***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.09.2022 18:12
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-871 35.485 9.684 129.882 174.180 12.746 186.926
Kar Payları
-30.347 -30.347 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -7.116 177.218 2.804 19.771 317.166 129.882 653.625 36.963 690.588
Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
49.657 350.784 -400.441 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
144.407 57.653 696.123 898.183 37.740 935.923
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 -12.293 497.686 79.892 19.771 547.521 696.123 1.892.257 116.594 2.008.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.627 479.334
Dönem Karı (Zararı)
704.391 138.205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
704.391 138.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
648.771 308.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
225.431 170.968
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.825 -10.605
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-277 -332
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.131 -8.044
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.029 -2.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.647 14.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.046 9.477
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
36.601 4.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
150.216 57.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-95.877 -80.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
246.093 138.025
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
119.971 33.657
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.841 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.841 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.993 15.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.993 15.019
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.052 2.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.714 2.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
563 3.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.151 -1.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
862.119 489.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.776 -6.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.716 -3.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.894 -23.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.284 101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.284 101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.923 -61.048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.736 -45.465
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.187 -15.583
Alınan Faiz
91.745 37.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.231 -445.511
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
545.665 263.456
Kredilerden Nakit Girişleri
545.665 263.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-536.805 -540.596
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-431.592 -484.344
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-105.213 -56.252
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.888 -109.598
Ödenen Temettüler
0 -8.317
Ödenen Faiz
-63.203 -50.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
424.502 10.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
424.502 10.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.478.609 889.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.903.111 900.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2022 Önceki Dönem 31.01.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.910.252 1.481.617
Finansal Yatırımlar
35.865 27.024
Vadeli Mevduatlar
35.865 27.024
Ticari Alacaklar
597.157 394.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
597.157 394.487
Diğer Alacaklar
31.557 33.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.557 33.211
Türev Araçlar
103.756 28.882
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
103.756 28.882
Stoklar
1.276.142 751.398
Peşin Ödenmiş Giderler
295.023 120.666
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
168.485 86.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126.538 33.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.502 7.453
Diğer Dönen Varlıklar
10.883 11.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.883 11.445
ARA TOPLAM
4.298.137 2.856.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.298.137 2.856.183
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.997 6.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.997 6.354
Maddi Duran Varlıklar
316.330 258.987
Mobilya ve Demirbaşlar
185.838 147.245
Özel Maliyetler
127.821 102.870
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.671 8.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
494.912 450.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
624.302 473.907
Şerefiye
456.462 343.018
Markalar
470 496
Lisanslar
70.677 49.935
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
24.316 18.573
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.377 61.885
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 7
Ertelenmiş Vergi Varlığı
151.022 49.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.597.563 1.239.121
TOPLAM VARLIKLAR
5.895.700 4.095.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.134.619 874.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.043 3.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.043 3.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.576 870.251
Banka Kredileri
855.437 644.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
276.139 225.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.666 245.780
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.666 245.780
Banka Kredileri
93.666 245.780
Ticari Borçlar
1.556.386 1.188.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
265.902 212.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.290.484 975.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
156.425 100.056
Diğer Borçlar
145.804 19.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
108.427 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.377 18.978
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.460 29.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
122.405 51.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
96.883 43.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.736 8.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
79.147 34.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.250 18.119
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.250 18.119
ARA TOPLAM
3.372.898 2.570.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.372.898 2.570.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.030 276.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.030 276.300
Banka Kredileri
167.742 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
276.288 276.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.624 19.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
148 730
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.995 23.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.995 23.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.154 11.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.951 331.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.886.849 2.901.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.892.257 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
99.314 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.293 -12.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
577.578 375.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
497.686 353.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
79.892 22.239
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
79.892 22.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
547.521 317.166
Net Dönem Karı veya Zararı
696.123 400.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.594 78.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.008.851 1.193.357
TOPLAM KAYNAKLAR
5.895.700 4.095.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2021 - 31.07.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.123.520 1.836.508 2.236.270 1.077.752
Satışların Maliyeti
-1.814.717 -894.778 -993.711 -511.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.308.803 941.730 1.242.559 566.665
BRÜT KAR (ZARAR)
2.308.803 941.730 1.242.559 566.665
Genel Yönetim Giderleri
-247.758 -111.252 -141.676 -61.311
Pazarlama Giderleri
-1.156.464 -580.911 -658.102 -324.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-31.766 -21.426 -16.922 -10.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49.177 13.079 31.069 3.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.306 -1.274 -5.796 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
912.686 239.946 451.132 174.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.841 150 8.841 150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-180 -335 497 -237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
921.347 239.761 460.470 173.943
Finansman Gelirleri
119.216 80.991 73.616 36.048
Finansman Giderleri
-252.830 -140.470 -140.037 -74.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
787.733 180.282 394.049 135.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.342 -42.077 8.451 -33.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-205.307 -54.884 -108.289 -38.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
121.965 12.807 116.740 5.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
704.391 138.205 402.500 101.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
704.391 138.205 402.500 101.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.268 8.323 -4.753 2.846
Ana Ortaklık Payları
696.123 129.882 407.253 98.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -871 0 -554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.311 -739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 440 0 185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
440 185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
231.532 49.592 173.812 2.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
173.879 39.908 123.597 6.336
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
173.879 39.908 123.597 6.336
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
74.874 12.339 65.214 -5.765
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
74.874 12.339 65.214 -5.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.221 -2.655 -14.999 1.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.221 -2.655 -14.999 1.441
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.532 48.721 173.812 1.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
935.923 186.926 576.312 103.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.740 12.746 16.248 3.919
Ana Ortaklık Payları
898.183 174.180 560.064 99.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064086


BIST'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1952 32,2438 % 0,20  
Euro 34,8636 35,1619 % 0,49  
Sterlin 40,6858 40,8898 % -0,02  
Frank 35,1708 35,3471 % 0,01  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,80 31,86 % 0,66  
Platin 1.048,21 1.056,23 % 0,66  
Paladyum 1.028,90 1.030,11 % 0,66  
Brent Pet. 83,66 83,66 % 0,66  
Altın Ons 2.425,50 2.426,45 % 0,66