***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 19:33
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 88.037.789 58.924.705
Satışların Maliyeti
13 -70.347.465 -42.242.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.690.324 16.681.919
BRÜT KAR (ZARAR)
17.690.324 16.681.919
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.061.865 -3.253.622
Pazarlama Giderleri
14 -21.500.055 -17.768.149
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -602.306 -863.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.975.028 728.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -5.742.634 -1.632.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.241.508 -6.107.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
196.440 187.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.045.068 -5.920.123
Finansman Gelirleri
11.281 12.213
Finansman Giderleri
-2.294.824 -720.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.328.611 -6.628.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.288.816 611.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -611.876 -1.574.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.900.692 2.185.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.039.795 -6.016.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.039.795 -6.016.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.039.795 -6.016.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç (TL olarak) -1,20400000 -0,60170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.377.364 -6.016.932 -4.639.568 -4.639.568
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -880.798 7.880.725 57.823.148 -6.016.932 103.698.810 103.698.810
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Transferler
-2.415.319 2.415.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.171.704 -12.039.795 -10.868.091 -10.868.091
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -1.034.652 7.864.929 55.747.772 -12.039.795 95.159.541 95.159.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.311.230 -24.864.100
Dönem Karı (Zararı)
-12.039.795 -6.016.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.799.754 7.865.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.353.320 2.762.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-693.146 110.909
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-693.146 -27.656
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.990.483 3.505.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
646.971 2.079.333
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.139.469 1.804.863
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.204.043 -378.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.437.913 1.809.479
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.294.824 720.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.143.089 1.088.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
289.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.288.816 -611.553
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.339.502 -24.775.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.832.134 -46.932.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-293.865 1.980.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.538.269 -48.912.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.146.846 -9.780.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.316.942 21.684.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.653.857 -183.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.663.085 21.868.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.322.536 10.252.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.322.536 10.252.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.579.543 -22.926.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-625.804 -607.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.105.883 -1.329.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.093.384 -1.050.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.093.384 -1.050.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.093.384 -1.050.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.066.649 25.308.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.609.239 35.821.171
Kredilerden Nakit Girişleri
112.609.239 35.821.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.431.972 -9.903.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.431.972 -9.903.862
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 184.206 111.892
Ödenen Faiz
-2.294.824 -720.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.337.965 -606.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.337.965 -606.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.659.474 20.812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.321.509 20.206.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.039.795 -6.016.932
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.171.704 1.377.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 1.464.630 1.721.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-292.926 -344.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -292.926 -344.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.171.704 1.377.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.868.091 -4.639.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.868.091 -4.639.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.321.509 19.659.474
Ticari Alacaklar
167.992.370 89.610.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.467.851 3.173.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 164.524.519 86.436.193
Diğer Alacaklar
69.964 13.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 69.964 13.500
Stoklar
43.817.356 34.670.510
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.692.101 576.262
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 9.739.487 6.245.480
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.749.772 11.103.687
ARA TOPLAM
237.382.559 161.879.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.382.559 161.879.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.193.432 2.353.159
Maddi Duran Varlıklar
56.873.178 57.973.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 4.281.129 2.673.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.413.416 63.065.585
TOPLAM VARLIKLAR
300.795.975 224.944.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.396.545 23.219.278
Ticari Borçlar
84.609.410 70.292.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11.637.006 4.983.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 72.972.404 65.309.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.571.649 1.909.717
Diğer Borçlar
1.273.745 794.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.273.745 794.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.669.888 3.458.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.669.888 3.458.458
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.456.317 3.112.805
ARA TOPLAM
190.977.554 102.787.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.977.554 102.787.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 8.270.239 9.925.131
Diğer Borçlar
6.388.641 6.204.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.388.641 6.204.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.658.880 16.129.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.636.434 118.917.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.159.541 106.027.632
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.034.652 -2.206.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.747.772 58.163.091
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.039.795 -2.415.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.159.541 106.027.632
TOPLAM KAYNAKLAR
300.795.975 224.944.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680125


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66