***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 19:25***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463
Transferler
3.093.321 -3.093.321 509.506 509.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122 -2.146 -2.024 99.799 97.775
Dönem Karı (Zararı)
-2.146 -2.146 99.799 97.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122 122 122
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 -2.146 13.094.439 609.305 13.703.744
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329
Diğer Düzeltmeler
-344.148 -344.148 -48.193 -392.341
Transferler
54.524 -54.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
721.834 721.834 -123.178 598.656
Dönem Karı (Zararı)
721.834 721.834 -123.178 598.656
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.275 119.494 -647.137 721.834 13.528.795 435.849 13.964.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.950 302.208
Dönem Karı (Zararı)
598.656 153.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
598.656 153.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.663 127.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.363 118.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.819 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.819 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.749 -46.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.749 -46.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
193.528 55.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16.340 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-597.411 21.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.170 -1.954.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.155.919 -245.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-405.767 -163.958
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.424 -874.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.903 1.658.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
115.035 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
519.104 1.472.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.513 128.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.908 302.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
110.042 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.782 -325.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.002 -1.609
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-271.002 -1.609
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.780 -323.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.471 108.372
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.811 108.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-16.340 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.639 85.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.639 85.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.590 6.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.229 91.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.229 33.590
Ticari Alacaklar
6 909.930 2.226.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 909.930 2.226.064
Diğer Alacaklar
7 11.667.467 9.511.043
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 8.985.510 6.911.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.681.957 2.599.456
Stoklar
8 1.966.128 1.560.361
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.664.685 2.600.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.664.685 2.600.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 168.317
Diğer Dönen Varlıklar
11 191.713 110.200
ARA TOPLAM
17.444.152 16.209.836
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.444.152 16.209.836
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 505
Maddi Duran Varlıklar
12 1.195.804 988.278
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 963.740 727.606
Taşıtlar
12 128.710 167.546
Mobilya ve Demirbaşlar
12 85.354 93.126
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 18.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.448 391.896
Şerefiye
3 0 382.966
Diğer Haklar
13 7.448 8.930
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 15.613 76.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.218.865 1.456.891
TOPLAM VARLIKLAR
18.663.017 17.666.727
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 0 10.415
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.415
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 0 10.415
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 28.837 58.943
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.837 58.943
Banka Kredileri
15 28.837 58.943
Ticari Borçlar
16 1.238.979 1.188.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 547.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 691.479 1.188.608
Diğer Borçlar
17 2.557.800 2.038.696
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.467.043 1.474.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 1.090.757 563.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 183.036 58.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
586.790 471.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 586.790 471.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
4.595.442 3.826.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.595.442 3.826.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 97.340 26.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.340 26.008
Banka Kredileri
15 97.340 26.008
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.591 5.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.591 5.590
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 50.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.931 81.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.698.373 3.908.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.528.795 13.151.109
Ödenmiş Sermaye
25 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.275 -2.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275 -2.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 119.494 119.494
Yasal Yedekler
25 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-647.137 -357.513
Net Dönem Karı veya Zararı
721.834 54.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 435.849 607.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.964.644 13.758.329
TOPLAM KAYNAKLAR
18.663.017 17.666.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 1.931.116 2.482.769 0 1.057.538
Satışların Maliyeti
26 -1.732.142 -2.118.230 -3.709 -638.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.974 364.539 -3.709 419.510
BRÜT KAR (ZARAR)
198.974 364.539 -3.709 419.510
Genel Yönetim Giderleri
27 -512.006 -752.217 -121.139 -262.330
Pazarlama Giderleri
27 -126.307 -67.381 2.419 -67.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 1.255.757 725.434 -9.239 178.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -7.894 -89.636 -1 -78.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
808.524 180.739 -131.669 189.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
808.524 180.739 -131.669 189.190
Finansman Gelirleri
30 0 673 0 0
Finansman Giderleri
30 -16.340 -28.043 0 -10.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
792.184 153.369 -131.669 178.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-193.528 -55.716 1.848 -54.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -183.036 -59.299 0 -59.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -10.492 3.583 1.848 4.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
598.656 97.653 -129.821 124.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
598.656 97.653 -129.821 124.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.178 99.799 -49.734 99.799
Ana Ortaklık Payları
721.834 -2.146 -80.087 24.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 122 0 52
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 153 0 66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -31 0 -14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -31 0 -14
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 122 0 52
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
598.656 97.775 -129.821 124.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.178 99.799 -49.734 99.799
Ana Ortaklık Payları
721.834 -2.024 -80.087 24.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640121


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02