 28.362.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.247.772 28.362.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-329.820.282 -315.896.015
Net Dönem Karı veya Zararı
-103.473.771 -12.744.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157.187.704 153.756.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.284.766 147.285.498
TOPLAM KAYNAKLAR
1.049.660.880 816.753.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 120.564.633 58.176.401
Satışların Maliyeti
Not.28 -68.082.668 -37.181.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.481.965 20.994.878
BRÜT KAR (ZARAR)
52.481.965 20.994.878
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -29.823.629 -19.801.476
Pazarlama Giderleri
Not.29 -7.286.685 -5.265.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 39.645.216 12.195.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -52.430.649 -12.403.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.586.218 -4.280.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 15.024.434 11.281.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.610.652 7.000.765
Finansman Gelirleri
Not.33 1.892.319 24.725.879
Finansman Giderleri
Not.33 -151.086.265 -52.130.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-131.583.294 -20.403.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.674.970 2.507.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -3.674.970 2.507.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-135.258.264 -17.896.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
-135.258.264 -17.896.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.784.493 -5.152.248
Ana Ortaklık Payları
-103.473.771 -12.744.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.193.032 -96.510.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.193.032 -96.510.426
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
Not.18 14.243.308 -96.223.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -50.276 -286.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
63.451.068 66.394.181
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 63.451.068 66.394.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.644.100 -30.116.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.614.164 -48.012.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 3.637.163 4.959.324
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -61.251.327 -52.971.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767388


BIST18:051.092
Değişim :  0,43% |  4,64
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
KLGYO 7,92 32.536.564 % 10,00  
TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2264 9,2727 % 2,86  
Frank 7,7356 7,7822 % 3,05  
Riyal 1,8754 1,8849 % 2,50  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.039 2.039 0,76  
Altın Gr. 462 462 15,50  
Cumhuriyet 3.038 3.100 115,80  
Tam 3.129 3.190 119,00  
Yarım 1.519 1.557 60,40  
Çeyrek 762 780 29,10  
Gümüş.Ons 26,96 27,01 0,03  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,02  
B. Petrol 45,34 45,34 0,15