***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.11.2018 18:55
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 0 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470 0
Transferler
50.064 -50.064 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71 9.902 2.897 78.634 91.504 6.946 98.450
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.390 0 20.024 2.897 17.427 111.717 78.634 0 240.209 -1.289 238.920
Cari Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 0 215
Transferler
85.871 -85.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
416 45.707 -16.854 93.991 123.260 5.653 128.913
Kar Payları
2.344 -28.269 -25.925 0 -25.925
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.729 71.017 -16.198 19.771 156.569 93.991 334.321 1.556 335.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.203 205.754
Dönem Karı (Zararı)
101.247 84.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.247 84.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.349 128.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.091 43.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.346 -1.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-554 -514
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.177 -1.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-277 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.684 3.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.684 3.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.953 49.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.001 -948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
78.954 50.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.253 6.852
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.421 4.625
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.421 4.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.548 20.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
559 134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
559 134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.229 6.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.607 -77.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-107.607 -81.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.238 -944
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.238 -944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-119.640 -3.833
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.102 -7.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.994 91.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.203 1.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167.197 89.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4.052 1.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.605 3.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.009 3.319
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.009 3.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.857 1.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.635 -6.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.279 167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
644 -6.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
223.367 219.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.542 -2.313
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.622 -10.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.441 -97.782
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-14.507 -43.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.002 -55.452
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.781 -52.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.221 -2.470
Alınan Faiz
3.988 948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.522 -95.978
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.601 129.028
Kredilerden Nakit Girişleri
259.601 129.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-329.367 -203.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-280.805 -176.257
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-48.562 -27.394
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.442 2.197
Ödenen Temettüler
-25.925 0
Ödenen Faiz
-26.389 -23.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.240 11.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.240 11.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.474 154.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
278.714 166.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2018 Önceki Dönem 31.01.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 283.695 266.280
Ticari Alacaklar
225.090 112.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 225.090 112.996
Diğer Alacaklar
14.668 24.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.668 24.187
Türev Araçlar
22 350 848
Stoklar
435.897 320.351
Peşin Ödenmiş Giderler
36.545 23.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.545 23.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
306 183
Diğer Dönen Varlıklar
25.455 13.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.455 13.176
ARA TOPLAM
1.022.006 761.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.022.006 761.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.274 2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.274 2.981
Maddi Duran Varlıklar
157.788 156.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.003 147.599
Şerefiye
10 143.107 99.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.896 47.900
Peşin Ödenmiş Giderler
23 106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21.517 7.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
381.605 313.864
TOPLAM VARLIKLAR
1.403.611 1.075.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.653 180.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.653 180.306
Banka Kredileri
6 89.653 180.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.423 128.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.423 128.793
Banka Kredileri
6 194.423 128.793
Ticari Borçlar
517.449 366.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 106.469 122.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 410.980 243.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.687 18.081
Diğer Borçlar
18.008 13.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 10.800 7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.208 6.199
Türev Araçlar
22 51.325 235
Ertelenmiş Gelirler
16.577 14.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.026 4.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.488 9.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.028 2.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.460 7.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.524 5.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.524 5.879
ARA TOPLAM
957.160 742.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.160 742.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.929 68.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.929 68.736
Banka Kredileri
6 92.929 68.736
Ertelenmiş Gelirler
487 641
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.158 4.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.158 4.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.000 11.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.574 85.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.067.734 828.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
334.321 249.736
Ödenmiş Sermaye
14 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.729 -5.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.729 -5.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.729 -5.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.819 25.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
71.017 25.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.198 656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.569 111.717
Net Dönem Karı veya Zararı
93.991 85.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.556 -2.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
335.877 247.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.403.611 1.075.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2018 - 31.10.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2017 - 31.10.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.777.714 1.350.425 715.238 521.633
Satışların Maliyeti
-846.462 -665.692 -340.945 -256.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
931.252 684.733 374.293 265.341
BRÜT KAR (ZARAR)
931.252 684.733 374.293 265.341
Genel Yönetim Giderleri
-96.377 -69.540 -32.272 -23.575
Pazarlama Giderleri
15 -564.285 -435.700 -205.750 -155.787
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.306 -16.768 -5.827 -5.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.106 4.406 4.177 -1.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -9.060 -2.378 -5.721 -1.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.330 164.753 128.900 77.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 17 0 17
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -559 0 18 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
250.771 164.770 128.918 77.666
Finansman Gelirleri
18 4.287 1.158 3.509 165
Finansman Giderleri
19 -124.263 -61.505 -69.491 -20.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.795 104.423 62.936 57.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.548 -20.296 -14.471 -9.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-42.322 -23.182 -17.244 -9.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.774 2.886 2.773 491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.247 84.127 48.465 48.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.247 84.127 48.465 48.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.256 5.493 5.632 3.889
Ana Ortaklık Payları
93.991 78.634 42.833 44.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
416 71 368 87
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
534 89 472 109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-118 -18 -104 -22
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-118 -18 -104 -22
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.250 14.252 -604 9.788
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.104 11.355 15.945 4.443
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
44.104 11.355 15.945 4.443
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.608 3.621 -21.217 6.681
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.608 3.621 -21.217 6.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.754 -724 4.668 -1.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.754 -724 4.668 -1.336
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.666 14.323 -236 9.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.913 98.450 48.229 58.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.653 6.946 4.718 3.667
Ana Ortaklık Payları
123.260 91.504 43.511 54.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722317


BIST'
17:4510.526
Değişim :  -1,42% |  -151,89
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2584 32,2685 % 0,13  
Euro 34,8929 34,9119 % -0,30  
Sterlin 40,5577 40,7610 % -0,31  
Frank 34,9283 35,1034 % -0,03  
Riyal 8,5048 8,5474 % 0,06  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,02 32,06 % 0,66  
Platin 1.039,44 1.041,42 % 0,66  
Paladyum 961,93 966,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,52 83,52 % 0,66  
Altın Ons 2.339,22 2.339,54 % 0,66