***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 20:05
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 330.165.622 271.093.303
Satışların Maliyeti
17 -221.223.867 -170.729.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.941.755 100.364.258
BRÜT KAR (ZARAR)
108.941.755 100.364.258
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.658.820 -13.567.687
Pazarlama Giderleri
18 -84.881.052 -74.303.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.633.058 -2.657.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.065.806 3.135.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -11.378.496 -3.572.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.456.135 9.397.834
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 727.481 674.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -159.727 -159.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.023.889 9.912.264
Finansman Gelirleri
22 158.748 75.582
Finansman Giderleri
22 -9.507.085 -5.488.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.324.448 4.499.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
909.129 -836.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -631.247 -1.217.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.540.376 381.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.415.319 3.663.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.415.319 3.663.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.415.319 3.663.584
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen (kayıp) kazanç TL olarak 23 -0,24150000 0,36640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Transferler
-503.850 503.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.488.259 -1.488.259 -1.488.259
Dönem Karı (Zararı)
3.663.584 3.663.584 3.663.584
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.906 51.906 51.906
Dönem Karı (Zararı)
-2.415.319 -2.415.319 -2.415.319
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-271.480 -15.796 339.943 52.667 52.667
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.847.626 4.020.950
Dönem Karı (Zararı)
-2.415.319 3.663.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.493.382 22.032.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.714.773 13.475.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.316 688.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-769.817 596.400
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
738.501 91.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.660.196 2.709.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.051.504 1.945.619
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.613.573 -450.267
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
995.119 1.214.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.391.663 5.633.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-158.748 -75.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.507.085 5.488.151
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
43.326 221.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-361.287 -1.244.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-880.647 836.111
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.597
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -67.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.665.441 -18.119.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.489.524 -21.214.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.340.876 -3.195.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.830.400 -18.019.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.739.958 3.219.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.969.619 -2.658.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.917.673 -6.020.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.051.946 3.362.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.405.578 2.534.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.405.578 2.534.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.412.622 7.576.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.390.244 -2.671.849
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.451.075 -67.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-723.677 -816.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.315.994 -6.101.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.243 9.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.482.985 -6.187.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.482.985 -6.187.105
Alınan Faiz
158.748 75.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.315.461 -5.551.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.785.269 378.662.580
Kredilerden Nakit Girişleri
275.785.269 378.662.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.565.991 -379.162.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.565.991 -379.162.580
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 603.268 436.788
Ödenen Faiz
-9.507.085 -5.488.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.152.907 -7.631.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.152.907 -7.631.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.812.381 28.444.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.659.474 20.812.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.415.319 3.663.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.906 -1.488.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 64.882 -1.860.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.976 372.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -12.976 372.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.906 -1.488.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.363.413 2.175.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.363.413 2.175.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.659.474 20.812.381
Ticari Alacaklar
89.610.179 65.683.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.173.986 5.514.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.436.193 60.168.259
Diğer Alacaklar
13.500 154.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.500 154.516
Stoklar
7 34.670.510 20.669.053
Peşin Ödenmiş Giderler
8 576.262 546.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.245.480 6.153.050
Diğer Dönen Varlıklar
14 11.103.687 4.586.394
ARA TOPLAM
161.879.092 118.605.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.879.092 118.605.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.353.159 2.512.885
Maddi Duran Varlıklar
11 57.973.387 50.053.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.673.362 1.145.962
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.065.585 53.778.216
TOPLAM VARLIKLAR
224.944.677 172.383.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 23.219.278
Ticari Borçlar
70.292.468 40.973.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.983.149 1.065.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.309.319 39.907.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.909.717 1.717.358
Diğer Borçlar
794.753 217.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 794.753 217.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.458.458 2.143.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.458.458 2.143.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.112.805 3.783.926
ARA TOPLAM
102.787.479 48.835.450
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.787.479 48.835.450
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.925.131 9.608.697
Diğer Borçlar
6.204.435 5.601.167
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.204.435 5.601.167
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.129.566 15.209.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.917.045 64.045.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.027.632 108.338.378
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.578.158 34.849.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.206.356 -2.258.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.880.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.163.091 54.159.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.415.319 3.663.584
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.027.632 108.338.378
TOPLAM KAYNAKLAR
224.944.677 172.383.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662886


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1756 32,1871 % 0,03  
Euro 34,9453 34,9750 % -0,04  
Sterlin 40,6242 40,8278 % -0,17  
Frank 35,0973 35,2733 % -0,20  
Riyal 8,5228 8,5656 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,01 32,04 % 0,66  
Platin 1.056,84 1.058,83 % 0,66  
Paladyum 1.027,28 1.030,68 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.421,50 2.421,73 % 0,66