***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 20:23***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayı Geçmiş Yıllar it Akış Riskinden Korunma Kazaiskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463
Transferler
3.093.321 -3.093.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70 -26.553 -26.483 -26.483
Dönem Karı (Zararı)
-26.553 -26.553 -26.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70 70 70
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.327 119.494 -357.513 -26.553 13.069.980 13.069.980
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Diğer Düzeltmeler
-344.148 -344.148 -48.193 -392.341
Transferler
54.524 -54.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
801.921 801.921 -73.444 728.477
Dönem Karı (Zararı)
801.921 801.921 -73.444 728.477
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -647.137 801.921 13.608.882 485.583 14.094.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.950 -800.213
Dönem Karı (Zararı)
728.477 -25.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
728.477 -25.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.272 69.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.363 79.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.988 -1.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
195.376 1.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16.340 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-719.841 -844.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.170 -5.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.104.648 -1.265.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-409.476 186.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-120.598 477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.732 31.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.882 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484.598 130.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.501 78.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.908 -800.213
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
110.042 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.782 -1.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.002 -1.609
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.002 -1.609
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.780 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.471 810.098
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.811 810.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-16.340 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.639 8.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.639 8.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.590 6.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.229 14.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.229 33.590
Ticari Alacaklar
6 909.930 2.226.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 909.930 2.226.064
Diğer Alacaklar
7 11.616.196 9.511.043
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 8.929.336 6.911.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.686.860 2.599.456
Stoklar
8 1.969.837 1.560.361
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.720.859 2.600.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.720.859 2.600.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 168.317
Diğer Dönen Varlıklar
11 191.701 110.200
ARA TOPLAM
17.452.752 16.209.836
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.452.752 16.209.836
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 505
Maddi Duran Varlıklar
12 1.195.804 988.278
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 963.740 727.606
Taşıtlar
12 128.710 167.546
Mobilya ve Demirbaşlar
12 85.354 93.126
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 18.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.448 391.896
Şerefiye
3 0 382.966
Diğer Haklar
13 7.448 8.930
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 13.765 76.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.217.017 1.456.891
TOPLAM VARLIKLAR
18.669.769 17.666.727
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 0 10.415
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.415
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 0 10.415
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 28.837 58.943
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.837 58.943
Banka Kredileri
15 28.837 58.943
Ticari Borçlar
16 1.233.569 1.188.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 537.761 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 695.808 1.188.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 183.036 58.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
503.637 471.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 503.637 471.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.523.294 2.038.696
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.852.896 1.474.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 670.398 563.882
ARA TOPLAM
4.472.373 3.826.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.472.373 3.826.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 97.340 26.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.340 26.008
Banka Kredileri
15 97.340 26.008
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.591 5.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.591 5.590
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 50.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.931 81.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.575.304 3.908.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.608.882 13.151.109
Ödenmiş Sermaye
25 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.275 -2.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 119.494 119.494
Yasal Yedekler
25 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-647.137 -357.513
Net Dönem Karı veya Zararı
801.921 54.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 485.583 607.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.094.465 13.758.329
TOPLAM KAYNAKLAR
18.669.769 17.666.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 1.931.116 1.425.231 658.618 488.609
Satışların Maliyeti
26 -1.728.433 -1.480.202 -513.922 -543.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.683 -54.971 144.696 -54.971
BRÜT KAR (ZARAR)
202.683 -54.971 144.696 -54.971
Genel Yönetim Giderleri
27 -390.867 -489.887 -224.808 -154.242
Pazarlama Giderleri
27 -128.726 0 -18.063 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 1.264.996 547.132 496.281 293.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -7.893 -10.725 -6.710 -2.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
940.193 -8.451 391.396 81.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
940.193 -8.451 391.396 81.372
Finansman Gelirleri
30 0 673 0 0
Finansman Giderleri
30 -16.340 -17.637 -6.476 -14.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
923.853 -25.415 384.920 67.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-195.376 -1.138 -189.376 -1.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -183.036 0 -183.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -12.340 -1.138 -6.340 -1.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
728.477 -26.553 195.544 65.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
728.477 -26.553 195.544 65.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-73.444 0 8.693 0
Ana Ortaklık Payları
801.921 -26.553 186.851 65.235
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 70 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 87 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -17 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 70 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
728.477 -26.483 195.544 65.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-73.444 0 8.693 0
Ana Ortaklık Payları
801.921 -26.483 186.851 65.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626854


BIST
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97