***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.09.2019 18:11
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 215
Transferler
85.871 -85.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48 28.848 -305 51.158 79.749 935 80.684
Kar Payları
2.344 -28.269 -25.925 -25.925
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.097 54.158 351 19.771 156.569 51.158 290.810 -3.162 287.648
Cari Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 6.734 2.138 27.690 36.451 4.097 40.548
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.571 70.669 -5.320 19.771 248.086 27.690 370.225 7.491 377.716


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.252 126.277
Dönem Karı (Zararı)
31.593 52.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.593 52.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
272.374 104.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
136.390 34.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.012 7.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
114 -210
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.797 7.165
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
101 220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.935 3.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.935 3.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.628 43.482
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.405 -388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.033 43.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.883 404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
876 -390
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
876 -390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.237 15.077
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
179 578
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
179 578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.680 -15.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.236 -20.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.236 -20.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.397 11.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.397 11.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.155 -81.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.685 -6.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.889 87.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.787 9.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.102 77.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.535 2.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.765 1.680
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.765 1.680
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
489 1.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.609 -10.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.852 -8.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
243 -1.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
260.287 142.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.600 -2.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-435 -13.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.450 -47.685
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74 37
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74 37
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.838 -33.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.684 -30.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.154 -2.718
Alınan Faiz
3.314 388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.222 -131.817
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
307.147 186.275
Kredilerden Nakit Girişleri
307.147 186.275
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.272 -249.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.272 -249.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.148 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-892 -35
Ödenen Temettüler
0 -25.925
Ödenen Faiz
-38.627 -15.555
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.430 -27.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.580 -53.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.580 -53.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.023 266.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
393.603 213.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2019 Önceki Dönem 31.01.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
399.037 266.571
Ticari Alacaklar
202.995 168.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
202.995 168.593
Diğer Alacaklar
11.903 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.903 17.059
Stoklar
514.996 457.229
Peşin Ödenmiş Giderler
39.461 37.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.461 37.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.672 15.805
Diğer Dönen Varlıklar
27.922 22.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.922 22.070
ARA TOPLAM
1.199.986 985.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.199.986 985.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.260 2.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.260 2.411
Maddi Duran Varlıklar
174.970 159.739
Taşıtlar
34 49
Mobilya ve Demirbaşlar
103.983 91.567
Özel Maliyetler
70.534 65.452
Yapılmakta Olan Yatırımlar
419 2.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
420.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
207.016 194.454
Şerefiye
144.332 136.878
Markalar
668 711
Lisanslar
11.502 10.479
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9.125 4.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.389 42.194
Peşin Ödenmiş Giderler
385 114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
385 114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.809 1.880
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
808.161 358.598
TOPLAM VARLIKLAR
2.008.147 1.343.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
370.575 79.742
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.363 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.363 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
369.212 79.742
Banka Kredileri
180.406 79.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
188.806 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.899 204.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.899 204.317
Banka Kredileri
203.899 204.317
Ticari Borçlar
574.146 510.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
199.865 155.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
374.281 355.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.976 32.512
Diğer Borçlar
17.815 16.534
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.926 10.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.889 6.204
Türev Araçlar
6.820 9.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.579 17.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.837 2.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.944 13.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.509 2.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.435 10.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.362 11.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.362 11.116
ARA TOPLAM
1.252.953 896.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.252.953 896.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
368.994 91.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.345 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.345 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.649 91.985
Banka Kredileri
122.383 91.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
243.266 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.848 5.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.848 5.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.522 12.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.478 109.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.630.431 1.006.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
370.225 333.774
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.571 -4.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.571 -4.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.571 -4.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.349 56.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
70.669 63.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.320 -7.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.320 -7.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.086 156.569
Net Dönem Karı veya Zararı
27.690 91.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.491 3.394
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
377.716 337.168
TOPLAM KAYNAKLAR
2.008.147 1.343.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.07.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2019 - 31.07.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2018 - 31.07.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.340.120 1.062.476 691.767 526.638
Satışların Maliyeti
-678.773 -505.517 -337.385 -237.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
661.347 556.959 354.382 289.629
BRÜT KAR (ZARAR)
661.347 556.959 354.382 289.629
Genel Yönetim Giderleri
-79.281 -64.105 -42.574 -34.261
Pazarlama Giderleri
-410.093 -358.535 -212.252 -183.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.443 -13.479 -6.280 -6.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.080 4.929 -4.830 4.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.100 -3.339 291 1.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.510 122.430 88.737 70.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-179 -577 25 -544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.331 121.853 88.762 70.246
Finansman Gelirleri
5.408 778 3.981 107
Finansman Giderleri
-124.909 -54.772 -64.104 -35.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.830 67.859 28.639 35.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.237 -15.077 -7.128 -7.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.629 -25.078 -12.047 -11.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.392 10.001 4.919 4.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.593 52.782 21.511 27.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.593 52.782 21.511 27.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.903 1.624 563 -106
Ana Ortaklık Payları
27.690 51.158 20.948 27.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111 48 -28 33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-142 62 -36 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 -14 8 -9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -14 8 -9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.066 27.854 -26.305 19.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.928 28.159 -10.697 20.380
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.928 28.159 -10.697 20.380
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.741 -391 -20.010 -1.344
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.741 -391 -20.010 -1.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-603 86 4.402 296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-603 86 4.402 296
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.955 27.902 -26.333 19.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.548 80.684 -4.822 47.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.097 935 121 -916
Ana Ortaklık Payları
36.451 79.749 -4.943 48.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787988


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66