***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.09.2021 18:27
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-420 36.423 2.503 -54.657 -16.151 -926 -17.077
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.757 124.436 3.450 19.771 342.930 -54.657 444.073 16.514 460.587
Cari Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-871 35.485 9.684 129.882 174.180 12.746 186.926
Kar Payları
-30.347 -30.347 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -7.116 177.218 2.804 19.771 317.166 129.882 653.625 36.963 690.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
479.334 131.300
Dönem Karı (Zararı)
138.205 -58.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
138.205 -58.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.448 207.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 170.968 150.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.605 13.210
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-332 511
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -8.044 13.728
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.229 -1.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.317 6.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.477 5.859
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.840 1.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.849 23.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -80.176 -78.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 138.025 101.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.657 30.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.077 -17.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
185 1.416
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 185 1.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.224 -7.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.674 32.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.674 32.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.708 10.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.708 10.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.326 -109.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.073 2.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.245 65.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.883 -74.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.362 139.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
36.810 6.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.019 7.888
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.019 7.888
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.030 -230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.249 -21.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.290 -20.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.041 -1.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
489.877 142.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.597 -3.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.946 -7.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.015 -41.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101 2.182
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 101 2.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.048 -61.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -45.465 -50.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -15.583 -11.666
Alınan Faiz
37.932 17.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-445.511 337.988
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
263.456 1.139.651
Kredilerden Nakit Girişleri
263.456 1.139.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-540.596 -682.686
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-484.344 -659.660
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-56.252 -23.026
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.598 -77.463
Ödenen Temettüler
-8.317 0
Ödenen Faiz
-50.456 -41.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.808 427.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.808 427.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 889.875 310.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 900.683 738.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2021 Önceki Dönem 31.01.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 900.683 889.875
Ticari Alacaklar
286.541 231.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 286.541 231.378
Diğer Alacaklar
19.108 13.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.108 13.288
Türev Araçlar
23 3.739 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.739 0
Stoklar
9 563.323 560.084
Peşin Ödenmiş Giderler
70.385 50.326
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 43.591 25.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.794 24.457
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.970 17.738
Diğer Dönen Varlıklar
20.765 24.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.765 24.055
ARA TOPLAM
1.867.514 1.786.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.867.514 1.786.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.957 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.957 3.190
Maddi Duran Varlıklar
216.187 197.679
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
111.110 107.038
Özel Maliyetler
74.719 74.398
Yapılmakta Olan Yatırımlar
30.358 16.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 405.148 435.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
297.583 262.718
Şerefiye
11 217.214 188.945
Markalar
496 539
Lisanslar
22.501 17.800
Bilgisayar Yazılımları
13.337 13.162
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
44.035 42.272
Peşin Ödenmiş Giderler
163 149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163 149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.130 22.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
954.168 921.006
TOPLAM VARLIKLAR
2.821.682 2.707.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
600.817 663.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.455 2.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.455 2.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
598.362 661.933
Banka Kredileri
6 381.830 445.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
216.532 216.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
327.701 375.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
327.701 375.566
Banka Kredileri
6 327.701 375.566
Ticari Borçlar
706.738 638.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 214.314 156.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 492.424 481.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.446 38.863
Diğer Borçlar
41.409 4.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 18.767 176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.642 3.871
Türev Araçlar
0 8.601
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.168 18.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.168 18.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42.320 6.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.985 19.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.232 4.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.753 15.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.933 12.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.933 12.484
ARA TOPLAM
1.849.517 1.786.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.849.517 1.786.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
252.024 365.613
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.419 2.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.419 2.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.605 363.424
Banka Kredileri
6 17.034 105.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.571 257.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.226 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
438 1.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
438 1.425
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.772 9.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.772 9.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.117 11.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.577 387.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.131.094 2.173.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
653.625 509.792
Ödenmiş Sermaye
15 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.116 -6.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.116 -6.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.116 -6.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
180.022 134.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
177.218 141.733
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.804 -6.880
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.804 -6.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
15 19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.166 342.930
Net Dönem Karı veya Zararı
129.882 4.583
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.963 24.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
690.588 534.009
TOPLAM KAYNAKLAR
2.821.682 2.707.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2021 - 31.07.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2020 - 31.07.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.836.508 924.926 1.077.752 537.804
Satışların Maliyeti
-894.778 -482.093 -511.087 -270.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
941.730 442.833 566.665 267.077
BRÜT KAR (ZARAR)
941.730 442.833 566.665 267.077
Genel Yönetim Giderleri
-111.252 -77.185 -61.311 -37.983
Pazarlama Giderleri
16 -580.911 -401.083 -324.217 -219.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.426 -15.311 -10.985 -7.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.079 9.486 3.879 3.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.274 -1.866 -1 8
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.946 -43.126 174.030 5.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 150 150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -335 -1.416 -237 -1.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.761 -44.542 173.943 4.413
Finansman Gelirleri
19 80.991 84.322 36.048 50.649
Finansman Giderleri
20 -140.470 -115.986 -74.501 -64.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.282 -76.206 135.490 -9.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.077 17.862 -33.763 2.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.884 6.703 -38.816 -3.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.807 11.159 5.053 5.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.205 -58.344 101.727 -6.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.205 -58.344 101.727 -6.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.323 -3.687 2.846 -2.134
Ana Ortaklık Payları
129.882 -54.657 98.881 -4.569
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-871 -420 -554 -267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.311 -538 -739 -342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
440 118 185 75
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
440 118 185 75
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.592 41.687 2.012 -6.736
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.908 39.184 6.336 2.401
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
39.908 39.184 6.336 2.401
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.339 3.209 -5.765 -11.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.339 3.209 -5.765 -11.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.655 -706 1.441 2.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.655 -706 1.441 2.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.721 41.267 1.458 -7.003
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.926 -17.077 103.185 -13.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.746 -926 3.919 -2.100
Ana Ortaklık Payları
174.180 -16.151 99.266 -11.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963802


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1830 32,2138 % 0,19  
Euro 34,9489 35,0029 % 0,10  
Sterlin 40,6338 40,8374 % 0,02  
Frank 35,0704 35,2462 % -0,05  
Riyal 8,5228 8,5656 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,66 31,70 % 0,66  
Platin 1.048,69 1.050,60 % 0,66  
Paladyum 1.018,18 1.026,06 % 0,66  
Brent Pet. 82,32 82,32 % 0,66  
Altın Ons 2.412,58 2.412,93 % 0,66