***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2018 18:13***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463
Diğer Düzeltmeler
506.246 506.246
Transferler
3.093.321 -3.093.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122 54.524 54.646 100.974 155.620
Dönem Karı (Zararı)
54.524 54.524 100.974 155.498
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122 122 122
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Diğer Düzeltmeler
2.275 -346.991 -344.716 -48.193 -392.909
Transferler
54.524 -54.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138
Dönem Karı (Zararı)
-4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.005 567.996
Dönem Karı (Zararı)
-4.152.139 214.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.152.139 214.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.919.201 202.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
801.756 158.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.087.669 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.087.669 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.831 -5.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.831 -5.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.749 -11.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.749 -11.606
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.536 59.475
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
26.820 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.401.901 150.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.116.098 -2.127.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.992.610 91.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
535.544 -659.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-98.692 -464.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.618 1.193.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.654 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
972.996 1.945.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.399 172.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-169.399 -227.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 399.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
168.963 567.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
110.042 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-265.781 -635.915
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -634.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.406 -1.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.406 -1.609
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.375 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.991 95.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.811 95.366
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
30.811 95.366
Ödenen Faiz
-26.820 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.215 27.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.215 27.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.590 6.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 33.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
518:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42