***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.07.2017 06:42
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 14.819 34.889 33.453 95.625 95.625
Transferler
33.453 -33.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50 -1.125 10.236 9.161 9.161
Dönem Karı (Zararı)
10.236 10.236 10.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50 -1.125 -1.075 -1.075
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.161 -4.080 5.730 14.819 68.342 10.236 104.786 104.786
Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.152 17.427 65.733 50.064 148.735 -8.235 140.500
Diğer Düzeltmeler
-30 -30 -30
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
50.064 -50.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 -4.019 17.013 12.927 1.960 14.887
Dönem Karı (Zararı)
17.013 17.013 483 17.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 -4.019 -4.086 1.477 -2.609
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.528 0 6.103 17.427 111.717 17.013 161.632 -6.275 155.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.698 5.722
Dönem Karı (Zararı)
17.497 10.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.148 33.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.057 10.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.428 3.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 45
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.415 3.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.307 1.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.307 1.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.456 10.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-222 -69
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.678 10.481
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.249 -2.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.268 6.208
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.268 6.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.335 3.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
48 476
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
48 476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.350 -37.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.512 -44.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
308 801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.820 -45.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.306 -8.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.306 -8.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.029 -36.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.640 -5.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.827 55.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.162 36.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.989 19.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17 -13
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.218 -731
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.218 -731
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
594 1.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.049 2.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.979 1.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.070 777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.295 6.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-597 -446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.868 -13.149
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.616 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 8
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.484 -13.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -20.210 -9.563
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.274 -3.655
Alınan Faiz
222 69
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.606 -480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.937 136.487
Kredilerden Nakit Girişleri
88.937 136.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.294 -134.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.647 -127.254
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.647 -6.842
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.994 768
Ödenen Faiz
-8.031 -3.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.436 -7.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.436 -7.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.832 111.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
156.268 103.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2017 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 156.274 158.056
Ticari Alacaklar
185.386 109.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.751 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 181.635 105.322
Diğer Alacaklar
29.026 21.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.026 21.491
Türev Araçlar
20 7.336
Stoklar
289.456 287.844
Peşin Ödenmiş Giderler
27.955 20.388
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.955 20.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
250 5.287
Diğer Dönen Varlıklar
18.578 15.597
ARA TOPLAM
706.925 625.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
706.925 625.380
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.785 2.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.785 2.014
Maddi Duran Varlıklar
10 144.319 136.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.097 156.023
Şerefiye
11 93.054 100.472
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 51.043 55.551
Peşin Ödenmiş Giderler
141 68
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
141 68
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.051 6.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
300.393 301.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.007.318 926.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.306 151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 84.306 151.687
Banka Kredileri
84.306 151.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 145.422 79.127
Ticari Borçlar
348.592 299.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 101.828 108.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 246.764 190.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.773 14.849
Diğer Borçlar
77.637 86.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 69.499 76.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.138 10.356
Türev Araçlar
20 2.926
Ertelenmiş Gelirler
12.592 11.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.419 203
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.490 10.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.723 2.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.767 8.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.139 9.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.139 9.746
ARA TOPLAM
711.296 664.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
711.296 664.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
125.179 105.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 125.179 105.209
Ertelenmiş Gelirler
106 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
106 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.278 3.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.278 3.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.102 13.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.665 121.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
851.961 786.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.632 148.705
Ödenmiş Sermaye
15 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.528 -8.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.528 -4.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.528 -4.461
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -4.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.103 10.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.103 10.122
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.427 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.717 65.733
Net Dönem Karı veya Zararı
17.013 50.064
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.275 -8.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.357 140.470
TOPLAM KAYNAKLAR
1.007.318 926.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
428.158 310.308
Satışların Maliyeti
-219.949 -160.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
208.209 149.621
BRÜT KAR (ZARAR)
208.209 149.621
Genel Yönetim Giderleri
-23.625 -16.646
Pazarlama Giderleri
-138.535 -103.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.507 -4.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.952 5.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -934 -733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.560 29.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -48 -728
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.512 28.855
Finansman Gelirleri
4.673 1.175
Finansman Giderleri
-24.353 -16.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.832 13.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.335 -3.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.258 -7.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.923 4.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.497 10.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.497 10.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
484 0
Ana Ortaklık Payları
17.013 10.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67 50
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84 63
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -13
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -13
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.543 -1.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.543 -1.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.610 -1.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.887 9.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.960 0
Ana Ortaklık Payları
12.927 9.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615324


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66