***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 18:46***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2.275 -346.991 -344.716 -48.193 -392.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
54.524 -54.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138
Dönem Karı (Zararı)
-4.008.029 -4.008.029 -144.109 -4.152.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Diğer Düzeltmeler
7.912 7.912
Transferler
-4.008.029 4.008.029
Dönem Karı (Zararı)
-8.128.136 -8.128.136 161.309 -7.966.827
Sermaye Arttırımı
450.000 450.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.622 279.005
Dönem Karı (Zararı)
-7.966.827 -4.152.139
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.966.827 -4.152.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.220.995 2.919.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.411 801.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.407.811 2.087.669
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.487.701 2.087.669
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-79.890
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.318.227 25.536
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
26.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.790 1.511.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.404.744 123.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.101.770 2.116.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-302.974 -1.992.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-645.939 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-769.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
123.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-507.019 535.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.177.425 -98.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.299 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
411.898 -60.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.706 98.618
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.179.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.205.488 98.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.182 913.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
102.182 913.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-145.622 279.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
230.259 -265.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.347
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.406
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.912
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.501 3.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-108.501 30.811
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-108.501 30.811
Ödenen Faiz
-26.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.864 17.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.864 17.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 33.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.941 50.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26.941 50.805
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
902.970 246.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
353.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
548.976 246.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
231.179 9.325.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
185.811 9.156.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.368 168.725
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
1.531.836 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderler
203.509 2.380.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.380.934
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
194.785 279.599
ARA TOPLAM
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.613 1.614 -4,77  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,32 14,36 -0,05  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 -0,01  
B. Petrol 31,96 31,96 -2,87