***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2022 18:20
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-317 30.222 14.008 31.001 74.914 8.827 83.741
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.562 171.955 7.128 19.771 347.513 31.001 584.706 33.044 617.750
Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
400.441 -400.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.811 7.438 288.870 338.119 21.492 359.611
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 395.090 29.677 19.771 597.178 288.870 1.332.193 100.346 1.432.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.053 62.288
Dönem Karı (Zararı)
301.891 36.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
301.891 36.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.035 144.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
103.232 81.548
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.864 2.119
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-154 -254
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.909 4.961
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-891 -2.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.173 6.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.994 3.453
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.179 2.627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.715 19.225
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.352 -44.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
106.067 63.814
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.581 27.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
91.793 8.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
677 98
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
677 98
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-392.371 -116.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.375 -102.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-198.375 -102.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.229 1.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.229 1.576
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-261.740 -105.367
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.385 -10.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.272 101.509
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.585 107.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
156.857 -5.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.790 -1.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.790 -1.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.790 -1.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.133 664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201 1.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.755 -3.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.554 4.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
226.555 64.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.642 -1.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.860 -1.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.819 -12.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
581 24
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
581 24
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.100 -32.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.184 -23.042
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.916 -9.867
Alınan Faiz
39.700 20.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.580 -170.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.630 208.184
Kredilerden Nakit Girişleri
296.630 208.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-302.083 -304.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.021 -279.726
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-46.062 -24.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.661 -49.304
Ödenen Faiz
-19.466 -24.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.654 -120.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.654 -120.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.633 889.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.537.287 769.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2022 Önceki Dönem 31.01.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.539.947 1.508.641
Ticari Alacaklar
590.313 394.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
590.313 394.487
Diğer Alacaklar
41.258 33.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.258 33.211
Türev Araçlar
38.542 28.882
Stoklar
1.004.407 751.398
Peşin Ödenmiş Giderler
157.057 120.666
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100.285 86.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
56.772 33.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.967 7.453
Diğer Dönen Varlıklar
15.201 11.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.201 11.445
ARA TOPLAM
3.399.692 2.856.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.399.692 2.856.183
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.535 6.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.535 6.354
Maddi Duran Varlıklar
289.522 258.987
Mobilya ve Demirbaşlar
164.996 147.245
Özel Maliyetler
113.546 102.870
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.980 8.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
476.919 450.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
520.764 473.907
Şerefiye
378.018 343.018
Markalar
484 496
Lisanslar
57.399 49.935
Bilgisayar Yazılımları
20.821 18.573
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
64.042 61.885
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.705 49.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.346.445 1.239.121
TOPLAM VARLIKLAR
4.746.137 4.095.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.042.329 874.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.590 3.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.590 3.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.038.739 870.251
Banka Kredileri
785.401 644.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
253.338 225.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
191.834 245.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
191.834 245.780
Banka Kredileri
191.834 245.780
Ticari Borçlar
1.321.328 1.188.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
228.823 212.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.092.505 975.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.364 100.056
Diğer Borçlar
134.763 19.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
108.427 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.336 18.978
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.284 29.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.284 29.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
101.435 51.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.009 43.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.490 8.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
40.519 34.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.719 18.119
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.719 18.119
ARA TOPLAM
2.986.065 2.570.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.986.065 2.570.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
272.120 276.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
272.120 276.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
272.120 276.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.826 19.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139 730
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.037 23.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.037 23.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.411 11.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.533 331.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.313.598 2.901.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.332.193 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.293 -12.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
424.767 375.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
395.090 353.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
29.677 22.239
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
29.677 22.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
597.178 317.166
Net Dönem Karı veya Zararı
288.870 400.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
100.346 78.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.432.539 1.193.357
TOPLAM KAYNAKLAR
4.746.137 4.095.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.887.250 758.756
Satışların Maliyeti
-821.006 -383.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.066.244 375.065
BRÜT KAR (ZARAR)
1.066.244 375.065
Genel Yönetim Giderleri
-106.082 -49.941
Pazarlama Giderleri
-498.362 -256.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.844 -10.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.108 9.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.510 -1.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
461.554 65.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-677 -98
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
460.877 65.818
Finansman Gelirleri
45.600 44.943
Finansman Giderleri
-112.793 -65.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.684 44.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.793 -8.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-97.018 -16.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.225 7.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
301.891 36.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
301.891 36.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.021 5.477
Ana Ortaklık Payları
288.870 31.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.720 47.580
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.282 33.572
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
50.282 33.572
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.660 18.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.660 18.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.222 -4.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.222 -4.096
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.720 47.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
359.611 83.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.492 8.827
Ana Ortaklık Payları
338.119 74.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036562


BIST
'
16:4710.486
Değişim :  0,06% |  6,61
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:45
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
SKYMD 12,81 220.471.219 % 9,96  
SAMAT 52,10 257.789.752 % 9,96  
HATEK 15,58 64.093.960 % 9,95  
FENER 114,90 455.429.109 % 9,95  
16:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2443 32,2541 % 0,12  
Euro 34,9840 35,0323 % 0,56  
Sterlin 40,5944 40,7979 % 0,20  
Frank 35,2256 35,4022 % 0,85  
Riyal 8,5036 8,5463 % -0,01  
16:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,68 31,71 % 0,66  
Platin 1.039,12 1.040,65 % 0,66  
Paladyum 960,05 962,11 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.347,37 2.347,73 % 0,66