***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.12.2017 20:37
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 34.889 33.453 95.625 95.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30.845 -33.453 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 -963 52.330 51.028 -973 50.055
Dönem Karı (Zararı)
52.330 52.001 375 52.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 -963 -973 -1.348 -2.321
Sermaye Arttırımı
-4.080
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.390 0 20.024 2.897 17.427 111.717 78.634 240.209 -1.289 238.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.754 89.993
Dönem Karı (Zararı)
84.127 52.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.042 80.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.827 33.193
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.514 -2.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-514 306
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000 -2.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.824 3.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.824 3.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.998 32.244
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-948 -414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
50.946 32.658
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.852 -1.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.625 1.382
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.625 1.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.296 14.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
134 294
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
134 294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.834 -32.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.152 -53.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.059 -1.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.211 -52.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-944 -3.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-944 -3.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.833 -75.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.237 -6.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.650 103.307
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.745 55.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.905 47.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.700 934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.319 2.113
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.319 2.113
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.614 1.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.283 -1.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
167 -13.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.450 11.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
219.003 101.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.313 -2.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.936 -9.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.782 -61.381
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-43.278 -16.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.452 -45.566
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -52.982 -39.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.470 -6.307
Alınan Faiz
948 414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.978 12.701
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.028 391.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.651 -367.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.257 -347.353
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-27.394 -19.785
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.197 1.561
Ödenen Faiz
-23.552 -12.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.994 41.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.994 41.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.832 110.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 166.826 152.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2017 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 174.818 158.056
Ticari Alacaklar
187.017 109.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 4.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 187.017 105.322
Diğer Alacaklar
21.655 21.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.655 21.491
Türev Araçlar
23 4.135 7.336
Stoklar
292.359 287.844
Peşin Ödenmiş Giderler
27.693 20.388
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.693 20.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
293 5.287
Diğer Dönen Varlıklar
15.430 15.597
ARA TOPLAM
723.400 625.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
723.400 625.380
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.794 2.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.794 2.014
Maddi Duran Varlıklar
154.702 136.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.476 156.023
Şerefiye
11 99.112 100.472
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.364 55.551
Peşin Ödenmiş Giderler
0 68
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 68
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.075 6.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
314.047 301.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.037.447 926.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.223 151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 70.223 151.687
Banka Kredileri
70.223 151.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 132.496 79.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
132.496 79.127
Banka Kredileri
132.496 79.127
Ticari Borçlar
391.157 299.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 110.477 108.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 280.680 190.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.989 14.849
Diğer Borçlar
32.122 86.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 22.481 76.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.641 10.356
Türev Araçlar
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13.610 11.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.782 203
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.068 10.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.768 2.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.300 8.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.467 9.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.467 9.746
ARA TOPLAM
686.914 664.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.914 664.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
95.654 105.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 95.654 105.209
Ertelenmiş Gelirler
108 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
108 119
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.579 3.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.579 3.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.272 13.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.613 121.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.527 786.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.209 148.705
Ödenmiş Sermaye
15 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.390 -8.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.390 -4.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.390 -4.461
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 0 -4.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.921 10.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.024 10.122
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.897 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.427 17.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.717 65.733
Net Dönem Karı veya Zararı
78.634 50.064
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.289 -8.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.920 140.470
TOPLAM KAYNAKLAR
1.037.447 926.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2016 - 31.10.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.350.425 972.671 521.633 387.527
Satışların Maliyeti
-665.692 -478.362 -256.292 -187.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
684.733 494.309 265.341 199.786
BRÜT KAR (ZARAR)
684.733 494.309 265.341 199.786
Genel Yönetim Giderleri
-69.540 -51.940 -23.575 -17.117
Pazarlama Giderleri
16 -435.700 -327.248 -155.787 -120.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.768 -13.839 -5.543 -5.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.406 5.618 -1.059 -723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.378 -1.287 -1.728 -531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.753 105.613 77.649 56.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 17
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -728
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.770 104.885 77.666 56.053
Finansman Gelirleri
1.158 1.042 165 654
Finansman Giderleri
-61.505 -38.529 -20.176 -12.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.423 67.398 57.655 43.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.296 -14.693 -9.228 -9.362
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.182 -17.726 -9.719 -7.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.886 3.033 491 -1.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.127 52.705 48.427 34.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.127 52.705 48.427 34.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.493 375 3.889 375
Ana Ortaklık Payları
78.634 52.330 44.538 34.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71 -339 87 -473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89 -424 109 -592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18 85 -22 119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18 85 -22 119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.252 -2.311 9.788 -1.697
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.355 -2.311 4.443 -1.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.897 0 5.345 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-724 -1.336
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.621 6.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.323 -2.650 9.875 -2.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.450 50.055 58.302 32.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.946 -973 3.667 -973
Ana Ortaklık Payları
91.504 51.028 54.635 33.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/643953


BIST'
13:4210.638
Değişim :  -0,37% |  -39,47
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.610
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
IHEVA 4,40 100.687.644 % 10,00  
SAMAT 47,38 247.595.178 % 9,98  
PRKAB 48,94 343.889.450 % 9,88  
IHLAS 1,49 159.518.669 % 9,56  
IHYAY 3,84 78.861.095 % 8,47  
13:41 Alış Satış %  
Dolar 32,2335 32,2399 % 0,04  
Euro 34,9999 35,0168 % 0,00  
Sterlin 40,6773 40,8812 % -0,02  
Frank 34,9428 35,1180 % 0,02  
Riyal 8,5086 8,5513 % 0,10  
13:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,97 31,99 % 0,66  
Platin 1.052,99 1.055,34 % 0,66  
Paladyum 963,64 967,77 % 0,66  
Brent Pet. 84,58 84,58 % 0,66  
Altın Ons 2.346,34 2.346,67 % 0,66