***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 19:29
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 316.515.217 267.055.086 88.849.530 87.978.227
Satışların Maliyeti
15 -243.918.053 -180.652.885 -66.636.621 -58.720.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.597.164 86.402.201 22.212.909 29.258.158
BRÜT KAR (ZARAR)
72.597.164 86.402.201 22.212.909 29.258.158
Genel Yönetim Giderleri
16 -8.215.751 -9.393.637 -2.882.759 -671.178
Pazarlama Giderleri
16 -71.195.643 -64.713.958 -20.798.993 -12.195.035
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.927.676 -1.964.734 -756.865 -508.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.202.711 6.466.768 13.346.495 1.955.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -44.890.935 -12.798.704 -26.150.900 -7.595.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.430.130 3.997.936 -15.030.113 10.242.635
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
605.760 547.481 204.660 179.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.824.370 4.545.417 -14.825.453 10.422.335
Finansman Gelirleri
185.865 119.092 118.301 87.912
Finansman Giderleri
-17.949.210 -6.424.329 -9.912.821 -3.401.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-47.587.715 -1.759.820 -24.619.973 7.109.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.539.131 -287.964 5.798.557 -431.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -4.561.767 -6.203.704 4.641.751 -834.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 14.100.898 5.915.740 1.156.806 402.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.048.584 -2.047.784 -18.821.416 6.677.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.048.584 -2.047.784 -18.821.416 6.677.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-38.048.584 -2.047.784 -18.821.416 6.677.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç ( kayıp) 14 -3,80400000 -0,20470000 -1,88210000 0,66770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.223 -1.172.551 174.223
Dönem Karı (Zararı)
-2.047.784 2.921.636 -2.047.784
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.084.039 7.880.725 57.823.148 -2.047.784 106.464.817 106.464.817
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.817 106.027.817
Transferler
-2.415.319 2.415.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.445.151 1.445.151 1.445.151
Dönem Karı (Zararı)
-38.048.584 -38.048.584 -38.048.584
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -761.205 7.864.929 55.747.772 -38.048.584 69.424.199 69.424.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.320.407 -41.299.351
Dönem Karı (Zararı)
-38.048.584 -2.047.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.916.286 22.285.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.334.725 7.689.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.014.159 523.631
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-476.223 -39.782
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-537.936 563.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.042.346 5.733.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
693.788 1.869.797
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.661.870 3.685.550
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.686.688 178.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.078.105 7.635.304
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.949.210 6.424.329
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.128.895 1.210.975
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.653.112 452.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.177.843 250.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.072.353 -59.201.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.045.946 -112.611.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.312.547 1.889.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.733.399 -114.501.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.715.143 -10.186.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.906.492 30.966.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.683.008 7.214.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.776.516 23.752.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.217.756 32.630.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.217.756 32.630.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.204.651 -38.964.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.076.356 -1.346.469
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.039.400 -988.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.481.309 -5.941.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.519.394 -5.941.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.519.394 -5.941.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.516.865 59.095.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.593.239 212.344.091
Kredilerden Nakit Girişleri
256.593.239 212.344.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.901.676 -147.267.146
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.901.676 -147.267.146
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 774.512 443.345
Ödenen Faiz
-17.949.210 -6.424.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.715.149 11.855.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.715.149 11.855.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.659.474 20.812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.374.623 32.667.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.048.584 -2.047.784 -18.821.416 6.677.202
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.445.151 174.223 759.274 -608.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.806.439 217.778 951.923 -761.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-361.288 -43.555 -192.649 152.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -361.288 -43.555 -192.649 152.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.445.151 174.223 759.274 -608.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.603.433 -1.873.561 -18.062.142 6.068.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.603.433 -1.873.561 -18.062.142 6.068.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.374.623 19.659.474
Ticari Alacaklar
207.830.831 89.610.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.486.516 3.173.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 198.344.315 86.436.193
Diğer Alacaklar
49.193 13.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 49.193 13.500
Stoklar
7 40.923.589 34.670.510
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.727.750 576.262
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 6.723.113 6.245.480
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.519.974 11.103.687
ARA TOPLAM
288.149.073 161.879.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.149.073 161.879.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.193.432 2.353.159
Maddi Duran Varlıklar
9 59.378.601 57.973.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 16.412.972 2.673.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.050.682 63.065.585
TOPLAM VARLIKLAR
366.199.755 224.944.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.404.226 23.219.278
Ticari Borçlar
89.198.960 70.292.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 30.666.157 4.983.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 58.532.803 65.309.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.013.174 1.909.717
Diğer Borçlar
1.163.017 794.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.163.017 794.753
Türev Araçlar
3.686.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.709.326 3.458.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.709.326 3.458.458
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 79.774.674 3.112.805
ARA TOPLAM
282.950.065 102.787.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.950.065 102.787.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 6.846.544 9.925.131
Diğer Borçlar
6.978.947 6.204.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.978.947 6.204.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.825.491 16.129.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.775.556 118.917.045
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.424.199 106.027.632
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-761.205 -2.206.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.747.772 58.163.091
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.048.584 -2.415.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.424.199 106.027.632
TOPLAM KAYNAKLAR
366.199.755 224.944.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716561


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66