***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2018 18:00
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2018
Karar Tarihi 02.04.2018
Genel Kurul Tarihi 02.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin önerisinin onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5 - 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu Politika kapsamında 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11 - Denetçi seçimi
12 - Kar Payı Dağıtım Politikası'nın onaylanması
13 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
14 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Ek'te gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
15 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
16 - Şirket'in 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu bağışların onaya sunulması
17 - 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mavi Giyim_Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682413


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2074 32,2473 % 0,14  
Euro 34,9572 35,0610 % 0,15  
Sterlin 40,6554 40,8592 % -0,05  
Frank 35,2269 35,4034 % 0,01  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66