***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 19:05
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 227.513.474 227.665.687 120.428.777 139.627.898
Satışların Maliyeti
15 -143.671.229 -177.281.432 -77.851.230 -106.933.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.842.245 50.384.255 42.577.547 32.693.931
BRÜT KAR (ZARAR)
83.842.245 50.384.255 42.577.547 32.693.931
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.231.126 -5.332.992 -4.737.974 -2.271.127
Pazarlama Giderleri
16 -48.129.231 -50.396.650 -27.003.962 -28.896.595
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.116.017 -1.170.811 -532.569 -568.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.926.724 9.856.216 7.194.865 7.881.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -16.287.184 -18.740.035 -4.840.219 -12.997.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.005.411 -15.400.017 12.657.688 -4.158.509
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
501.315 401.100 259.857 204.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.506.726 -14.998.917 12.917.545 -3.953.849
Finansman Gelirleri
209.657 67.564 129.360 56.283
Finansman Giderleri
-16.313.255 -8.036.389 -9.080.531 -5.741.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.403.128 -22.967.742 3.966.374 -9.639.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.112.934 3.740.574 6.572.313 2.451.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.059.348 -9.203.518 -3.699.750 -8.591.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 12.172.282 12.944.092 10.272.063 11.043.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.516.062 -19.227.168 10.538.687 -7.187.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.516.062 -19.227.168 10.538.687 -7.187.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.516.062 -19.227.168 10.538.687 -7.187.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Düşen Kazanç(Kayıp) 14 1,35160000 -1,92270000 1,05380000 -0,71900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.505.585 -62.952.386
Dönem Karı (Zararı)
13.516.062 -19.227.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.928.594 99.339.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.960.907 4.103.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.103.511 -410.696
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.724.203 140.350
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
620.692 -551.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.256.440 81.450.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
664.672 536.178
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.501.315 81.716.315
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.090.453 -802.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.236.201 15.586.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.657 -67.564
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.313.255 8.036.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-867.397 7.617.839
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.460.945 1.356.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.230.546 1.166.523
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.230.546 1.166.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.112.934 -3.913.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.282.781 -140.991.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.025.296 -177.902.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
174.297 -4.865.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.199.593 -173.036.883
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.854.308 -11.472.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.541.697 42.144.400
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.838.133 11.746.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.379.830 30.397.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.055.126 6.239.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.055.126 6.239.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.838.125 -60.878.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-574.558 -923.265
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.092.902 -1.150.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.568.852 -2.481.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-164.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-164.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.404.392 -2.481.309
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.404.392 -2.481.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.999.791 79.264.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.515.010 199.891.191
Kredilerden Nakit Girişleri
310.515.010 199.891.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.134.508 -113.060.508
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.134.508 -113.060.508
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
722.887 402.733
Ödenen Faiz
-16.313.255 -8.036.389
Alınan Faiz
209.657 67.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.925.354 13.830.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.925.354 13.830.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.267.896 19.659.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.193.250 33.490.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.193.250 26.267.896
Ticari Alacaklar
253.608.019 95.991.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.082.461 5.256.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 248.525.558 90.734.365
Diğer Alacaklar
326.367 23.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 326.367 23.439
Stoklar
7 60.965.534 50.731.918
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.863.641 334.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 6.875.829 10.842.275
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.152.452 17.476.885
ARA TOPLAM
423.985.092 201.668.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
423.985.092 201.668.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.885.648 2.193.433
Maddi Duran Varlıklar
9 52.048.428 52.650.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.039.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.522 105.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 17.125.202 4.496.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.222.428 59.451.809
TOPLAM VARLIKLAR
498.207.520 261.120.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
200.026.273 86.492.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
200.026.273 86.492.982
Banka Kredileri
198.509.472 86.492.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.516.801
Ticari Borçlar
104.735.644 76.193.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 30.927.731 32.765.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 73.807.913 43.428.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.138.649 1.275.166
Diğer Borçlar
104.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.262
Türev Araçlar
2.605.563 1.375.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
338.331 1.008.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
86.011.277 10.419.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.556.665 2.466.212
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 82.454.612 7.953.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.521.790 2.700.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.521.790 2.700.368
ARA TOPLAM
401.481.789 179.465.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.481.789 179.465.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
319.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 11.359.292 8.918.166
Diğer Borçlar
7.989.409 7.370.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.989.409 7.370.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.668.630 16.288.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.150.419 195.754.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.057.101 65.366.162
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.088.000 -2.262.877
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.823 50.973.180
Net Dönem Karı veya Zararı
13.516.062 -35.830.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.057.101 65.366.162
TOPLAM KAYNAKLAR
498.207.520 261.120.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.415.319 2.415.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-19.227.168 -19.227.168 -19.227.168
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.445 -691.445 -691.445
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.897.801 7.864.929 55.747.772 -19.227.168 86.109.019 86.109.019
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.516.062 13.516.062 13.516.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.825.123 -1.825.123 -1.825.123
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.088.000 7.864.929 15.142.823 13.516.062 77.057.101 77.057.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.516.062 -19.227.168 10.538.687 -7.187.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.825.123 -691.445 -1.403.840 -1.863.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -2.281.404 -864.306 -1.754.800 -2.328.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
456.281 172.861 350.960 465.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 456.281 172.861 350.960 465.787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.825.123 -691.445 -1.403.840 -1.863.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.690.939 -19.918.613 9.134.847 -9.050.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.690.939 -19.918.613 9.134.847 -9.050.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780297


BIST'
14:3810.723
Değişim :  0,44% |  46,56
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:38
ORCAY 17,18 305.906.846 % 9,99  
FENER 118,20 625.067.751 % 9,95  
OSTIM 6,63 16.570.571 % 9,95  
MEGAP 8,78 157.836.044 % 9,89  
MEGAP 8,78 157.836.044 % 9,89  
14:38 Alış Satış %  
Dolar 32,1832 32,1900 % -0,11  
Euro 34,9688 34,9936 % 0,16  
Sterlin 40,6615 40,8653 % -0,13  
Frank 34,8817 35,0565 % -0,18  
Riyal 8,5002 8,5428 % -0,26  
14:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,84 30,86 % 0,66  
Platin 1.054,40 1.055,52 % 0,66  
Paladyum 986,48 990,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,38 82,38 % 0,66  
Altın Ons 2.344,64 2.344,92 % 0,66