***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.05.2019 18:21
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Transferler
85.871 -85.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 7.660 743 23.328 31.746 1.851 33.597
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.130 32.970 1.399 17.427 197.588 23.328 281.482 -704 280.778
Cari Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83 16.989 17.746 6.742 41.394 3.976 45.370
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.543 80.924 10.288 19.771 248.086 6.742 375.168 7.370 382.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.983 36.350
Dönem Karı (Zararı)
10.082 25.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.051 46.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.175 16.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.320 4.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
146 230
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.174 3.794
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.302 2.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.302 2.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.395 18.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-864 -45
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.259 18.377
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.185 -1.629
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
361 -458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
361 -458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.109 7.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
204 33
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
204 33
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.314 -31.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.129 -80.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.129 -80.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.758 3.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.758 3.184
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.555 -22.157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.093 -3.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.028 74.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.828 -5.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.200 79.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.962 124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181 -2.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
181 -2.182
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
478 1.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.020 -3.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.747 -1.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.273 -1.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.819 39.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.432 -1.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-404 -1.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.350 -16.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35 16
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35 16
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.175 -16.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.440 -16.416
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.735 -371
Alınan Faiz
790 45
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.879 -85.483
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.636 82.490
Kredilerden Nakit Girişleri
268.636 82.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.595 -149.339
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.595 -149.339
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.560 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-376 -75
Ödenen Faiz
-22.094 -7.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.132 -11.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.512 -65.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.512 -65.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.023 262.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.535 196.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2019 Önceki Dönem 31.01.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
349.587 266.571
Ticari Alacaklar
227.114 168.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
227.114 168.593
Diğer Alacaklar
11.932 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.932 17.059
Türev Araçlar
13.189 0
Stoklar
507.983 457.229
Peşin Ödenmiş Giderler
48.215 37.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.215 37.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.048 15.805
Diğer Dönen Varlıklar
27.817 22.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.817 22.070
ARA TOPLAM
1.196.885 985.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.196.885 985.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.853 2.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.853 2.411
Maddi Duran Varlıklar
161.851 159.739
Taşıtlar
41 49
Mobilya ve Demirbaşlar
95.360 91.567
Özel Maliyetler
65.920 65.452
Yapılmakta Olan Yatırımlar
530 2.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
453.118 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
218.046 194.454
Şerefiye
153.052 136.878
Markalar
689 711
Lisanslar
12.260 10.479
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.484 4.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.561 42.194
Peşin Ödenmiş Giderler
198 114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.734 1.880
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
838.800 358.598
TOPLAM VARLIKLAR
2.035.685 1.343.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
346.624 79.742
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.435 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.435 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
345.189 79.742
Banka Kredileri
144.558 79.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
200.631 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.066 204.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.066 204.317
Banka Kredileri
207.066 204.317
Ticari Borçlar
599.312 510.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
184.933 155.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
414.379 355.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.549 32.512
Diğer Borçlar
16.980 16.534
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.592 10.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.388 6.204
Türev Araçlar
9.577
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.558 17.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.558 17.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.232 2.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.672 13.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.320 2.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.352 10.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.844 11.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.844 11.116
ARA TOPLAM
1.229.837 896.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.837 896.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
403.987 91.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.898
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
400.089 91.985
Banka Kredileri
147.775 91.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
252.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.645 5.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.645 5.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.553 12.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
423.310 109.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.147 1.006.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
375.168 333.774
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.543 -4.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.543 -4.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.543 -4.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.212 56.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
80.924 63.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.288 -7.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.288 -7.458
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.086 156.569
Net Dönem Karı veya Zararı
6.742 91.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.370 3.394
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.538 337.168
TOPLAM KAYNAKLAR
2.035.685 1.343.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 30.04.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
648.353 535.838
Satışların Maliyeti
-341.388 -268.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.965 267.330
BRÜT KAR (ZARAR)
306.965 267.330
Genel Yönetim Giderleri
-36.707 -29.844
Pazarlama Giderleri
-197.841 -174.826
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.163 -6.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.910 270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.391 -4.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.773 51.640
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-204 -33
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.569 51.607
Finansman Gelirleri
1.427 671
Finansman Giderleri
-60.805 -19.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.191 32.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.109 -7.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.582 -13.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.473 5.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.082 25.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.082 25.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.340 1.732
Ana Ortaklık Payları
6.742 23.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83 15
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106 19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.371 8.522
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.625 7.779
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.625 7.779
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.751 953
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.751 953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.005 -210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.005 -210
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.288 8.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.370 33.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.976 1.851
Ana Ortaklık Payları
41.394 31.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766561


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66