***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:31
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83 16.989 17.746 6.742 41.394 3.976 45.370
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.543 80.924 10.288 19.771 248.086 6.742 375.168 7.370 382.538
Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153 34.056 11.640 -50.088 -4.545 1.174 -3.371
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.490 122.069 12.587 19.771 342.930 -50.088 455.679 18.614 474.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.100 81.983
Dönem Karı (Zararı)
-51.641 10.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-51.641 10.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.869 139.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.928 65.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.656 8.524
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67 56
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.138 8.174
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
385 204
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
66 90
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.604 1.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.852 3.302
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-248 -1.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.345 59.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.432 -864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.777 60.259
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.834 1.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 361
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.498 2.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.900 -65.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.759 -60.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.759 -60.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.544 4.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.544 4.758
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-124.455 -59.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.215 -12.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.919 90.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.846 29.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.765 61.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.373 -15.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101 -918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-101 -918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-185 478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.223 -13.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.321 -5.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-902 -7.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-83.672 83.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.859 -1.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.569 -404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.061 -19.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.866 -20.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.858 -18.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.008 -1.735
Alınan Faiz
5.805 790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
563.703 19.879
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.083 268.636
Kredilerden Nakit Girişleri
689.083 268.636
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.650 -167.727
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.507 -146.595
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.143 -21.132
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.445 -58.560
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 -376
Ödenen Faiz
-14.285 -22.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
445.542 82.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
445.542 82.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
310.838 262.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
756.380 344.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2020 Önceki Dönem 31.01.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
756.380 310.838
Ticari Alacaklar
223.233 231.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
223.233 231.101
Diğer Alacaklar
10.337 17.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.337 17.267
Türev Araçlar
16.137 1.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16.137 1.214
Stoklar
611.265 496.064
Peşin Ödenmiş Giderler
41.002 41.761
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.002 41.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.381 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
41.048 17.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.048 17.726
ARA TOPLAM
1.712.783 1.118.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.712.783 1.118.672
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.395 3.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.395 3.207
Maddi Duran Varlıklar
192.121 180.719
Taşıtlar
13 20
Mobilya ve Demirbaşlar
106.949 108.012
Özel Maliyetler
70.558 70.968
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.601 1.719
Kullanım Hakkı Varlıkları
431.844 406.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
254.354 222.449
Şerefiye
178.980 154.398
Markalar
603 625
Lisanslar
16.156 13.761
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.149 12.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.466 40.951
Peşin Ödenmiş Giderler
77 115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
77 115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18.491 5.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
900.282 818.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.613.065 1.937.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.672 272.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.745 1.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.745 1.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
354.927 271.149
Banka Kredileri
154.233 74.748
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
200.694 196.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
529.799 160.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
529.799 160.946
Banka Kredileri
529.799 160.946
Ticari Borçlar
613.212 597.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
167.958 196.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
445.254 400.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.340 34.714
Diğer Borçlar
6.977 6.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
126 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.851 6.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.222 18.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.222 18.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.195 6.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.819 16.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.829 3.118
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14.990 13.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.360 7.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.360 7.992
ARA TOPLAM
1.572.596 1.123.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.572.596 1.123.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
543.544 324.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.169 3.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.169 3.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
540.375 321.638
Banka Kredileri
281.448 84.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
258.927 237.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.916 3.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.916 3.405
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.463 7.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.463 7.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.253 532
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.176 336.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.138.772 1.459.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
455.679 460.224
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.490 -5.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.490 -5.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.490 -5.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.656 88.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
122.069 88.013
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.587 947
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.587 947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.930 248.086
Net Dönem Karı veya Zararı
-50.088 94.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.614 17.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.293 477.664
TOPLAM KAYNAKLAR
2.613.065 1.937.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
387.122 648.353
Satışların Maliyeti
-211.366 -341.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.756 306.965
BRÜT KAR (ZARAR)
175.756 306.965
Genel Yönetim Giderleri
-39.202 -36.707
Pazarlama Giderleri
-181.260 -197.841
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.903 -5.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.913 5.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.874 -1.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.570 71.773
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-385 -204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.955 71.569
Finansman Gelirleri
33.673 1.427
Finansman Giderleri
-51.857 -60.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-67.139 12.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.498 -2.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9.851 -8.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.647 6.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.641 10.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.641 10.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.553 3.340
Ana Ortaklık Payları
-50.088 6.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153 -83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196 -106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43 23
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43 23
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.423 35.371
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.783 17.625
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36.783 17.625
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.923 22.751
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.923 22.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.283 -5.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.283 -5.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.270 35.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.371 45.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.174 3.976
Ana Ortaklık Payları
-4.545 41.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850234


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66