***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

02.09.2019 22:30***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Transferler
19 -4.008.029 4.008.029
Dönem Karı (Zararı)
19 104.593 104.593 -55.464 49.129
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -4.658.009 104.593 0 8.902.957 359.454 9.262.411
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Transferler
19 104.593 -104.593
Dönem Karı (Zararı)
19 -59.569 -59.569 -347.310 -406.879
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.124 -14.124
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.494 0 0 0 -4.553.416 -8.292.298 0 610.659 672.705 1.283.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.111.049 -67.305
Dönem Karı (Zararı)
-406.879 65.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-406.879 65.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.441.032 75.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 24.721 86.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
446.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 446.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.736 -1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.736 -1.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.215 34.173
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 34.173
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -2.111
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 95.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.218.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -792.934 17.567
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -61.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.958.960 -208.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.292.962 -1.103.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 166.363 578.020
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.531.836 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 406.526 80.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -522.905 -697.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 31.026 304.916
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.629.813 -403.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.263 7.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.263 7.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.111.049 -67.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.111.051 77.547
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -2.096.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.862
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 93.862
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.124 -16.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -34.173
Ödenen Faiz
24 -34.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2 -23.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2 -23.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.941 50.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.939 26.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.939 26.941
Ticari Alacaklar
1.654.514 902.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 29.500 353.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.625.014 548.976
Diğer Alacaklar
64.816 231.179
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 58.674 185.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.142 45.368
Stoklar
10 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderler
97.636 203.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 97.636
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 203.509
Diğer Dönen Varlıklar
185.522 194.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 185.522 194.785
ARA TOPLAM
2.029.427 3.091.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.029.427 3.091.220
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.096.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.096.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 1.218.862
Maddi Duran Varlıklar
13 141.626 166.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.497 3.659
Peşin Ödenmiş Giderler
300.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 300.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.111.161 2.318.227
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.572.578 2.789.229
TOPLAM VARLIKLAR
8.602.005 5.880.449
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 17.676 17.676
Ticari Borçlar
229.379 754.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 229.379 754.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 855.784 824.758
Diğer Borçlar
6.209.066 2.579.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 1.608.680 229.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.600.386 2.349.772
ARA TOPLAM
7.311.905 4.176.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.311.905 4.176.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.736
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.318.641 4.176.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
610.659 670.228
Ödenmiş Sermaye
19 13.336.879 13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.786.145 -4.658.009
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.569 -8.128.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
672.705 1.034.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.283.364 1.704.367
TOPLAM KAYNAKLAR
8.602.005 5.880.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.572.536 1.250.200 1.572.536 25.000
Satışların Maliyeti
20 -1.556.557 -1.024.817 -1.556.557 -16.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.979 225.383 15.979 8.852
BRÜT KAR (ZARAR)
15.979 225.383 15.979 8.852
Genel Yönetim Giderleri
21 -222.759 -299.308 -145.835 -243.966
Pazarlama Giderleri
-12.366 -2.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 188.270 459.341 188.270 459.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.175.165 -317.203 -1.175.111 -317.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.193.675 55.847 -1.116.69718:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779
En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3349 8,3767 % 0,88  
Frank 6,9617 7,0036 % 0,95  
Riyal 1,7967 1,8058 % -0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.650 1,43  
Altın Gr. 359 359 -2,57  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,95 15,00 -0,05  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 -0,01  
B. Petrol 32,41 32,41 -0,07