***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2017 20:15***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 314.288.579 3.382.751 -74.888.578 -48.701.537 290.739.297 213.043.334 503.782.631
Transferler
Not.27 -48.701.537 48.701.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 7.708.374 24.372.591 -20.560.196 11.520.769 27.421.268 38.942.037
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 321.996.953 24.372.591 3.382.751 -123.590.115 -20.560.196 302.260.066 240.464.602 542.724.668
Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -411.109 23.393.341 -38.861.851 -15.879.619 11.060.949 -4.818.670
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.268.124 32.664.600 3.815.353 -216.489.473 -38.861.851 89.054.835 185.439.846 274.494.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.825.142 30.952.839
Dönem Karı (Zararı)
-55.429.831 -31.040.232
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-53.594.991 -14.874.999
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.834.840 -16.165.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.401.221 13.260.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 12.464.430 19.654.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
210.638 -514.294
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-26 210.638 -67.537
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 -446.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.565.363 -145.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 1.145.902 996.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
625.785 50.102
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -206.324 -1.192.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.833.344 25.057.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -9.797.898 -9.855.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 27.368.820 35.195.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 320.833 -255.176
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 -58.411 -26.727
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.251.996 -31.302.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Not:7 44.704
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not:7 44.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 -8.956.586 536.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.668 -25.220
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.668 -25.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.454.683 49.278.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 6.363.760 875.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 6.363.760 875.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -6.607.493 -1.150.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -6.607.493 -1.150.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 838.108 2.483.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -1.603.644 9.032.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -14.096.124 9.413.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -14.096.124 9.413.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 2.050.315 2.811.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 15.920.177 30.723.293
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 15.920.177 30.723.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -12.191.910 -11.139.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 -34.127.872 6.229.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -34.127.872 6.229.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.483.293 31.498.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -1.341.849 -545.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.387.635 1.926.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 21.005.330 26.188
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18-19 21.005.330 26.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -60.983 -1.740.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -60.983 -1.740.759
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -8.354.610 -6.204.041
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -8.354.610 -6.204.041
Alınan Faiz
Not:32 9.797.898 9.845.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-529.121 -33.051.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 63.912.317 203.657.678
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 63.912.317 203.657.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.072.618 -208.712.895
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.072.618 -208.712.895
Ödenen Faiz
Not:33 -27.368.820 -27.995.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.372 -171.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.372 -171.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 998.126 521.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.031.498 349.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.03.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.031.498 998.126
Finansal Yatırımlar
Not.7 849.371 894.075
Ticari Alacaklar
Not.10 18.896.621 25.136.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.219.404 1.773.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 16.677.217 23.363.272
Diğer Alacaklar
Not.11 36.367.853 7.780.277
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 27.541.753 5.537.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 8.826.100 2.243.136
Stoklar
Not.13 3.386.934 4.225.042
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 7.724.513 3.144.691
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 7.724.513 3.143.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 1.130 1.130
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 2.694.492 13.356.147
ARA TOPLAM
70.952.412 55.536.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.952.412 55.536.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 40.115 39.318
Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 283.340
Diğer Alacaklar
Not.11 52.096.704 65.714.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 51.758.368 65.408.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 338.336 306.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 44.245.310 38.260.700
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 635.337.414 580.287.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 226.508 376.939
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 226.508 376.939
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 21.521.666 24.497.844
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 20.323.479 23.387.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.198.187 1.110.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 51.832.286 41.219.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
805.300.003 750.679.710
TOPLAM VARLIKLAR
876.252.415 806.215.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 18.937.289 32.720.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 35.089.829 25.752.970
Ticari Borçlar
Not.10 38.066.246 51.856.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 2.814.256 2.976.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 35.251.990 48.879.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 7.125.071 5.074.761
Diğer Borçlar
Not.11 65.395.502 49.475.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 17.471.569 9.729.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 47.923.933 39.746.000
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 29.193.290 41.385.200
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.117.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 28.075.854 41.385.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.713.800 5.294.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 5.713.800 5.294.339
ARA TOPLAM
199.521.027 211.558.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.521.027 211.558.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 399.408.177 312.870.615
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.828.530 2.473.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.828.530 2.473.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.236.707 315.343.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
601.757.734 526.902.508
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 89.054.835 104.934.454
Ödenmiş Sermaye
87.120.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
211.268.124 211.679.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
211.268.124 211.679.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.664.600 9.271.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.664.600 9.271.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.815.353 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-216.489.473 -124.022.717
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.861.851 -92.466.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
185.439.846 174.378.897
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
274.494.681 279.313.351
TOPLAM KAYNAKLAR
876.252.415 806.215.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.04.2015 - 31.12.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 41.058.616 79.599.769 2.487.548 8.086.741
Satışların Maliyeti
Not:28 -36.083.609 -64.247.922 -6.636.817 -12.689.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.975.007 15.351.847 -4.149.269 -4.602.836
BRÜT KAR (ZARAR)
4.975.007 15.351.847 -4.149.269 -4.602.836
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -11.561.562 -15.685.963 -2.880.422 -6.211.866
Pazarlama Giderleri
Not:29 -2.207.308 -6.968.868 -671.393 -1.553.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 2.224.562 3.073.911 531.002 -11.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -6.714.855 -5.203.144 -2.949.145 -1.077.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.284.156 -9.432.217 -10.119.227 -13.458.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 9.781.508 9.870.632 3.286.816 3.361.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.502.648 438.415 -6.832.411 -10.096.880
Finansman Gelirleri
Not:33 26.240.320 17.662.985
Finansman Giderleri
Not:33 -59.048.929 -36.975.434 -35.586.597 -9.264.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-62.551.577 -10.296.699 -42.419.008 -1.698.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.956.586 -536.992 5.255.786 7.720.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not:35 8.956.586 -536.992 5.255.786 7.720.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.594.991 -10.833.691 -37.163.222 6.022.757
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.834.840 -16.165.233 81.377 -6.004.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.429.831 -26.998.924 -37.081.845 17.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.567.980 -6.438.728 -11.350.599 -154.130
Ana Ortaklık Payları
-38.861.851 -20.560.196 -25.731.246 172.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-411.109 16.178.313 17.401 16.142.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:24-27 -532.048 -48.308 17.401 -91.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Not:18 16.233.981 16.233.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not:18 16.233.981 16.233.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.939 -7.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
120.939 -7.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:27 51.022.270 49.762.648 34.367.599 -68.482.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:27 51.022.270 49.762.648 34.367.599 -68.482.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.611.161 65.940.961 34.385.000 -52.340.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.818.670 38.942.037 -2.696.845 -52.322.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not:27 11.060.950 27.421.268 8.286.811 -16.639.931
Ana Ortaklık Payları
Not:27 -15.879.620 11.520.769 -10.983.656 -35.682.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588365


BIST
18:051.100
Değişim :  -1,25% |  -13,92
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
TSPOR 4,18 326.501.656 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.770 % 10,00  
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3324 7,3399 % 0,09  
Euro 8,6583 8,6815 % 0,46  
Sterlin 9,5606 9,6085 % 0,34  
Frank 8,0249 8,0732 % 0,21  
Riyal 1,9501 1,9598 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 44,55  
Altın Gr. 461 462 9,56  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 27,51 27,54 2,02  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 0,45  
B. Petrol 44,84 44,84 -0,59