***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2019 20:53
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
50.064 -50.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-684 15.188 656 85.871 101.031 5.680 106.711
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 0 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Cari Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 0 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 215
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
85.871 -85.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
685 38.625 -8.114 91.517 122.713 7.491 130.204
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.344 -28.269 -25.925 -25.925
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.547 267.040
Dönem Karı (Zararı)
100.774 90.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.881 168.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
69.723 61.893
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.191 -4.310
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
722 -292
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.913 -4.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.653 4.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.653 4.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.889 67.957
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.665 -1.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
114.554 68.981
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.905 8.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
45.774 7.329
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
45.774 7.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.579 22.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
359 -39
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
359 -39
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.570 31.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.680 -3.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.680 -7.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.682 -3.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.682 -3.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-136.493 -29.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.635 -3.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.829 66.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.433 13.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.396 53.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.431 3.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.952 -1.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.952 -1.095
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.998 3.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.654 -1.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.894 2.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.240 -3.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
310.085 289.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.547 -3.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-44.991 -19.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.528 -129.199
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-14.507 -58.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
393 910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
393 910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.095 -72.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.088 -69.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.007 -3.517
Alınan Faiz
4.681 1.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.470 -30.199
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.152 92.227
Kredilerden Nakit Girişleri
294.152 92.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.798 -53.267
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.798 -53.267
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-41.409 235
Ödenen Temettüler
-25.925
Ödenen Faiz
-40.143 -31.443
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.347 -37.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-451 107.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-451 107.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.474 154.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.023 262.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2019 Önceki Dönem 31.01.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
266.571 266.280
Ticari Alacaklar
168.593 112.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
168.593 112.996
Diğer Alacaklar
17.059 24.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.059 24.187
Türev Araçlar
0 848
Stoklar
457.229 320.351
Peşin Ödenmiş Giderler
37.985 23.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.985 23.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.805 183
Diğer Dönen Varlıklar
22.070 13.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.070 13.176
ARA TOPLAM
985.312 761.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
985.312 761.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.411 2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.411 2.981
Maddi Duran Varlıklar
159.739 156.033
Taşıtlar
49 125
Mobilya ve Demirbaşlar
91.567 86.298
Özel Maliyetler
65.452 69.610
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.671 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.454 147.599
Şerefiye
136.878 99.699
Diğer Haklar
0 0
Markalar
711 797
Lisanslar
10.479 12.164
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.192 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.194 34.939
Peşin Ödenmiş Giderler
114 106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114 106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.880 7.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
358.598 313.864
TOPLAM VARLIKLAR
1.343.910 1.075.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.742 180.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.742 180.306
Banka Kredileri
79.742 180.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.317 128.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.317 128.793
Banka Kredileri
204.317 128.793
Ticari Borçlar
510.284 366.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
155.105 122.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
355.179 243.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.512 18.081
Diğer Borçlar
16.534 13.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.330 7.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.204 6.199
Türev Araçlar
9.577 235
Ertelenmiş Gelirler
17.086 14.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.086 14.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.732 4.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.034 9.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.679 2.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.355 7.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.116 5.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.116 5.879
ARA TOPLAM
896.934 742.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
896.934 742.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.985 68.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.985 68.736
Banka Kredileri
91.985 68.736
Ertelenmiş Gelirler
119 641
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.018 4.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.018 4.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.686 11.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.808 85.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.742 828.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.774 249.736
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.460 -5.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.460 -5.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.460 -5.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.477 25.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
63.935 25.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.458 656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 17.427
Yasal Yedekler
19.771 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.569 111.717
Net Dönem Karı veya Zararı
91.517 85.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.394 -2.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.168 247.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.343.910 1.075.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019 Önceki Dönem 01.02.2017 - 31.01.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.352.850 1.781.656
Satışların Maliyeti
-1.144.905 -875.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.945 906.343
BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.945 906.343
Genel Yönetim Giderleri
-128.097 -100.317
Pazarlama Giderleri
-762.145 -594.042
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.448 -23.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.243 4.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.026 -1.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
297.472 192.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 39
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-359 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
297.113 192.392
Finansman Gelirleri
4.869 1.830
Finansman Giderleri
-169.629 -81.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.353 112.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.579 -22.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.625 -23.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.954 1.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.774 90.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.774 90.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.257 4.131
Ana Ortaklık Payları
91.517 85.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
685 -684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
878 -877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-193 193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-193 193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.745 17.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.859 16.737
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.403 841
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.403 841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.289 -185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.289 -185
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.430 16.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.204 106.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.491 5.680
Ana Ortaklık Payları
122.713 101.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747965


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66