***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2020 18:23
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 0 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
215 215 215
Transferler
85.871 -85.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
685 38.625 -8.114 0 91.517 122.713 7.491 130.204
Kar Payları
2.344 -28.269 -25.925 -25.925
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-12.965 -12.965 -1.542 -14.507
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 0 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 0 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-877 24.078 8.405 0 94.844 126.450 14.046 140.496
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 0 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
603.194 260.547
Dönem Karı (Zararı)
107.887 100.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.887 100.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
565.649 247.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
280.254 69.723
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.056 -1.191
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
362 330
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.984 -1.913
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-290 392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.975 -271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.481 5.653
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.494 -5.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
219.616 109.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.254 -4.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
225.870 114.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.437 -8.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
865 45.774
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
865 45.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.638 31.579
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
808 359
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
808 359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.670 -38.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.706 -59.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.706 -59.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-973 7.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-973 7.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.467 -136.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.719 -14.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.769 152.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.745 32.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.024 120.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.202 14.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-898 -702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-898 -702
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.118 1.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.004 -3.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.344 -8.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.340 5.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
643.866 310.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.666 -4.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.006 -44.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.359 -75.528
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-11.088 -14.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94 393
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94 393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.589 -66.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.767 -57.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.822 -9.007
Alınan Faiz
6.224 4.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-449.020 -185.470
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
561.470 294.152
Kredilerden Nakit Girişleri
561.470 294.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-608.685 -303.798
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-608.685 -303.798
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.461 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-881 -41.409
Ödenen Temettüler
0 -25.925
Ödenen Faiz
-79.250 -40.143
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.213 -68.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.815 -451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.815 -451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.023 262.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
310.838 262.023


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2020 Önceki Dönem 31.01.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
310.838 266.571
Ticari Alacaklar
231.101 168.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
231.101 168.593
Diğer Alacaklar
17.267 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.267 17.059
Türev Araçlar
1.214 0
Stoklar
496.064 457.229
Peşin Ödenmiş Giderler
41.761 37.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.761 37.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.701 15.805
Diğer Dönen Varlıklar
17.726 22.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.726 22.070
ARA TOPLAM
1.118.672 985.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.118.672 985.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.207 2.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.207 2.411
Maddi Duran Varlıklar
180.719 159.739
Taşıtlar
20 49
Mobilya ve Demirbaşlar
108.012 91.567
Özel Maliyetler
70.968 65.452
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.719 2.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
406.679 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
222.449 194.454
Şerefiye
154.398 136.878
Markalar
625 711
Lisanslar
13.761 10.479
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12.714 4.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.951 42.194
Peşin Ödenmiş Giderler
115 114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115 114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
5.583 1.880
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
818.752 358.598
TOPLAM VARLIKLAR
1.937.424 1.343.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
272.702 79.742
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.553 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.553 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
271.149 79.742
Banka Kredileri
74.748 79.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
196.401 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.946 204.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.946 204.317
Banka Kredileri
160.946 204.317
Ticari Borçlar
597.283 510.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
196.804 155.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
400.479 355.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.714 32.512
Diğer Borçlar
6.971 16.534
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
126 10.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.845 6.204
Türev Araçlar
9.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.917 17.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.917 17.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.935 2.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.565 13.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.118 2.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.447 10.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.992 11.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.992 11.116
ARA TOPLAM
1.123.025 896.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.025 896.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
324.867 91.985
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.229 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.229 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.638 91.985
Banka Kredileri
84.098 91.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
237.540 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.405 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.405 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.931 5.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.931 5.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
532 12.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.735 109.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.760 1.006.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
460.224 333.774
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.337 -4.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.337 -4.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.337 -4.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.960 56.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.013 63.935
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
947 -7.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
947 -7.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.086 156.569
Net Dönem Karı veya Zararı
94.844 91.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.440 3.394
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
477.664 337.168
TOPLAM KAYNAKLAR
1.937.424 1.343.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.862.882 2.352.850
Satışların Maliyeti
-1.458.268 -1.144.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.404.614 1.207.945
BRÜT KAR (ZARAR)
1.404.614 1.207.945
Genel Yönetim Giderleri
-161.960 -128.097
Pazarlama Giderleri
-857.177 -762.145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-25.858 -22.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.176 12.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.793 -10.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.002 297.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-913 -359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
361.194 297.113
Finansman Gelirleri
8.424 4.869
Finansman Giderleri
-232.093 -169.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.525 132.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.638 -31.579
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-49.313 -27.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.675 -3.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.887 100.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.887 100.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.043 9.257
Ana Ortaklık Payları
94.844 91.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-877 685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124 878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
247 -193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
247 -193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.486 28.745
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.081 36.859
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
25.081 36.859
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.776 -10.403
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.776 -10.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.371 2.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.371 2.289
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.609 29.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.496 130.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.046 7.491
Ana Ortaklık Payları
126.450 122.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827711


BIST
'
15:5710.428
Değişim :  -0,49% |  -51,48
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.427
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
SKYMD 12,81 217.332.910 % 9,96  
SAMAT 52,10 256.584.888 % 9,96  
FENER 114,90 454.135.450 % 9,95  
UZERB 757,00 6.407.530 % 9,95  
15:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2382 32,2462 % 0,09  
Euro 34,9917 35,0169 % 0,51  
Sterlin 40,5928 40,7963 % 0,19  
Frank 35,2483 35,4250 % 0,91  
Riyal 8,5061 8,5487 % 0,01  
15:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,33 31,37 % 0,66  
Platin 1.035,94 1.037,58 % 0,66  
Paladyum 946,63 951,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.343,19 2.343,55 % 0,66