***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

05.04.2019 18:20***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 95.000 0
Satışların Maliyeti
18 -325.105 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-230.105 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-230.105 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.976.728 -1.508.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.012.367 92.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.444.190 -5.765.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.638.656 -7.180.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.074.967 905.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.575.318 -240.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.139.007 -6.515.772
Finansman Gelirleri
21 0 11.095
Finansman Giderleri
21 -468.019 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.607.026 -6.504.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
134.916 -1.173.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 134.916 -1.173.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.472.110 -7.678.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.472.110 -7.678.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.472.110 -7.678.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -344.283 10.877.512 41.451 84.988.366 -184.453.880 -10.424.370 68.081.231 68.081.231
Transferler
-10.424.370 10.424.370
Dönem Karı (Zararı)
-7.678.582
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.144.379
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.033.490
Dönem Sonu Bakiyeler
17 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -344 10.877.512 41.451 76.954.876 -191.733.871 -7.678.582 55.513.538 55.513.538
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -344 10.877.512 41.451 76.954.876 -191.733.871 -7.678.582 55.513.538 55.513.538
Transferler
-7.678.582 7.678.582
Dönem Karı (Zararı)
-15.472.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.954.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.745.494
Dönem Sonu Bakiyeler
17 162.000.000 24.445.251 -19.048.816 -344 10.877.512 41.451 69.209.382 -188.458.343 -15.472.110 43.250.044 43.250.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.101 -724.640
Dönem Karı (Zararı)
-15.472.110 -7.678.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.472.110 -7.678.582
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.770.508 22.348.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
561.119 8.648.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 456.220
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 456.220
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
876.203 7.737.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.142 87.338
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
859.061 7.650.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
468.019 -11.095
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.929 -11.095
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
368.090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-134.916 5.276.363
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
240.736
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
83 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.939.703 -15.394.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.335 -7.660.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.335 -7.660.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.182.607 -1.769.416
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.696.902 -1.700.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.485.705 -68.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-325.105 456.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.719.528 -1.415.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.719.528 -1.415.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.740.996 -854.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.740.996 -854.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.071.068 -4.150.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.326 1.100.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.094.394 -5.250.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
238.101 -724.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
499.649 823.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.074.967 905.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.074.967 905.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.575.318 -82.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.575.318 -82.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-733.558 -870.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-733.558 -870.494
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-733.558 -870.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192 -771.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192 -771.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.640 777.557
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.832 5.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.472.110 -7.678.582
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.745.494 -26.504.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.944.372 -30.606.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.198.878 4.102.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.198.878 4.102.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.745.494 -26.504.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.217.604 -34.183.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.217.604 -34.183.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 9.832 5.640
Ticari Alacaklar
5 0 10.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 10.335
Diğer Alacaklar
6 2.500.708 15.003
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.467.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.679 15.003
Stoklar
8 24.700 349.805
Peşin Ödenmiş Giderler
9 39.875 64.073
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.875 64.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 8.191 8.191
Diğer Dönen Varlıklar
14 393.469 416.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
393.469 416.795
ARA TOPLAM
2.976.775 869.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.976.775 869.842
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7 90.000 90.000
Maddi Duran Varlıklar
10 187.058.194 197.671.247
Peşin Ödenmiş Giderler
13.086 214.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.086 214.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.161.280 197.975.521
TOPLAM VARLIKLAR
190.138.055 198.845.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.037.740 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.037.740 0
Banka Kredileri
12 1.037.740 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.087.500 1.537.500
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.087.500 1.537.500
Banka Kredileri
12 2.087.500 1.537.500
Ticari Borçlar
863.360 76.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 863.360 76.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 161.288 423.218
Diğer Borçlar
84.009.922 226.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 49.505.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 34.504.794 226.986
Ertelenmiş Gelirler
361.333 311.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 361.333 311.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.254.553 1.688.581
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.254.553 1.688.581
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
281.046 4.747.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 281.046 4.747.062
ARA TOPLAM
91.056.742 9.011.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.056.742 9.011.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.620.689 56.941.987
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.620.689 56.941.987
Banka Kredileri
12 54.620.689 56.941.987
Ticari Borçlar
0 10.700.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 194.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.506.561
Diğer Borçlar
0 64.151.009
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 34.614.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 29.536.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.050 394.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 412.050 394.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 798.530 2.132.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.831.269 134.320.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.888.011 143.331.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.250.044 55.513.538
Ödenmiş Sermaye
17 162.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.445.251 24.445.251
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-344.283 -344.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.877.512 10.877.512
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.048.816 -19.048.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.209.382 76.954.876
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
69.209.382 76.954.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
69.209.382 76.954.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.451 41.451
Yasal Yedekler
41.451 41.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-188.458.343 -191.733.871
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.472.110 -7.678.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.250.044 55.513.538
TOPLAM KAYNAKLAR
190.138.055 198.845.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753531


BIST
13:30109.703
Değişim :  0,15% |  166,10
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.434
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 235.485 % 10,00  
MRSHL 101,80 29.560.873 % 9,99  
RTALB 18,73 44.766.574 % 9,98  
GENTS 2,54 42.588.762 % 9,96  
IZTAR 5,85 3.211.131 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5256 8,5683 % 0,54  
Frank 7,0356 7,0780 % -0,03  
Riyal 1,7984 1,8075 % 0,31  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -6,38  
Altın Gr. 371 371 -0,78  
Cumhuriyet 2.409 2.437 -10,20  
Tam 2.480 2.504 -14,20  
Yarım 1.210 1.224 -5,10  
Çeyrek 605 612 -2,60  
Gümüş.Ons 17,64 17,68 -0,04  
Gümüş Gr. 3,84 3,84 -0,01  
B. Petrol 41,13 41,13 1,15  
Seans Raporu
daha fazla