***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 18:35***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-344.148 -344.148 -48.193 -392.341
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
801.921 801.921 728.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 119.494 -647.137 801.921 13.608.882 485.583 14.094.465
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-16.315 -16.315
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.008.029 4.008.029 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
104.593 104.593 -39.149 65.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 104.593 8.902.957 359.454 9.262.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.304 279.950
Dönem Karı (Zararı)
65.444 728.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.474 161.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 86.830 68.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -90.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.173 -27.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 34.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 17.567 195.376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-61.337
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-208.222 -719.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.746 1.452.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.079.257 1.452.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585.479 -2.104.648
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 547.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 37.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.024.817 -409.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 80.793 -120.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-697.405 27.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -149.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 304.916 31.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.076 484.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.179.781
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 776.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.304 169.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
110.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
77.547 -283.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.315 -12.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.174 14.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.339 30.811
Kredilerden Nakit Girişleri
97.339
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.340 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-97.340
Ödenen Faiz
-34.173 -16.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.931 10.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.931 10.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 33.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.874 44.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.874 50.805
Ticari Alacaklar
1.349.748 246.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.489 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.325.259 246.002
Diğer Alacaklar
8.747.650 9.325.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.609.444 9.156.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 138.206 168.725
Stoklar
8 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.317.691 2.380.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.317.691 2.380.934
Diğer Dönen Varlıklar
10 272.140 279.599
ARA TOPLAM
12.714.103 13.307.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.714.103 13.307.827
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 327.801 446.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.703 5.696
Peşin Ödenmiş Giderler
9 300.469 318.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
632.973 769.878
TOPLAM VARLIKLAR
13.347.076 14.077.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 126.176 28.837
Ticari Borçlar
616.289 1.313.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 616.289 766.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 716.017 411.101
Diğer Borçlar
2.608.616 3.011.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 679.481 1.859.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.929.135 1.152.430
ARA TOPLAM
4.067.098 4.765.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.067.098 4.765.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 97.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.759
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 17.567
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.567 99.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.084.665 4.864.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.902.957 8.798.364
Ödenmiş Sermaye
15 13.336.879 13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.658.009 -649.980
Net Dönem Karı veya Zararı
15 104.593 -4.008.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
359.454 414.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.262.411 9.213.282
TOPLAM KAYNAKLAR
13.347.076 14.077.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.250.200 1.931.116 25.000 658.618
Satışların Maliyeti
16 -1.024.817 -1.728.433 -16.148 -513.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.383 202.683 8.852 144.696
BRÜT KAR (ZARAR)
225.383 202.683 8.852 144.696
Genel Yönetim Giderleri
17 -299.308 -390.867 -243.966 -224.808
Pazarlama Giderleri
17 -12.366 -128.726 -2.293 -18.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 459.341 1.264.996 459.341 496.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -317.203 -7.893 -317.143 -6.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.847 940.193 -95.209 391.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
61.337 61.337
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.184 940.193 -33.872 391.396
Finansman Giderleri
21 -34.173 -16.340 -6.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.011 923.853 -33.872 384.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.567 -195.376 -17.567 -189.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -183.036 -183.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.567 -12.340 -17.567 -6.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.444 728.477 -51.439 195.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.444 728.477 -51.439 195.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.149 -73.444 -123.569 8.693
Ana Ortaklık Payları
104.593 801.921 72.130 186.851
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.444 728.477 -51.439 195.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.149 -73.444 -123.569 8.693
Ana Ortaklık Payları
104.593 801.921 72.130 186.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705292


BIST
16:08117.821
Değişim :  1,79% |  2.072,28
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.015
En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
SKTAS 3,41 26.104.568 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.097.410 % 10,00  
PKENT 189,20 2.803.260 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.840.609 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5638 8,6068 % 0,31  
Frank 7,2790 7,3228 % 0,76  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 9,34  
Altın Gr. 393 394 1,48  
Cumhuriyet 2.609 2.648 4,00  
Tam 2.626 2.637 15,90  
Yarım 1.275 1.290 7,70  
Çeyrek 638 646 3,90  
Gümüş.Ons 18,31 18,34 0,32  
Gümüş Gr. 4,03 4,03 0,06  
B. Petrol 43,23 43,23 0,43