***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:33
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 0 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153 0 34.056 11.640 -50.088 -4.545 1.174 -3.371
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.490 0 122.069 12.587 19.771 342.930 -50.088 455.679 18.614 474.293
Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 0 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-317 0 30.222 14.008 31.001 74.914 8.827 83.741
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.562 0 171.955 7.128 19.771 347.513 31.001 584.706 33.044 617.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.288 -92.100
Dönem Karı (Zararı)
36.478 -51.641
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.478 -51.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
144.915 98.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.548 71.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.263 8.271
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-254 67
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.961 8.138
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-444 66
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.936 2.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.453 2.852
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
483 -248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.225 15.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.589 -28.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.814 43.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.531 15.834
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.314 -15.498
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
98 385
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
98 385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.646 -130.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.682 7.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.682 7.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.576 8.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.576 8.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.367 -124.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.569 1.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.509 16.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.310 -28.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.801 45.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.694 -16.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.623 -101
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.623 -101
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
664 -185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.540 -24.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.122 -23.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.662 -902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.747 -83.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.361 -1.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.098 -6.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.269 -26.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.909 -31.866
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.042 -24.858
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.867 -7.008
Alınan Faiz
20.616 5.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.158 563.703
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.184 689.083
Kredilerden Nakit Girişleri
208.184 689.083
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-304.119 -64.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-279.726 -53.507
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-24.393 -11.143
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.304 -46.445
Ödenen Faiz
-24.919 -14.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.139 445.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.139 445.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
889.875 310.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
769.736 756.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2021 Önceki Dönem 31.01.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
769.736 889.875
Ticari Alacaklar
332.018 231.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
332.018 231.378
Diğer Alacaklar
11.836 13.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.836 13.288
Türev Araçlar
9.504 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.504 0
Stoklar
659.250 560.084
Peşin Ödenmiş Giderler
60.864 50.326
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.262 25.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.602 24.457
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.233 17.738
Diğer Dönen Varlıklar
27.181 24.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.181 24.055
ARA TOPLAM
1.878.622 1.786.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.878.622 1.786.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.244 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.244 3.190
Maddi Duran Varlıklar
208.284 197.679
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
107.493 107.038
Özel Maliyetler
74.845 74.398
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25.946 16.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
425.114 435.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
293.178 262.718
Şerefiye
211.381 188.945
Markalar
517 539
Lisanslar
22.841 17.801
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.201 13.162
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.238 42.271
Peşin Ödenmiş Giderler
180 149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
180 149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.220 22.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
955.220 921.006
TOPLAM VARLIKLAR
2.833.842 2.707.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
647.098 663.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.396 2.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.396 2.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
644.702 661.933
Banka Kredileri
424.824 445.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
219.878 216.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366.134 375.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366.134 375.566
Banka Kredileri
366.134 375.566
Ticari Borçlar
737.283 638.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
263.330 156.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
473.953 481.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.171 38.863
Diğer Borçlar
3.317 4.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
453 176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.864 3.871
Türev Araçlar
0 8.601
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.301 18.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.301 18.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.968 6.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.463 19.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.276 4.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.187 15.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.170 12.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.170 12.484
ARA TOPLAM
1.865.905 1.786.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.865.905 1.786.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.519 365.613
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.978 2.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.978 2.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
325.541 363.424
Banka Kredileri
78.368 105.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
247.173 257.855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
940 1.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
940 1.425
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.096 9.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.096 9.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.632 11.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.187 387.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.216.092 2.173.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
584.706 509.792
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.562 -6.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.562 -6.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.562 -6.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.083 134.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.955 141.733
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.128 -6.880
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7.128 -6.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
347.513 342.930
Net Dönem Karı veya Zararı
31.001 4.583
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.044 24.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
617.750 534.009
TOPLAM KAYNAKLAR
2.833.842 2.707.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
758.756 387.122
Satışların Maliyeti
-383.691 -211.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.065 175.756
BRÜT KAR (ZARAR)
375.065 175.756
Genel Yönetim Giderleri
-49.941 -39.202
Pazarlama Giderleri
-256.694 -181.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.441 -7.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.200 5.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.273 -1.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.916 -48.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-98 -385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.818 -48.955
Finansman Gelirleri
44.943 33.673
Finansman Giderleri
-65.969 -51.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.792 -67.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.314 15.498
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.068 9.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.754 5.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.478 -51.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.478 -51.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.477 -1.553
Ana Ortaklık Payları
31.001 -50.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-317 -153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-572 -196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
255 43
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
255 43
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
47.580 48.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.572 36.783
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.572 36.783
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.104 14.923
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18.104 14.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.096 -3.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.096 -3.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.263 48.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.741 -3.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.827 1.174
Ana Ortaklık Payları
74.914 -4.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941503


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66