***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.12.2020 18:21
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51 17.098 6.353 86.448 109.848 8.968 118.816
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.511 0 81.033 -1.105 19.771 248.086 86.448 443.622 12.362 455.984
Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-554 84.031 899 23.488 107.864 8.502 116.366
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.891 172.044 1.846 19.771 342.930 23.488 568.088 25.942 594.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.410 448.472
Dönem Karı (Zararı)
25.500 94.970
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.500 94.970
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
365.076 438.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
229.758 206.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.470 13.568
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.198 103
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.944 10.089
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.169 749
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.781 2.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.417 10.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.671 8.820
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.746 1.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.502 175.589
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-111.141 -5.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
159.643 181.151
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.918 3.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 851
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.951 27.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.882 -66.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.537 -90.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.537 -90.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.395 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.395 3.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.793 -67.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.021 -11.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.050 104.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.803 48.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
148.853 55.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.887 -3.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.822 1.822
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.822 1.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.112 7.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.573 -9.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.599 -4.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -4.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
323.694 466.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.121 -6.288
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.163 -12.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.479 -79.322
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -11.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.643 5
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.643 5
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.965 -73.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.594 -59.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.371 -13.869
Alınan Faiz
32.843 5.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
333.001 -291.479
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.305.366 473.417
Kredilerden Nakit Girişleri
1.305.366 473.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-781.740 -516.323
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-738.144 -451.986
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-43.596 -64.337
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.985 -180.263
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 -866
Ödenen Faiz
-60.640 -67.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.932 77.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.932 77.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
310.838 262.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
905.770 339.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2020 Önceki Dönem 31.01.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
905.770 310.838
Ticari Alacaklar
279.772 231.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
279.772 231.101
Diğer Alacaklar
7.271 17.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.271 17.267
Türev Araçlar
2.367 1.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.367 1.214
Stoklar
648.199 496.064
Peşin Ödenmiş Giderler
44.107 41.761
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.107 41.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.488 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
37.326 17.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37.326 17.726
ARA TOPLAM
1.930.300 1.118.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.930.300 1.118.672
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.243 3.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.243 3.207
Maddi Duran Varlıklar
201.892 180.719
Taşıtlar
-1 20
Mobilya ve Demirbaşlar
109.224 108.012
Özel Maliyetler
78.085 70.968
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.584 1.719
Kullanım Hakkı Varlıkları
428.280 406.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
295.545 222.449
Şerefiye
213.201 154.398
Markalar
560 625
Lisanslar
17.744 13.761
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14.091 12.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.949 40.951
Peşin Ödenmiş Giderler
111 115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111 115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.277 5.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
954.348 818.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.884.648 1.937.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
625.906 272.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.217 1.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.217 1.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
623.689 271.149
Banka Kredileri
416.166 74.748
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
207.523 196.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
355.886 160.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
355.886 160.946
Banka Kredileri
355.886 160.946
Ticari Borçlar
728.458 597.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
187.952 196.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
540.506 400.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.600 34.714
Diğer Borçlar
12.843 6.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
176 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.667 6.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.272 18.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.272 18.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.868 6.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.167 16.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.314 3.118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.853 13.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.968 7.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.968 7.992
ARA TOPLAM
1.841.968 1.123.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.841.968 1.123.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
426.350 324.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.918 3.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.918 3.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
423.432 321.638
Banka Kredileri
165.395 84.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
258.037 237.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.938 3.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.938 3.405
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.578 7.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.578 7.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.784 532
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.650 336.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.290.618 1.459.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
568.088 460.224
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.891 -5.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.891 -5.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.891 -5.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.890 88.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
172.044 88.013
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.846 947
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.846 947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.930 248.086
Net Dönem Karı veya Zararı
23.488 94.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.942 17.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
594.030 477.664
TOPLAM KAYNAKLAR
2.884.648 1.937.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2019 - 31.10.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.751.910 2.148.254 826.984 808.134
Satışların Maliyeti
-892.459 -1.079.165 -410.366 -400.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
859.451 1.069.089 416.618 407.742
BRÜT KAR (ZARAR)
859.451 1.069.089 416.618 407.742
Genel Yönetim Giderleri
-121.096 -117.369 -43.911 -38.088
Pazarlama Giderleri
16 -647.839 -633.065 -246.756 -222.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.572 -18.266 -9.261 -6.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 22.696 6.373 13.210 5.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.794 -4.076 -928 -2.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.846 302.686 128.972 142.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.169 -749 247 -570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.677 301.937 129.219 141.606
Finansman Gelirleri
19 135.064 8.108 50.742 2.700
Finansman Giderleri
20 -188.290 -187.377 -72.304 -62.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.451 122.668 107.657 81.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.951 -27.699 -23.813 -18.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.311 -43.232 -24.014 -22.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.360 15.533 201 4.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.500 94.969 83.844 63.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.500 94.969 83.844 63.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.012 8.521 5.699 4.618
Ana Ortaklık Payları
23.488 86.448 78.145 58.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-554 -51 -134 60
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-710 -65 -172 77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
156 14 38 -17
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
156 14 38 -17
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
91.420 23.898 49.733 14.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.521 17.544 51.337 10.616
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
90.521 17.544 51.337 10.616
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.153 8.146 -2.056 5.405
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
1.153 8.146 -2.056 5.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-254 -1.792 452 -1.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-254 -1.792 452 -1.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.866 23.847 49.599 14.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.366 118.816 133.443 78.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.502 8.968 9.428 4.871
Ana Ortaklık Payları
107.864 109.848 124.015 73.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890834


BIST
'
10:2110.626
Değişim :  -0,29% |  -30,59
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.624
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1396 32,1469 % -0,24  
Euro 34,8629 34,9407 % 0,01  
Sterlin 40,7364 40,9406 % 0,05  
Frank 34,9191 35,0941 % -0,07  
Riyal 8,5040 8,5466 % -0,22  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,73 31,77 % 0,66  
Platin 1.053,69 1.056,04 % 0,66  
Paladyum 995,66 1.000,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.353,99 2.354,32 % 0,66