***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2020 17:47***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı yönetim kurulu kararımızın güncellenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ile birlikte özellikle artan yurtdışı ürün talebi ve iç pazardaki canlanma, sektörümüzü olumlu yönde ivmelendirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak üretim tesislerimizin ve mevcut kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, başta işletme sermayemizi güçlendirmek ve ürün gamımızı artırarak geliştirmek amacıyla,
Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz
1.31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,
4. Arttırılan 60.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla kullandırılmasına,
6. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den 250.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,
9. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesi ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),
10. Merko Holding A.Ş.' nin Şirket sermayemizde sahip olduğu 2.216.901,66 nominal değerli %3,76 oranındaki paylara ilişkin, sermaye artırımına katılmasına yönelik taahhüdü kapsamında, Şirket'imize sağladığı 43.000.000 TL' lık fondan mahsup yöntemi ile kullandırılmasına,
11. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için
a.Belirlenecek Aracı Kurum ile sözleşme imzalanmasına,
b.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
c.Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik genel müdürlüğe yetki verilmesine,
12. İş bu kararın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18-1) "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" nin "Yönetim kurulu kararlarının ve esas sözleşme değişikliklerinin ilanı" başlıklı 12.maddesi kapsamında, tescil ve ilan ettirilmesine,
Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Merkotadilmetni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881654


BIST
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.153
En Düşük
1.127
BIST En Aktif Hisseler12:35
VESBE 30,74 42.411.432 % 0,00  
TURSG 5,58 68.988.828 % 0,00  
PEGYO 2,70 5.228.467 % 0,00  
YGYO 1,08 54.891.066 % 0,00  
RTALB 50,30 225.307.566 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3179 8,3219 % 0,41  
Euro 9,7142 9,7338 % 0,55  
Sterlin 10,7190 10,7728 % 0,41  
Frank 9,0636 9,1182 % 0,64  
Riyal 2,2124 2,2234 % 0,49  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 5,95  
Altın Gr. 497 498 -0,94  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,45 23,49 0,22  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,09  
B. Petrol 38,40 38,40 0,14