***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2017 00:01


Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -148.400 51.734 -15.649.932 -15.746.598 -3.296.648 -19.043.246
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.530.833 9.322.993 3.815.353 -216.489.473 -15.649.932 89.187.856 171.082.249 260.270.105
Cari Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 -98.723.642 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 71.286 2.799.681 1.469.499 4.340.466 5.567.850 9.908.316
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.284.021 2.947.099 3.815.353 -315.213.115 1.469.499 17.960.939 154.365.395 172.326.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.561.632 -20.140.456
Dönem Karı (Zararı)
3.171.703 -18.803.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.171.703 -16.222.158
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.581.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.713.745 13.324.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 4.137.713 4.100.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
57.592 13.653
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 57.592 13.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
557.012 584.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 204.148 152.164
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 352.864 432.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.985.001 4.008.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -3.226.893 -2.716.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 5.004.379 6.211.759
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 221.566 505.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -14.051 7.295
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.073.360 6.875.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.704
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 44.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -96.933 -2.293.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.447.080 -14.065.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 3.031.876 2.271.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -694.424 -1.692.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -669.830 -510.029
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -4.110.785 -1.668.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -972.173 -26.152.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 522.880 1.860.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -22.097.136 4.841.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -9.443.045 2.837.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -14.443 4.146.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.561.632 -19.544.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -595.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.132.645 26.227.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-18-19 19.208.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -92.193 -62.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -62.727
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 17.098.758 4.364.400
Alınan Faiz
Not.32 -1.811.193 2.716.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.875.606 -5.879.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 63.990.621 332.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -56.115.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -56.115.015
Ödenen Faiz
Not.33 -6.211.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.446.619 207.318
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.442.580 207.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 64.934 998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.507.514 1.205.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.712.223 1.188.741
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.050.538 1.162.297
Ticari Alacaklar
Not.10 6.515.601 12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 3.808.235 1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 2.707.366 10.634.478
Diğer Alacaklar
Not.11 53.602.257 48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 50.700.322 45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 2.901.935 2.344.763
Stoklar
Not.13 3.052.315 2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.266.101 8.380.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 9.266.101 8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 2.552.808 2.517.945
ARA TOPLAM
77.751.843 76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.751.843 76.355.257
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 49.956 42.260
Diğer Alacaklar
Not.11 31.684.885 36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 31.325.111 36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 359.774 349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 34.537.052 33.720.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 608.411.237 596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 25.679 138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 25.679 138.304
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 23.989.965 20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 22.895.095 18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.094.870 1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 7.891.598 7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
706.590.372 694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR
784.342.215 770.752.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 36.107.145 48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 37.059.962 55.331.583
Ticari Borçlar
Not.10 21.424.562 26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 323.840 964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 21.100.722 25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 7.195.657 6.514.918
Diğer Borçlar
Not.11 44.247.141 49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 20.872.467 20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 23.374.674 28.246.060
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 23.340.571 31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 23.340.571 30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.522.180 5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.522.180 5.876.465
ARA TOPLAM
175.897.218 224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.897.218 224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 411.899.233 363.582.547
Diğer Borçlar
Not:11 22.064.403 18.561.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 22.064.403 18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.155.027 1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.155.027 1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.118.663 384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
612.015.881 608.334.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 17.960.939 13.620.473
Ödenmiş Sermaye
87.120.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.284.021 228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.284.021 228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.947.099 147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.947.099 147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.815.353 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.213.115 -216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı
1.469.499 -98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.365.395 148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.326.334 162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR
784.342.215 770.752.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 11.175.054 11.349.449
Satışların Maliyeti
Not.28 -11.423.561 -12.239.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-248.507 -889.604
BRÜT KAR (ZARAR)
-248.507 -889.604
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -5.901.485 -5.670.623
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.410.776 -610.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 1.969.734 1.442.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.253.194 -2.218.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.844.228 -7.946.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 3.226.893 2.962.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.617.335 -4.983.556
Finansman Gelirleri
Not:32 16.707.655
Finansman Giderleri
Not.33 -9.015.550 -13.532.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.074.770 -18.515.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.933 2.293.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 96.933 2.293.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.171.703 -16.222.158
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.34 -2.581.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.171.703 -18.803.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.702.204 -3.153.540
Ana Ortaklık Payları
1.469.499 -15.649.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.644 -115.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.24,27 79.644 -115.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 95.548 -160.168
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-15.904 44.931
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.709.121 -124.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 6.709.121 -124.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.788.765 -239.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.960.468 -19.043.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 5.567.850 -3.296.648
Ana Ortaklık Payları
4.392.618 -15.746.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624302


BIST12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1315 9,1773 % 0,09  
Frank 7,6198 7,6657 % -0,48  
Riyal 1,8569 1,8662 % -0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 13,52  
Altın Gr. 443 443 3,63  
Cumhuriyet 2.910 2.963 13,40  
Tam 2.997 3.049 13,80  
Yarım 1.455 1.486 6,70  
Çeyrek 730 745 3,40  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 0,60  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 0,14  
B. Petrol 43,20 43,20 -0,05