***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.09.2018 21:09
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 10.122 -4.080 0 -4.461 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
-16 50.064 -50.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.237 -2.448 34.095 36.868 3.277 40.145
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 15.359 0 -2.448 -4.477 17.427 111.717 34.095 185.573 -4.958 180.615
Cari Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 25.310 656 -5.145 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 215
Transferler
-48 85.871 -85.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.848 -305 51.158 79.749 935 80.684
Kar Payları
2.344
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-28.269 25.925 25.925
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 54.158 351 -5.097 19.771 156.569 51.158 290.810 -3.162 287.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.277 139.289
Dönem Karı (Zararı)
52.782 35.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.726 81.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.901 28.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.175 -4.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-210 -400
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.165 -4.263
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
220 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.499 2.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.499 2.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.482 33.265
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-388 -356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.870 33.621
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
404 6.923
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-390 4.455
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-390 4.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.077 11.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
578 135
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
578 135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.009 29.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.416 6.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.416 6.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.529 3.816
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.529 -239
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.894 -4.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.521 -1.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.096 31.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.162 2.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.934 29.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.488 666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.148 -164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-808 -25
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-808 -25
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.670 696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.301 -8.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.890 -1.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.411 -7.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
142.499 147.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.396 -1.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.826 -6.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.685 -75.544
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-14.507 -39.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.603 -36.079
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.885 -34.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.718 -1.640
Alınan Faiz
388 356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.817 -18.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.275 104.638
Kredilerden Nakit Girişleri
186.275 104.638
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-276.577 -112.757
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-249.034 -95.221
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-27.543 -17.536
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-35 5.743
Ödenen Temettüler
-25.925 0
Ödenen Faiz
-15.555 -16.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.225 45.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.225 45.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.280 158.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.055 203.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2018 Önceki Dönem 31.01.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 217.911 266.280
Ticari Alacaklar
136.034 112.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 136.034 112.996
Diğer Alacaklar
13.486 24.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.486 24.187
Türev Araçlar
22 647 848
Stoklar
393.897 320.351
Peşin Ödenmiş Giderler
29.920 23.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.920 23.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
708 183
Diğer Dönen Varlıklar
22.065 13.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.065 13.176
ARA TOPLAM
814.668 761.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
814.668 761.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.152 2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.152 2.981
Maddi Duran Varlıklar
160.958 156.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
181.364 147.599
Şerefiye
10 127.116 99.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.248 47.900
Peşin Ödenmiş Giderler
65 106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65 106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.299 7.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
360.838 313.864
TOPLAM VARLIKLAR
1.175.506 1.075.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.408 180.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.408 180.306
Banka Kredileri
6 81.408 180.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.837 128.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.837 128.793
Banka Kredileri
6 140.837 128.793
Ticari Borçlar
453.549 366.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 131.832 122.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 321.717 243.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.230 18.081
Diğer Borçlar
14.959 13.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 9.568 7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 5.391 6.199
Türev Araçlar
22 0 235
Ertelenmiş Gelirler
16.665 14.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.665 14.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.905 4.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.023 9.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.127 2.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.896 7.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.468 5.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.468 5.879
ARA TOPLAM
758.044 742.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
758.044 742.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.095 68.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.095 68.736
Banka Kredileri
6 110.095 68.736
Ertelenmiş Gelirler
210 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
210 641
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.313 4.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.313 4.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.196 11.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.814 85.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
887.858 828.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.810 249.736
Ödenmiş Sermaye
14 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.097 -5.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.097 -5.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.097 -5.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.509 25.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.158 25.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
351 656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 17.427
Yasal Yedekler
19.771 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.569 111.717
Net Dönem Karı veya Zararı
51.158 85.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.162 -2.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.648 247.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.175.506 1.075.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2018 - 31.07.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2017 - 31.07.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.062.476 828.792 526.638 400.634
Satışların Maliyeti
-505.517 -409.400 -237.009 -189.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
556.959 419.392 289.629 211.183
BRÜT KAR (ZARAR)
556.959 419.392 289.629 211.183
Genel Yönetim Giderleri
-64.105 -45.965 -34.261 -22.340
Pazarlama Giderleri
-358.535 -279.913 -183.709 -141.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.479 -11.226 -6.911 -5.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.929 5.464 4.659 2.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.339 -651 1.383 283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.430 87.101 70.790 44.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-577 0 -544 48
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.853 87.101 70.246 44.592
Finansman Gelirleri
778 993 107 -3.680
Finansman Giderleri
-54.772 -41.329 -35.128 -16.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.859 46.765 35.225 23.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.077 -11.068 -7.502 -5.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.078 -13.463 -11.924 -4.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.001 2.395 4.422 -1.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.782 35.697 27.723 18.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.782 35.697 27.723 18.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.624 1.602 -106 1.120
Ana Ortaklık Payları
51.158 34.095 27.829 17.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48 -16 33 51
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62 -20 42 64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14 4 -9 -13
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14 4 -9 -13
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.854 4.464 19.332 7.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.159 6.912 20.380 9.455
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28.159 6.912 20.380 9.455
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-391 -3.060 -1.344 -3.060
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-391 -3.060 -1.344 -3.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 612 296 612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
86 612 296 612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.902 4.448 19.365 7.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.684 40.145 47.088 25.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
935 3.277 -916 1.319
Ana Ortaklık Payları
79.749 36.868 48.004 23.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707607


BIST
'
15:3010.635
Değişim :  -0,21% |  -22,12
Açılış :  10.657  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:30
BEYAZ 26,84 79.410.752 % 10,00  
IHAAS 23,78 105.732.403 % 9,99  
PRKAB 44,54 194.518.730 % 9,98  
KRGYO 27,12 63.007.967 % 9,98  
KAPLM 169,20 19.488.036 % 9,94  
15:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1772 32,1850 % 0,16  
Euro 35,0179 35,0341 % 0,19  
Sterlin 40,7970 41,0015 % 0,17  
Frank 35,0492 35,2249 % 0,41  
Riyal 8,5074 8,5500 % 0,04  
15:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,00 32,03 % 0,66  
Platin 1.046,82 1.052,36 % 0,66  
Paladyum 974,59 977,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,13 83,13 % 0,66  
Altın Ons 2.357,31 2.357,71 % 0,66