***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 19:17***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 10.690.788 8.343.244
Satışların Maliyeti
16.2 -1.942.911 -1.608.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.747.877 6.734.689
BRÜT KAR (ZARAR)
8.747.877 6.734.689
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -2.426.312 -1.807.158
Pazarlama Giderleri
17.2 -1.884.469 -2.118.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 389.612 229.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -78.658 -66.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.748.050 2.971.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 64.462 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 0 -27.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.812.512 2.944.030
Finansman Gelirleri
21.1 499 1.370
Finansman Giderleri
21.2 -12.002 -5.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.801.009 2.939.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-910.668 -588.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -965.967 -657.889
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 55.299 69.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.890.341 2.351.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 3.890.341 2.351.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.890.341 2.351.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,52600000 0,92200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -29.958 -3.805.199 1.846.687 10.264.910 10.264.910
Transferler
1.846.687 -1.846.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.471 2.351.804 2.389.275 2.389.275
Dönem Karı (Zararı)
23 2.351.804 2.351.804 2.351.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.471 37.471 37.471
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185
Transferler
109.130 2.242.674 -2.351.804 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.810 3.890.341 3.874.531 3.874.531
Dönem Karı (Zararı)
23 3.890.341 3.890.341 3.890.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.810 -15.810 -15.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.935 -2.002.944
Dönem Karı (Zararı)
23 3.890.341 2.351.804
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.890.341 2.351.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.920 -56.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.410 3.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.969 9.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.969 9.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -55.299 -69.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.442.467 -4.116.160
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 -2.170.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.295.843 -2.297.514
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 - 7 -4.295.843 -2.297.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.903 -17.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 - 7 0 -17.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -94.903 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.303 31.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.099.988 275.469
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 - 8 315.604 2.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 784.384 272.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.012 62.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -154.012 62.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
407.954 -1.820.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -405.019 -181.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.935 -2.002.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.935 -2.002.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.605 2.007.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.540 4.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 3.890.341 2.351.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.810 37.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -19.763 46.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.953 -9.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 3.953 -9.368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.810 37.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.874.531 2.389.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.874.531 2.389.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.540 4.605
Ticari Alacaklar
4 - 7 7.226.091 2.930.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.226.091 2.930.248
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 405.019 181.945
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 775.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 775.690
ARA TOPLAM
7.660.775 3.892.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.660.775 3.892.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.862.387 9.862.387
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
9.862.387 9.862.387
Diğer Alacaklar
8 543 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.297 13.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.297 13.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 107.462 49.230
Diğer Duran Varlıklar
1.089.522
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.089.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.070.211 9.925.867
TOPLAM VARLIKLAR
18.730.986 13.818.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 43.352 138.255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.352 138.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 40.534 38.231
Diğer Borçlar
934.305 142.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 - 8 421.075 105.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 513.230 36.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 965.967 657.889
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.775 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
2.130.933 1.123.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.130.933 1.123.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
69.333 37.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 69.333 37.601
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.004 3.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.337 40.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.270 1.164.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.528.716 12.654.185
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.297 7.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.297 7.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -8.297 7.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 109.130 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 284.162 -1.958.512
Net Dönem Karı veya Zararı
23 3.890.341 2.351.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.528.716 12.654.185
TOPLAM KAYNAKLAR
18.730.986 13.818.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664923


BIST
18:0589.085
Değişim :  -0,62% |  -558,58
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399
En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2819 8,3235 % 1,14  
Frank 6,8927 6,9342 % 0,56  
Riyal 1,7740 1,7828 % 1,21  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 5,57  
Altın Gr. 341 341 5,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,87 13,90 -0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 24,98 24,98 -1,37