***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2018 18:41***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Diğer Düzeltmeler
-343.775 -343.775 -48.193 -391.968
Transferler
54.524 -54.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
615.070 615.070 -82.137 532.933
Dönem Karı (Zararı)
615.070 615.070 -82.137 532.933
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -646.764 615.070 13.422.404 476.890 13.899.294
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
-4.008.029 4.008.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.463 32.463 84.420 116.883
Dönem Karı (Zararı)
32.463 32.463 84.420 116.883
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -4.658.010 32.463 8.830.826 499.338 9.330.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.175 442.916
Dönem Karı (Zararı)
116.883 532.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.883 532.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.173 -2.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 6.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
34.173 9.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.881 -110.352
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.190.566 419.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.190.566 419.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
496.958 -889.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
496.958 -889.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.024.817 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.341 -370.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.038 639.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-567.038 639.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-188.010 87.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.637 62.444
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
325.637 62.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 8.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.662 -68.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.662 -68.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.175 419.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 23.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2 -262.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -253.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -253.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2 -9.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.173 24.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.421
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 34.421
Ödenen Faiz
-34.173 -9.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 205.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 205.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 33.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 239.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.805 50.805
Ticari Alacaklar
6 1.436.568 246.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.436.568 246.002
Diğer Alacaklar
7 8.828.712 9.325.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 8.644.445 9.156.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 184.267 168.725
Stoklar
8 0 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.427.299 2.380.934
Diğer Dönen Varlıklar
11 269.937 279.599
ARA TOPLAM
13.013.321 13.307.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.013.321 13.307.827
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 446.163 446.163
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 231.917 231.917
Taşıtlar
12 147.366 147.366
Mobilya ve Demirbaşlar
12 66.880 66.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.696 5.696
Diğer Haklar
13 5.696 5.696
Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.995 318.019
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.995 318.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
751.854 769.878
TOPLAM VARLIKLAR
13.765.175 14.077.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 126.176 28.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.176 28.837
Banka Kredileri
14 126.176 28.837
Ticari Borçlar
15 746.656 1.313.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 0 547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15 746.656 766.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 223.091 411.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.337.329 3.011.692
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 2.082.257 1.859.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.255.072 1.152.430
ARA TOPLAM
4.433.252 4.765.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.433.252 4.765.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 0 97.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 97.340
Banka Kredileri
14 0 97.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.759 1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.759 1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759 99.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.435.011 4.864.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.830.826 8.798.364
Ödenmiş Sermaye
24 13.336.879 13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 119.494 119.494
Yasal Yedekler
24 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.658.010 -649.980
Net Dönem Karı veya Zararı
32.463 -4.008.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 499.338 414.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.330.164 9.213.282
TOPLAM KAYNAKLAR
13.765.175 14.077.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.225.200 1.272.498
Satışların Maliyeti
25 -1.008.669 -1.214.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.531 57.987
BRÜT KAR (ZARAR)
216.531 57.987
Genel Yönetim Giderleri
26 -55.342 -166.059
Pazarlama Giderleri
26 -10.073 -110.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 0 768.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -60 -1.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.056 548.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
151.056 548.797
Finansman Gelirleri
29 0 0
Finansman Giderleri
29 -34.173 -9.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.883 538.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -6.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -6.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.883 532.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.883 532.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.420 -82.137
Ana Ortaklık Payları
32.463 615.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.883 532.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.420 -82.137
Ana Ortaklık Payları
32.463 615.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684136


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02