***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 21:53***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15,1 8.343.244 5.875.071
Satışların Maliyeti
15,2 -1.608.555 -929.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.734.689 4.945.331
BRÜT KAR (ZARAR)
6.734.689 4.945.331
Genel Yönetim Giderleri
16,1 -1.807.158 -1.018.516
Pazarlama Giderleri
16,2 -2.118.651 -1.759.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18,1 229.083 230.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18,2 -66.090 -4.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.971.873 2.393.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19,1 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19,2 -27.843 -79.799
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.944.030 2.313.878
Finansman Gelirleri
20,1 1.370 928
Finansman Giderleri
20,2 -5.421 -6.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.939.979 2.308.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-588.175 -461.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -657.889 -401.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 69.714 -60.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.351.804 1.846.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.351.804 1.846.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 2.351.804 1.846.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,92200000 0,72400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -6.254 -5.806.043 2.000.844 8.441.927 8.441.927
Transferler
2.000.844 -2.000.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.704 1.846.687 1.822.983 1.822.983
Dönem Karı (Zararı)
23 1.846.687 1.846.687 1.846.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.704 -23.704 -23.704
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 -29.958 -3.805.199 1.846.687 10.264.910 10.264.910
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -29.958 -3.805.199 1.846.687 10.264.910 10.264.910
Transferler
1.846.687 -1.846.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.471 2.351.804 2.389.275 2.389.275
Dönem Karı (Zararı)
23 2.351.804 2.351.804 2.351.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.471 37.471 37.471
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.002.944 2.005.128
Dönem Karı (Zararı)
2.351.804 1.846.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.351.804 1.846.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-56.643 49.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 3.410 3.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.661 -14.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.661 -14.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -69.714 60.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.116.160 431.486
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.170.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.297.514 292.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.297.514 292.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.485 56.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -17.485 56.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 31.014 -2.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275.469 -109.106
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.641 -15.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 272.828 -93.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.356 193.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 62.356 193.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.820.999 2.327.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -181.945 -322.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.002.944 2.005.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.002.944 2.005.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.007.549 2.421
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.605 2.007.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 2.351.804 1.846.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.471 -23.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 46.839 -29.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.368 5.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -9.368 5.926
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.471 -23.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.389.275 1.822.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.389.275 1.822.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.605 2.007.549
Ticari Alacaklar
7 2.930.248 632.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.930.248 632.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 181.945 322.757
Diğer Dönen Varlıklar
13 775.690 515.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
775.690 515.289
ARA TOPLAM
3.892.488 3.478.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.892.488 3.478.329
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.862.387 7.692.387
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
9.862.387 7.692.387
Diğer Alacaklar
8 543 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.707 17.117
Markalar
13.707 17.117
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 49.230 45.268
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.925.867 7.755.315
TOPLAM VARLIKLAR
13.818.355 11.233.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 138.255 155.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
138.255 155.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 38.231 7.217
Diğer Borçlar
8 142.395 123.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
105.471 102.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.924 20.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 657.889 401.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.775 146.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 146.775 146.775
ARA TOPLAM
1.123.545 834.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.545 834.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 37.601 74.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
37.601 74.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.024 59.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.625 134.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.164.170 968.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.654.185 10.264.910
Ödenmiş Sermaye
14.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.3 7.513 -29.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.513 -29.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.513 -29.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.4 -1.958.512 -3.805.199
Net Dönem Karı veya Zararı
22 2.351.804 1.846.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.654.185 10.264.910
TOPLAM KAYNAKLAR
13.818.355 11.233.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589556


BIST18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1885 8,2296 % 0,16  
Frank 6,7878 6,8287 % 0,33  
Riyal 1,7588 1,7676 % 0,34  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.612 -1,79  
Altın Gr. 343 343 0,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,44 -0,05  
Gümüş Gr. 3,07 3,08 -0,01  
B. Petrol 28,64 28,64 -1,30