***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.09.2020 19:07
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 6.734 2.138 27.690 36.451 4.097 40.548
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.571 70.669 -5.320 19.771 248.086 27.690 370.225 7.491 377.716
Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-420 36.423 2.503 -54.657 -16.151 -926 -17.077
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.757 124.436 3.450 19.771 342.930 -54.657 444.073 16.514 460.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.300 256.252
Dönem Karı (Zararı)
-58.344 31.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-58.344 31.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.955 273.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 150.229 136.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.626 4.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
511 114
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.728 3.797
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.416 179
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.029 -47
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.998 6.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.859 5.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.139 618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.229 120.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -78.387 -3.405
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
101.616 124.033
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.735 -4.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 876
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19,20 0 876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.862 9.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.022 -44.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.042 -35.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.042 -35.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.439 4.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.439 4.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.987 -61.155
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.222 -3.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.696 64.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-74.096 44.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
139.792 19.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.594 -8.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.888 685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.888 685
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-230 489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.686 -5.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.244 -5.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.442 243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
142.589 260.287
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.579 -3.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.710 -435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.894 -49.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182 74
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182 74
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.749 -52.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -50.083 -40.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.666 -12.154
Alınan Faiz
17.673 3.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
337.988 -75.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.139.651 307.147
Kredilerden Nakit Girişleri
1.139.651 307.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-682.686 -223.702
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-659.660 -180.272
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.026 -43.430
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.463 -119.148
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 -892
Ödenen Faiz
-41.514 -38.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.394 131.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.394 131.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 310.838 262.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 738.232 393.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2020 Önceki Dönem 31.01.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 738.232 310.838
Ticari Alacaklar
198.481 231.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 198.481 231.101
Diğer Alacaklar
8.962 17.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.962 17.267
Türev Araçlar
23 4.423 1.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.423 1.214
Stoklar
9 590.461 496.064
Peşin Ödenmiş Giderler
39.580 41.761
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.580 41.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.608 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
37.970 17.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37.970 17.726
ARA TOPLAM
1.628.717 1.118.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.628.717 1.118.672
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.363 3.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.363 3.207
Maddi Duran Varlıklar
199.428 180.719
Taşıtlar
6 20
Mobilya ve Demirbaşlar
110.427 108.012
Özel Maliyetler
76.733 70.968
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.262 1.719
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 420.430 406.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
252.448 222.449
Şerefiye
11 178.598 154.398
Markalar
582 625
Lisanslar
16.067 13.761
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.541 12.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.660 40.951
Peşin Ödenmiş Giderler
124 115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
124 115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26.323 5.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
902.116 818.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.530.833 1.937.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
528.464 272.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.829 1.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.829 1.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
526.635 271.149
Banka Kredileri
6 326.104 74.748
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 200.531 196.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
281.194 160.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
281.194 160.946
Banka Kredileri
6 281.194 160.946
Ticari Borçlar
661.513 597.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 122.658 196.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 538.855 400.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.305 34.714
Diğer Borçlar
14.491 6.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 176 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.315 6.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.673 18.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.673 18.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
429 6.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.132 16.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.813 3.118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.319 13.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.347 7.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.347 7.992
ARA TOPLAM
1.576.548 1.123.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.576.548 1.123.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
471.192 324.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.862 3.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.862 3.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.330 321.638
Banka Kredileri
6 215.432 84.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 252.898 237.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.419 3.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.419 3.405
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.173 7.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.173 7.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.914 532
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.698 336.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.070.246 1.459.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.073 460.224
Ödenmiş Sermaye
15 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.757 -5.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.757 -5.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.757 -5.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.886 88.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
124.436 88.013
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.450 947
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.450 947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.930 248.086
Net Dönem Karı veya Zararı
-54.657 94.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.514 17.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.587 477.664
TOPLAM KAYNAKLAR
2.530.833 1.937.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2019 - 31.07.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
924.926 1.340.120 537.804 691.767
Satışların Maliyeti
-482.093 -678.773 -270.727 -337.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
442.833 661.347 267.077 354.382
BRÜT KAR (ZARAR)
442.833 661.347 267.077 354.382
Genel Yönetim Giderleri
-77.185 -79.281 -37.983 -42.574
Pazarlama Giderleri
6 -401.083 -410.093 -219.823 -212.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-15.311 -11.443 -7.408 -6.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.486 1.080 3.573 -4.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.866 -1.100 8 291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.126 160.510 5.444 88.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.416 -179 -1.031 25
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.542 160.331 4.413 88.762
Finansman Gelirleri
19 84.322 5.408 50.649 3.981
Finansman Giderleri
20 -115.986 -124.909 -64.129 -64.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.206 40.830 -9.067 28.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.862 -9.237 2.364 -7.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
6.703 -20.629 -3.148 -12.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.159 11.392 5.512 4.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.344 31.593 -6.703 21.511
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.344 31.593 -6.703 21.511
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.687 3.903 -2.134 563
Ana Ortaklık Payları
-54.657 27.690 -4.569 20.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-420 -111 -267 -28
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-538 -142 -342 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118 31 75 8
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
118 31 75 8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.687 9.066 -6.736 -26.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.184 6.928 2.401 -10.697
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
39.184 6.928 2.401 -10.697
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.209 2.741 -11.714 -20.010
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
3.209 2.741 -11.714 -20.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-706 -603 2.577 4.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-706 -603 2.577 4.402
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.267 8.955 -7.003 -26.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.077 40.548 -13.706 -4.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-926 4.097 -2.100 121
Ana Ortaklık Payları
-16.151 36.451 -11.606 -4.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875008


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1601 32,1868 % 0,02  
Euro 34,9212 35,0129 % 0,46  
Sterlin 40,7404 40,9446 % 0,07  
Frank 35,0022 35,1776 % 0,13  
Riyal 8,5359 8,5787 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,51 30,54 % 0,66  
Platin 1.033,15 1.034,95 % 0,66  
Paladyum 987,34 995,27 % 0,66  
Brent Pet. 81,23 81,23 % 0,66  
Altın Ons 2.374,57 2.374,98 % 0,66