***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2022 18:18
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 265.320.190 116.991.993
Satışların Maliyeti
16 -184.849.783 -93.996.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.470.407 22.995.588
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
80.470.407 22.995.588
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.753.869 -4.628.597
Pazarlama Giderleri
17 -13.010.714 -6.681.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.580.828 -286.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 26.769.395 8.436.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -27.246.484 -1.033.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.647.907 18.801.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 731.296 882.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.478.876 -980.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.900.327 18.703.366
Finansman Gelirleri
20 17.919.303 12.711.077
Finansman Giderleri
20 -18.448.213 -17.781.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.371.417 13.633.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.765.003 141.426
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.426.143 -1.242.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.661.140 1.383.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.606.414 13.774.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.606.414 13.774.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.606.414 13.774.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.310.937 10.207.829
Dönem Karı (Zararı)
42.606.414 13.774.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.606.414 13.774.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.062.426 8.268.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.935.977 1.949.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.161.344 -340.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.161.344 -538.215
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 198.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 601.709 713.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
459.148 425.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
142.561 288.175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.367.340 9.926.600
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.665.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.718.648 9.926.600
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.716.318
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-295.635
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5 872.327 -155.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-180.000 -1.025.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.696.271 -141.426
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.658.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.283.515 -6.040.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.818.388 -18.646.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -18.646.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.818.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.242.309 -3.513.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.242.309 -3.513.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -79.585.518 13.201.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.506.784 -5.584.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.386.193 6.237.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.386.193 6.237.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.575.529 -16.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
618.104 966.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 618.104 966.249
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.080.092 2.197.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.502.666 -883.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.181.036 -618.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-321.630 -265.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.614.675 16.002.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.177 -25.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -6.675.085 -5.769.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.203.803 -1.800.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.856.555 -1.776.191
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 986.398
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 -9.856.555 -2.762.589
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.347.248 -24.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.277.820 2.675.398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.250.972 45.824.229
Kredilerden Nakit Girişleri
6 140.250.972 45.824.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.273.754 -35.891.535
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.273.754 -35.891.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.998.750
Ödenen Faiz
-13.665.305 -7.259.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.343 1.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.236.920 11.082.543
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.497.577 86.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.739.343 11.168.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.744.036 18.165.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.004.693 29.334.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.004.693 55.744.036
Finansal Yatırımlar
5 76.379.961 55.905.040
Ticari Alacaklar
206.347.411 169.406.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 206.347.411 169.406.685
Diğer Alacaklar
9.152.130 10.398.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.152.130 10.398.334
Stoklar
9 266.721.241 187.135.723
Peşin Ödenmiş Giderler
28.741.656 25.234.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.741.656 25.234.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 60.192 5.308.206
Diğer Dönen Varlıklar
15.122.673 7.941.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.122.673 7.941.638
ARA TOPLAM
627.529.957 517.074.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
627.529.957 517.074.534
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
58.304 54.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.304 54.407
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 57.417.667 55.330.000
Maddi Duran Varlıklar
12 92.961.401 84.890.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.310.345 4.548.353
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.481.277 6.785.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.228.994 151.608.556
TOPLAM VARLIKLAR
791.758.951 668.683.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
206.089.833 124.759.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
206.089.833 124.759.114
Banka Kredileri
6 200.076.605 120.689.180
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.013.228 4.069.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.085.892 53.686.196
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 85.085.892 53.686.196
Diğer Finansal Yükümlülükler
11.193 46.536
Ticari Borçlar
45.898.216 65.580.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.898.216 65.580.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.260.520 2.527.548
Diğer Borçlar
1.475.192 857.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.475.192 857.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.818.311 5.738.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.818.311 5.738.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 13.426.143 25.349.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
822.098 522.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
519.588 362.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 302.510 159.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 321.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.630
ARA TOPLAM
366.887.398 279.387.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.887.398 279.387.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.789.049 29.439.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.789.049 29.439.951
Banka Kredileri
6 13.698.868 22.295.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.090.181 7.144.691
Uzun Vadeli Karşılıklar
6 2.238.304 1.986.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.238.304 1.986.731
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.027.353 31.426.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
389.914.751 310.814.393
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
401.844.200 357.868.697
Ödenmiş Sermaye
15 63.456.982 63.456.982
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 137.321.281 137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.578.366 3.209.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.071.818 -943.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.071.818 -943.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.650.184 4.152.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.715.043 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 152.166.114 30.589.592
Net Dönem Karı veya Zararı
15 42.606.414 121.576.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
401.844.200 357.868.697
TOPLAM KAYNAKLAR
791.758.951 668.683.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-5.030.619 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30.558.748 -30.558.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.395 86.023 13.774.592 13.894.010
Dönem Karı (Zararı)
13.774.592 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.395 86.023 13.894.010
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -895.565 -3.151.885 1.715.043 26.455.852 13.774.592 82.898.037 0 82.898.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.576.522 -121.576.522 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.488 1.497.577 42.606.414 43.975.503
Dönem Karı (Zararı)
42.606.414 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.488 1.497.577 43.975.503
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.456.982 137.321.281 -1.071.818 5.650.184 1.715.043 152.166.114 42.606.414 401.844.200 0 401.844.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.606.414 13.774.592
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.488 33.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.618 41.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.130 -8.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 35.130 -8.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.497.577 86.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.497.577 86.023
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.497.577 86.023
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.369.089 119.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.975.503 13.894.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.975.503 13.894.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030001


BIST17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39