***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2022 14:27
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2022
Karar Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Tarihi 27.04.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53, 34418

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçi seçimi
10 - Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nın gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
11 - Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılması ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
12 - Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni_2022.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 AoA Amendment ENG_2022.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli 2021_KAP Versiyonu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13/05/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030126


BIST
'
16:0410.925
Değişim :  0,24% |  26,01
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.848
En Yüksek
10.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:02
DESPC 48,64 107.832.588 % 10,00  
CLEBI 2.208,00 566.958.225 % 9,96  
BJKAS 36,04 1.373.129.487 % 9,95  
ARZUM 60,85 239.754.339 % 9,94  
POLTK 18.872,50 66.279.520 % 9,06  
16:02 Alış Satış %  
Dolar 32,1847 32,1928 % 0,04  
Euro 35,0363 35,0535 % 0,58  
Sterlin 40,7215 40,9256 % 0,02  
Frank 35,0154 35,1909 % 0,16  
Riyal 8,5283 8,5710 % -0,09  
16:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,74 30,77 % 0,66  
Platin 1.043,57 1.044,83 % 0,66  
Paladyum 991,71 995,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.367,18 2.367,56 % 0,66