***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.09.2017 21:42
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.07.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 14.819 34.889 33.453 95.625 95.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.608 30.845 -33.453 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
134 -614 18.297 17.817 17.817
Dönem Karı (Zararı)
17.817 17.817 17.817
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
134 -614 480 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.077 -4.080 6.241 17.427 65.734 18.297 113.442 113.442
Cari Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.152 17.427 65.733 50.064 148.735 -8.235 140.500
Diğer Düzeltmeler
-30 -30 -30
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470
Transferler
50.064 -50.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16 5.237 -2.448 34.095 36.868 3.277 40.145
Dönem Karı (Zararı)
34.095 34.095 1.602 35.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16 5.237 -2.448 2.773 1.675 4.448
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.080 -4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.477 0 15.359 -2.448 17.427 111.717 34.095 185.573 -4.958 180.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.07.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.289 60.951
Dönem Karı (Zararı)
35.697 18.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.966 58.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.613 21.260
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.663 6.237
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-400 260
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.263 5.977
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.170 1.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.170 1.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.265 19.624
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-356 -214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.621 19.838
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.923 1.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.455 2.174
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.455 2.174
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.068 5.331
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
135 335
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
135 335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.570 -10.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.808 -1.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.055 999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.753 -2.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239 -3.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239 -3.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.166 -48.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.470 -1.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.751 44.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.554 29.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.197 14.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-61 197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
696 1.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
696 1.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-128 1.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.621 -3.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.066 -570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.555 -2.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.233 66.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.382 -1.096
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.562 -4.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.544 -30.802
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-39.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.079 -31.016
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -34.439 -28.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.640 -2.311
Alınan Faiz
356 214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.461 -12.851
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.638 133.257
Kredilerden Nakit Girişleri
104.638 133.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-112.757 -138.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.221 -127.038
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-17.536 -11.808
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.743 769
Ödenen Faiz
-16.085 -8.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.284 17.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.284 17.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.056 111.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
203.340 128.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2017 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 203.340 158.056
Ticari Alacaklar
99.438 109.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 99.438 105.322
Diğer Alacaklar
21.723 21.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.723 21.491
Türev Araçlar
23 7.336
Stoklar
296.418 287.844
Peşin Ödenmiş Giderler
21.926 20.388
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.926 20.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
441 5.287
Diğer Dönen Varlıklar
16.663 15.597
ARA TOPLAM
659.949 625.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
659.949 625.380
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.021 2.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.021 2.014
Maddi Duran Varlıklar
147.273 136.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.237 156.023
Şerefiye
11 93.206 100.472
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.031 55.551
Peşin Ödenmiş Giderler
0 68
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 68
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.963 6.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
300.494 301.430
TOPLAM VARLIKLAR
960.443 926.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.865 151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 101.865 151.687
Banka Kredileri
101.865 151.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 125.654 79.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
125.654 79.127
Banka Kredileri
125.654 79.127
Ticari Borçlar
331.267 299.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 111.295 108.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 219.972 190.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.721 14.849
Diğer Borçlar
34.815 86.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 24.484 76.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.331 10.356
Türev Araçlar
23 5.922 0
Ertelenmiş Gelirler
12.693 11.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.063 203
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.795 10.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.658 2.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.137 8.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.526 9.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.526 9.746
ARA TOPLAM
644.321 664.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
644.321 664.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.254 105.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 120.254 105.209
Ertelenmiş Gelirler
107 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
107 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.343 3.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.343 3.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.803 13.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.507 121.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
779.828 786.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.573 148.705
Ödenmiş Sermaye
15 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.477 -8.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.477 -4.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.477 -4.461
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 0 -4.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.911 10.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.359 10.122
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.448 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.427 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.717 65.733
Net Dönem Karı veya Zararı
34.095 50.064
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.958 -8.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.615 140.470
TOPLAM KAYNAKLAR
960.443 926.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.07.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.07.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2017 - 31.07.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2016 - 31.07.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
828.792 585.144 400.634 274.836
Satışların Maliyeti
-409.400 -290.621 -189.451 -129.934
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
419.392 294.523 211.183 144.902
BRÜT KAR (ZARAR)
419.392 294.523 211.183 144.902
Genel Yönetim Giderleri
-45.965 -34.823 -22.340 -18.177
Pazarlama Giderleri
16 -279.913 -207.020 -141.378 -103.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.226 -8.705 -5.717 -4.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.464 6.341 2.513 1.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -651 -757 283 -24
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.101 49.559 44.544 19.976
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -728 48 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.101 48.831 44.592 19.976
Finansman Gelirleri
993 388 -3.680 -860
Finansman Giderleri
-41.329 -25.591 -16.977 -8.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.765 23.628 23.935 10.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.068 -5.331 -5.733 -2.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.463 -10.074 -4.205 -2.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.395 4.743 -1.528 302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.697 18.297 18.202 8.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.697 18.297 18.202 8.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.602 0 1.120 0
Ana Ortaklık Payları
34.095 18.297 17.082 8.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16 134 51 84
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20 168 64 105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 -34 -13 -21
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -34 -13 -21
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.464 -614 7.007 511
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.912 -614 9.455 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.448 0 -2.448 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
612 0 612 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.060 -3.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.448 -480 7.058 595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.145 17.817 25.260 8.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.277 0 1.319 0
Ana Ortaklık Payları
36.868 17.817 23.941 8.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629396


BIST
'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2095 32,2171 % 0,12  
Euro 34,9392 35,0144 % 0,07  
Sterlin 40,6858 40,8898 % -0,02  
Frank 35,1727 35,3490 % 0,01  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,80 31,86 % 0,66  
Platin 1.050,08 1.052,81 % 0,66  
Paladyum 1.027,66 1.029,78 % 0,66  
Brent Pet. 83,65 83,65 % 0,66  
Altın Ons 2.425,50 2.426,45 % 0,66