***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.03.2018 02:56
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.01.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 14.819 34.889 33.453 95.625 95.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 14.819 34.889 33.453 95.625 95.625
Transferler
2.608 30.845 -33.453 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-250 3.297 50.064 53.111 -1.112 51.999
Dönem Karı (Zararı)
50.064 50.064 1.749 51.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250 3.297 3.047 -2.861 186
Sermaye Arttırımı
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1 -1 -7.123 -7.124
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.152 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Cari Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.152 17.427 65.733 50.064 148.735 -8.235 140.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-30 -30 -30
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
50.064 -50.064 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-684 15.188 656 85.871 101.031 5.680 106.711
Dönem Karı (Zararı)
85.871 85.871 4.131 90.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-684 15.188 656 15.160 1.549 16.709
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.080 -4.080 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 0 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.01.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.950 127.904
Dönem Karı (Zararı)
90.002 51.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.094 119.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.893 46.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.310 -4.921
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-292 832
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.018 -5.772
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 19
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.476 3.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.476 3.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.957 48.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.024 -707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
68.981 49.583
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.639 16.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.329 -7.336
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.329 -7.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.239 16.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
871 149
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
871 149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.524 -24.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.432 -19.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.059 -2.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.491 -17.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.663 -9.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.663 -9.049
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.117 -79.695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.008 -3.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.949 75.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.941 62.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.008 13.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.232 -376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.071 8.317
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.071 8.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.508 4.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.421 -810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.929 5.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
290.620 147.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.661 -3.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.009 -16.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.109 -77.793
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-58.366 -16.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 296
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 289
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.767 -62.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.250 -54.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.517 -7.831
Alınan Faiz
1.024 710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.199 -6.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.227 407.587
Kredilerden Nakit Girişleri
92.227 407.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.218 -398.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.267 -367.545
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-37.951 -30.480
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
235 2.943
Ödenen Faiz
-31.443 -18.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.642 44.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.642 44.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.832 110.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.474 154.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2018 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
266.280 158.056
Ticari Alacaklar
112.996 109.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.996 105.322
Diğer Alacaklar
24.187 21.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.187 21.491
Türev Araçlar
848 7.336
Stoklar
320.351 287.844
Peşin Ödenmiş Giderler
23.358 20.388
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.358 20.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
183 5.287
Diğer Dönen Varlıklar
13.176 15.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.176 15.597
ARA TOPLAM
761.379 625.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
761.379 625.380
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.981 2.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.981 2.014
Maddi Duran Varlıklar
156.033 136.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
147.599 156.023
Şerefiye
99.699 100.472
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.900 55.551
Peşin Ödenmiş Giderler
106 68
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
106 68
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.145 6.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
313.864 301.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.075.243 926.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.306 151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.306 151.687
Banka Kredileri
180.306 151.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.793 79.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.793 79.127
Banka Kredileri
128.793 79.127
Ticari Borçlar
366.455 299.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
122.672 108.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
243.783 190.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.081 14.849
Diğer Borçlar
13.619 86.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.420 76.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.199 10.356
Türev Araçlar
235 0
Ertelenmiş Gelirler
14.566 11.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.476 203
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.767 10.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.359 2.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.408 8.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.879 9.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.879 9.746
ARA TOPLAM
742.177 664.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.177 664.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.736 105.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.736 105.209
Banka Kredileri
68.736 105.209
Ertelenmiş Gelirler
641 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
641 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.741 3.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.741 3.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.767 13.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.885 121.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
828.062 786.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.736 148.705
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.145 -8.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.145 -4.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.145 -4.461
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -4.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.966 10.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.310 10.122
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
656 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
656 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.427 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.717 65.733
Net Dönem Karı veya Zararı
85.871 50.064
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.555 -8.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.181 140.470
TOPLAM KAYNAKLAR
1.075.243 926.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.01.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.781.656 1.307.934
Satışların Maliyeti
-875.313 -640.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
906.343 667.019
BRÜT KAR (ZARAR)
906.343 667.019
Genel Yönetim Giderleri
-100.317 -76.670
Pazarlama Giderleri
-594.042 -448.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-23.058 -18.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.925 6.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.498 -911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.353 128.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39 104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
192.392 127.947
Finansman Gelirleri
1.830 13.362
Finansman Giderleri
-81.981 -72.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.241 68.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.239 -16.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.936 -15.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.697 -1.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.002 51.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.002 51.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.131 1.749
Ana Ortaklık Payları
85.871 50.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-684 -250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-877 -313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193 63
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
193 63
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.393 436
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.737 436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-185
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
841
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.709 186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.711 51.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.680 -1.112
Ana Ortaklık Payları
101.031 53.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668587


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1833 32,2139 % 0,19  
Euro 34,9777 35,0121 % 0,13  
Sterlin 40,6354 40,8390 % 0,03  
Frank 35,0781 35,2539 % -0,03  
Riyal 8,5231 8,5658 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,70 % 0,66  
Platin 1.049,91 1.051,15 % 0,66  
Paladyum 1.019,38 1.025,91 % 0,66  
Brent Pet. 82,26 82,26 % 0,66  
Altın Ons 2.413,12 2.413,55 % 0,66