***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.12.2019 19:08
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
448.472 194.203
Dönem Karı (Zararı)
94.970 101.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.970 101.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.367 193.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
206.305 52.091
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.176 1.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103 -554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.089 2.177
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16 -277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.820 4.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.820 4.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
175.589 74.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.562 -4.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
181.151 78.954
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.179 -2.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
851 32.421
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
851 32.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.698 29.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
749 559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
749 559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.532 -71.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.817 -107.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.817 -107.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.551 10.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.551 10.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.632 -119.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.778 -13.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.793 150.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.671 -16.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.122 167.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.963 12.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.241 5.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.241 5.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.565 1.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.492 -11.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.961 -12.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.531 644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
466.805 223.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.288 -3.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.045 -25.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.322 -53.441
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-11.088 -14.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 80
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 80
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.765 -43.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.896 -39.781
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.869 -3.221
Alınan Faiz
5.526 3.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.479 -124.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
473.417 259.601
Kredilerden Nakit Girişleri
473.417 259.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-451.986 -280.805
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-451.986 -280.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.263 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-866 -2.442
Ödenen Temettüler
0 -25.925
Ödenen Faiz
-67.444 -26.389
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-64.337 -48.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.671 16.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.671 16.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.023 262.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.694 278.714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 215
Transferler
85.871 -85.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48 28.848 -305 51.158 79.749 935 80.684
Kar Payları
2.344 -28.269 -25.925 -25.925
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.097 54.158 351 19.771 156.569 51.158 290.810 -3.162 287.648
Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51 17.098 6.353 86.448 109.848 8.968 118.816
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.511 81.033 -1.105 19.771 248.086 86.448 443.622 12.362 455.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2019 Önceki Dönem 31.01.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
344.908 266.571
Ticari Alacaklar
258.411 168.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
258.411 168.593
Diğer Alacaklar
12.794 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.794 17.059
Stoklar
515.027 457.229
Peşin Ödenmiş Giderler
47.822 37.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.822 37.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.153 15.805
Diğer Dönen Varlıklar
27.029 22.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.029 22.070
ARA TOPLAM
1.209.144 985.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.209.144 985.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.161 2.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.161 2.411
Maddi Duran Varlıklar
175.646 159.739
Taşıtlar
27 49
Mobilya ve Demirbaşlar
103.276 91.567
Özel Maliyetler
68.361 65.452
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.982 2.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
394.877 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.265 194.454
Şerefiye
148.595 136.878
Markalar
646 711
Lisanslar
12.582 10.479
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11.405 4.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.037 42.194
Peşin Ödenmiş Giderler
268 114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
268 114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.716 1.880
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
790.933 358.598
TOPLAM VARLIKLAR
2.000.077 1.343.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.060 79.742
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.486 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.486 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
296.574 79.742
Banka Kredileri
110.631 79.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
185.943 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.783 204.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.783 204.317
Banka Kredileri
172.783 204.317
Ticari Borçlar
617.041 510.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
203.740 155.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
413.301 355.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.547 32.512
Diğer Borçlar
8.142 16.534
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
116 10.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.026 6.204
Türev Araçlar
1.416 9.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.868 17.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.868 17.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.205 2.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.218 13.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.444 2.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.774 10.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.585 11.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.585 11.116
ARA TOPLAM
1.192.865 896.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.192.865 896.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
341.227 91.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.473 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.473 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
337.754 91.985
Banka Kredileri
109.520 91.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
228.234 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.902 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.902 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.099 5.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.099 5.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 12.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.228 109.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.544.093 1.006.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
443.622 333.774
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.511 -4.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.511 -4.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.511 -4.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.928 56.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.033 63.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.105 -7.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.105 -7.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.086 156.569
Net Dönem Karı veya Zararı
86.448 91.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.362 3.394
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.984 337.168
TOPLAM KAYNAKLAR
2.000.077 1.343.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2018 - 31.10.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.148.254 1.777.714 808.134 715.238
Satışların Maliyeti
-1.079.165 -846.462 -400.392 -340.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.069.089 931.252 407.742 374.293
BRÜT KAR (ZARAR)
1.069.089 931.252 407.742 374.293
Genel Yönetim Giderleri
-117.369 -96.377 -38.088 -32.272
Pazarlama Giderleri
-633.065 -564.285 -222.972 -205.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.266 -19.306 -6.823 -5.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.373 9.106 5.293 4.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.076 -9.060 -2.976 -5.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.686 251.330 142.176 128.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-749 -559 -570 18
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
301.937 250.771 141.606 128.918
Finansman Gelirleri
8.108 4.287 2.700 3.509
Finansman Giderleri
-187.377 -124.263 -62.468 -69.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.668 130.795 81.838 62.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.699 -29.548 -18.462 -14.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.232 -42.322 -22.603 -17.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.533 12.774 4.141 2.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.969 101.247 63.376 48.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.969 101.247 63.376 48.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.521 7.256 4.618 5.632
Ana Ortaklık Payları
86.448 93.991 58.758 42.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51 416 60 368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65 534 77 472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -118 -17 -104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -118 -17 -104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.898 27.250 14.832 -604
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.544 44.104 10.616 15.945
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
17.544 44.104 10.616 15.945
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.146 -21.608 5.405 -21.217
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
8.146 -21.608 5.405 -21.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.792 4.754 -1.189 4.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.792 4.754 -1.189 4.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.847 27.666 14.892 -236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.816 128.913 78.268 48.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.968 5.653 4.871 4.718
Ana Ortaklık Payları
109.848 123.260 73.397 43.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801380


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,0752 32,3784 % 0,55  
Euro 34,7815 35,4412 % 1,24  
Sterlin 40,6730 40,8769 % -0,01  
Frank 35,2056 35,3820 % -0,06  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,21 32,24 % 0,66  
Platin 1.090,14 1.091,94 % 0,66  
Paladyum 1.014,16 1.018,32 % 0,66  
Brent Pet. 84,19 84,19 % 0,66  
Altın Ons 2.431,02 2.431,46 % 0,66