***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:41
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 151.010.579 148.059.725 99.360.682 107.929.744
Satışların Maliyeti
12 -96.695.213 -95.366.819 -60.881.603 -67.053.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.315.366 52.692.906 38.479.079 40.876.082
BRÜT KAR (ZARAR)
54.315.366 52.692.906 38.479.079 40.876.082
Genel Yönetim Giderleri
-12.739.353 -9.483.563 -6.287.897 -5.369.042
Pazarlama Giderleri
-35.824.897 -37.187.494 -20.514.873 -24.229.308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.090.472 -1.326.491 -389.537 -745.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.412.962 4.159.901 6.400.669 2.147.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.262.153 -5.477.487 -3.903.070 -4.330.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.811.453 3.377.772 13.784.371 8.348.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.811.453 3.377.772 13.784.371 8.348.789
Finansman Gelirleri
27.966 22.368 13.803 10.711
Finansman Giderleri
-2.455.215 -1.957.810 -1.851.112 -1.449.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.384.204 1.442.330 11.947.062 6.910.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-304.412 -755.773 -3.536.297 -2.264.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.001.091 -7.307.098 -6.001.091 -7.307.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 5.696.679 6.551.325 2.464.794 5.042.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.079.792 686.557 8.410.765 4.645.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.079.792 686.557 8.410.765 4.645.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.079.792 686.557 8.410.765 4.645.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Kazanç (TL olarak) 0,03080000 0,84110000 0,06870000 0,46460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 456.396 7.880.725 54.991.248 -327.834 107.893.302 107.893.302
Transferler
-327.834 327.834
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.226.399 -1.226.399 -1.226.399
Dönem Karı (Zararı)
-503.850 -503.850 -503.850
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Transferler
-503.850 503.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-963.843 -963.843 -963.843
Dönem Karı (Zararı)
3.079.792 3.079.792 3.079.792
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -1.733.846 7.880.725 54.159.564 3.079.792 108.279.002 108.279.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.852.205 -29.127.616
Dönem Karı (Zararı)
3.079.972 686.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.933.434 16.207.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.121.466 7.022.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.698 -160.414
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.698 -160.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.183.373 4.355.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.577.363 1.095.905
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 3.606.010 3.259.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.124.812 3.956.222
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.455.215 1.957.810
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 1.669.597 1.998.412
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
100.673 278.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
304.412 755.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.865.611 -46.021.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.718.390 -74.040.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.049.865 -1.422.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.467.053 21.050.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.819.296 -961.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-745.113 9.351.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.852.205 -29.127.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.892.733 -5.831.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.892.733 -5.831.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.182.185 35.473.737
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.025.610 59.281.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.744.507 -14.935.876
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 225.272 192.932
Ödenen Faiz
-2.455.215 -1.957.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.131.025 -7.107.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.247 514.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.247 514.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.444.331 13.701.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.881.578 14.216.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.079.792 686.557 8.410.765 4.645.532
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-963.843 -773.757 -1.029.107 1.442.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.204.804 -967.196 -1.288.608 1.624.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
240.961 193.439 259.501 -182.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
240.961 193.439 259.501 -182.655
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-963.843 -773.757 -1.029.107 1.442.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.115.949 -87.200 7.381.658 6.087.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.115.949 -87.200 7.381.658 6.087.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.881.578 28.444.331
Ticari Alacaklar
158.948.690 45.960.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.376.930 2.319.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 154.571.760 43.640.964
Diğer Alacaklar
15.896 37.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.896 37.803
Stoklar
25.931.543 23.980.376
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.265.608 520.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.554.524
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.977.762 7.264.037
ARA TOPLAM
219.021.077 112.761.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.021.077 112.761.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.592.748 2.672.612
Maddi Duran Varlıklar
8 55.339.192 56.483.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 636.765 641.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 6.329.691 392.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.964.073 60.255.166
TOPLAM VARLIKLAR
283.985.150 173.017.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.781.104 500.000
Ticari Borçlar
73.861.174 45.375.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 826.548 7.085.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 73.034.626 38.290.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.169.151 1.607.956
Diğer Borçlar
6.493.580 6.594.993
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.389.651 5.164.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.103.929 1.430.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.577.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.072.231 1.406.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.072.231 1.406.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.213.853 2.119.136
ARA TOPLAM
165.168.685 57.604.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.168.685 57.604.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 10.537.463 9.249.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.537.463 9.249.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.706.148 66.854.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.279.002 106.163.053
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.849.638 34.849.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.733.846 -770.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.880.725 7.880.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.159.564 54.663.414
Net Dönem Karı veya Zararı
3.079.792 -503.850
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.279.002 106.163.053
TOPLAM KAYNAKLAR
283.985.150 173.017.147



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554023


BIST




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66