***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.05.2018 18:45
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 10.122 -4.461 -4.080 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
50.064 -50.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.019 -67 17.013 12.927 1.960 14.887
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 6.103 -4.528 0 17.427 111.717 17.013 161.632 -6.275 155.357
Cari Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 25.310 656 -5.145 0 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Transferler
85.871 -85.871
Dönem Karı (Zararı)
23.328 23.328 1.732 25.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.660 743 15 8.418 119 8.537
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 32.970 1.399 -5.130 17.427 197.588 23.328 281.482 -704 280.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.350 12.698
Dönem Karı (Zararı)
25.060 17.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.268 51.148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.127 14.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.024 1.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
230 13
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.794 1.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.264 1.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.264 1.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.332 17.456
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-45 -222
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.377 17.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.629 7.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-458 4.268
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -458 4.268
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.575 5.335
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 48
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 48
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.870 -55.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.368 -75.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.368 -75.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.184 -7.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.184 -7.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.157 -3.029
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.079 -7.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.645 43.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.331 -12.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
79.976 55.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
124 -17
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.606 -2.218
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.606 -2.218
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.196 594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.809 -4.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.719 -2.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.090 -1.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.458 13.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.262 -597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.846 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.726 -22.868
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 10
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 8
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.787 -21.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.416 -20.210
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -371 -1.274
Alınan Faiz
45 222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.483 11.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.490 88.937
Kredilerden Nakit Girişleri
82.490 88.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.498 -75.294
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.339 -65.647
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.159 -9.647
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-75 5.994
Ödenen Faiz
-7.400 -8.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.859 1.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.859 1.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 262.474 154.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 196.615 156.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2018 Önceki Dönem 31.01.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
203.913 266.280
Ticari Alacaklar
192.660 112.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
192.660 112.996
Diğer Alacaklar
21.127 24.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.127 24.187
Türev Araçlar
2.099 848
Stoklar
338.509 320.351
Peşin Ödenmiş Giderler
26.441 23.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
171 183
Diğer Dönen Varlıklar
14.894 13.176
ARA TOPLAM
799.814 761.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
799.814 761.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.857 2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.857 2.981
Maddi Duran Varlıklar
159.538 156.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
153.828 147.599
Şerefiye
11 106.241 99.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.587 47.900
Peşin Ödenmiş Giderler
102 106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
102 106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11.704 7.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
328.029 313.864
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.843 1.075.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 121.287 180.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.287 180.306
Banka Kredileri
121.287 180.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.821 128.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.821 128.793
Banka Kredileri
6 124.821 128.793
Ticari Borçlar
441.100 366.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 117.339 122.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 323.761 243.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.205 18.081
Diğer Borçlar
12.545 13.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 7.952 7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.593 6.199
Türev Araçlar
22 0 235
Ertelenmiş Gelirler
16.074 14.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.074 14.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.575 4.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.913 9.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.081 2.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.832 7.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.364 5.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.364 5.879
ARA TOPLAM
762.884 742.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
762.884 742.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.723 68.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 66.723 68.736
Banka Kredileri
6 66.723 68.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.970 4.741
Ertelenmiş Gelirler
330 641
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.158 11.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.181 85.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
847.065 828.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.482 249.736
Ödenmiş Sermaye
14 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.130 -5.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.130 -5.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.130 -5.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.369 25.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.970 25.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.399 656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.427 17.427
Yasal Yedekler
17.427 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.588 111.717
Net Dönem Karı veya Zararı
23.328 85.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-704 -2.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.778 247.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.127.843 1.075.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
535.838 428.158
Satışların Maliyeti
-268.508 -219.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.330 208.209
BRÜT KAR (ZARAR)
267.330 208.209
Genel Yönetim Giderleri
-29.844 -23.625
Pazarlama Giderleri
15 -174.826 -138.535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.568 -5.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 270 2.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.722 -933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.640 42.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -33 -48
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.607 42.512
Finansman Gelirleri
18 671 4.673
Finansman Giderleri
19 -19.643 -24.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.635 22.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.575 -5.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.154 -9.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.579 3.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.060 17.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.060 17.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.732 484
Ana Ortaklık Payları
23.328 17.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -67
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -84
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 17
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4 17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.522 -2.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.779 -2.543
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.779 -2.543
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
953 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
953 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-210 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-210 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.537 -2.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.597 14.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.851 1.960
Ana Ortaklık Payları
31.746 12.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686242


BIST
'
17:4510.526
Değişim :  -1,42% |  -151,89
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2584 32,2685 % 0,13  
Euro 34,8929 34,9119 % -0,30  
Sterlin 40,5577 40,7610 % -0,31  
Frank 34,9283 35,1034 % -0,03  
Riyal 8,5048 8,5474 % 0,06  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,02 32,06 % 0,66  
Platin 1.039,44 1.041,42 % 0,66  
Paladyum 961,93 966,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,52 83,52 % 0,66  
Altın Ons 2.339,22 2.339,54 % 0,66