***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 18:15
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 227.665.687 179.076.859 139.627.898 120.152.154
Satışların Maliyeti
15 -177.281.432 -121.932.816 -106.933.967 -79.690.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.384.255 57.144.043 32.693.931 40.462.124
BRÜT KAR (ZARAR)
50.384.255 57.144.043 32.693.931 40.462.124
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.332.992 -6.579.672 -2.271.127 -3.326.050
Pazarlama Giderleri
16 -50.396.650 -43.701.993 -28.896.595 -25.933.844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.170.811 -1.456.072 -568.505 -592.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.856.216 4.511.601 7.881.188 2.090.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.740.035 -10.334.267 -12.997.401 -7.008.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.400.017 -416.360 -4.158.509 5.691.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
401.100 367.481 204.660 180.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.998.917 -48.879 -3.953.849 5.871.244
Finansman Gelirleri
67.564 31.180 56.283 18.967
Finansman Giderleri
-8.036.389 -3.023.194 -5.741.565 -2.302.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.967.742 -3.040.893 -9.639.131 3.587.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.740.574 143.946 2.451.758 -467.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -9.203.518 -5.368.902 -8.591.642 -3.794.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 12.944.092 5.512.848 11.043.400 3.327.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.227.168 -2.896.947 -7.187.373 3.119.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.227.168 -2.896.947 -7.187.373 3.119.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.227.168 -2.896.947 -7.187.373 3.119.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç / Kayıp -1,92300000 -0,28960000 -0,71900000 0,31190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
783.124 783.124 783.124
Dönem Karı (Zararı)
-2.896.947 -2.896.947 -2.896.947
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -1.475.138 7.880.725 57.823.148 -2.896.947 106.224.555 106.224.555
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Transferler
-2.415.319 2.415.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.445 -691.445 -691.445
Dönem Karı (Zararı)
-19.227.168 -19.227.168 -19.227.168
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.897.801 7.864.929 55.747.772 -19.227.168 86.109.019 86.109.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.884.822 -72.224.897
Dönem Karı (Zararı)
-19.227.168 -2.896.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.559.571 19.021.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.103.455 5.278.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.258.269 452.748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-707.223 56.585
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-551.046 396.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.450.086 7.874.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-266.229 1.346.668
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.716.315 5.828.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
699.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.654.228 4.829.455
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.036.389 3.023.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.617.839 1.806.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.356.983 729.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.166.523
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.166.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.913.435 -143.946
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.143.484 -91.100.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.902.565 -145.452.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.865.682 228.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-173.036.883 -145.681.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.472.106 -5.774.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.144.400 24.023.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.746.461 38.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.397.939 23.984.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.086.787 36.103.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.086.787 36.103.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.811.081 -74.975.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-923.265 -680.029
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.150.476 3.430.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.481.309 -4.018.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.481.309 -4.018.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.481.309 -4.018.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.197.027 70.707.860
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.891.191 114.116.835
Kredilerden Nakit Girişleri
199.891.191 114.116.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.060.508 -40.659.065
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.060.508 -40.659.065
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 402.733 273.284
Ödenen Faiz
-8.036.389 -3.023.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.830.896 -5.535.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.830.896 -5.535.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.659.474 20.812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.490.370 15.277.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.227.168 -2.896.947 -7.187.373 3.119.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.445 783.124 -1.863.150 -594.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -864.306 978.904 -2.328.937 -742.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.861 -195.780 465.787 148.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 172.861 -195.780 465.787 148.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-691.445 783.124 -1.863.150 -594.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.918.613 -2.113.823 -9.050.523 2.525.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.918.613 -2.113.823 -9.050.523 2.525.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.490.370 19.659.474
Ticari Alacaklar
259.930.376 89.610.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.039.668 3.173.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 251.890.708 86.436.193
Diğer Alacaklar
43.874 13.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.874 13.500
Stoklar
7 46.693.662 34.670.510
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.629.028 576.262
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 6.245.480
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.251.021 11.103.687
ARA TOPLAM
346.038.331 161.879.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.038.331 161.879.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.193.432 2.353.159
Maddi Duran Varlıklar
9 58.674.436 57.973.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 15.790.315 2.673.362
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.723.860 63.065.585
TOPLAM VARLIKLAR
422.762.191 224.944.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.247.217 23.219.278
Ticari Borçlar
112.436.868 70.292.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.729.610 4.983.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 95.707.258 65.309.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.020.449 1.909.717
Diğer Borçlar
3.652.725 794.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.652.725 794.753
Türev Araçlar
1.166.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.807.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.398.807 6.571.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.569.687 3.458.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 84.829.120 3.112.805
ARA TOPLAM
319.730.151 102.787.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.730.151 102.787.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 10.315.853 9.925.131
Diğer Borçlar
6.607.168 6.204.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.607.168 6.204.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.923.021 16.129.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
336.653.172 118.917.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.109.019 106.027.632
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.897.801 -2.206.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.747.772 58.163.091
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.227.168 -2.415.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.109.019 106.027.632
TOPLAM KAYNAKLAR
422.762.191 224.944.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701542


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1800 32,1935 % 0,12  
Euro 34,9249 34,9716 % 0,01  
Sterlin 40,6306 40,8342 % 0,02  
Frank 35,0684 35,2442 % -0,06  
Riyal 8,5229 8,5657 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,73 31,76 % 0,66  
Platin 1.049,48 1.051,32 % 0,66  
Paladyum 1.018,60 1.026,91 % 0,66  
Brent Pet. 82,29 82,29 % 0,66  
Altın Ons 2.413,61 2.413,96 % 0,66