***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:10
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 319.422.986 316.515.217 91.909.512 88.849.530
Satışların Maliyeti
15 -203.054.195 -243.918.053 -59.382.966 -66.636.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.368.791 72.597.164 32.526.546 22.212.909
BRÜT KAR (ZARAR)
116.368.791 72.597.164 32.526.546 22.212.909
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.826.819 -8.215.751 -3.595.693 -2.882.759
Pazarlama Giderleri
16 -68.476.317 -71.195.643 -20.347.086 -20.798.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.744.614 -1.927.676 -628.597 -756.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 38.492.196 23.202.711 23.685.154 13.346.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -42.174.161 -44.890.935 -23.006.659 -26.150.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.639.076 -30.430.130 8.633.665 -15.030.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
761.172 605.760 259.857 204.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.400.248 -29.824.370 8.893.522 -14.825.453
Finansman Gelirleri
601.856 185.865 392.199 118.301
Finansman Giderleri
-31.419.602 -17.949.210 -15.106.347 -9.912.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.582.502 -47.587.715 -5.820.626 -24.619.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.973.656 9.539.131 860.722 5.798.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.362.894 -4.561.767 -1.303.546 4.641.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 14.336.550 14.100.898 2.164.268 1.156.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç(Zarar) 14 0,85560000 -3,80490000 -0,49600000 -1,88210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.047.670 -52.320.407
Dönem Karı (Zararı)
8.556.158 -38.048.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.195.671 105.916.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.625.483 6.334.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.175.674 -1.014.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.429.662 -476.223
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
746.012 -537.936
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.671.272 81.042.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.119.307 693.788
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
69.150.405 76.661.870
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.401.560 3.686.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.732.404 24.078.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-601.856
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31.419.602 17.949.210
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-85.342 6.128.895
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.503.006 4.653.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-567.573
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-567.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.973.656 -9.177.843
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.061
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.814.357 -113.072.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.288.291 -124.045.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.073.252 -7.312.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.215.039 -116.733.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.646.868 -5.715.143
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.701.458 18.906.492
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.680.013 25.683.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.978.555 -6.776.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.471.476 -2.217.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.471.476 -2.217.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.937.472 -45.204.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-723.983 -2.076.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.165.819 -5.039.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.136.587 -2.481.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.067 38.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.067 38.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.388.654 -2.519.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.388.654 -2.519.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.624.996 58.516.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.997.093 256.593.239
Kredilerden Nakit Girişleri
332.997.093 256.593.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.467.493 -180.901.676
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.467.493 -180.901.676
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 913.142 774.512
Ödenen Faiz
-31.419.602 -17.949.210
Alınan Faiz
601.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.536.079 3.715.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.536.079 3.715.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.267.896 19.659.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.803.975 23.374.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.803.975 26.267.896
Ticari Alacaklar
190.935.094 95.991.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.330.010 5.256.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 184.605.084 90.734.365
Diğer Alacaklar
245.025 23.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 245.025 23.439
Stoklar
7 43.339.038 50.731.918
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.290.652 334.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 9.562.985 10.842.275
Diğer Dönen Varlıklar
12 10.273.958 17.476.885
ARA TOPLAM
324.450.727 201.668.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
324.450.727 201.668.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.843.587 2.193.433
Maddi Duran Varlıklar
9 52.112.645 52.650.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.998.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.768 105.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 19.267.511 4.496.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.326.329 59.451.809
TOPLAM VARLIKLAR
400.777.056 261.120.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.296.577 86.492.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.296.577 86.492.982
Banka Kredileri
146.243.180 86.492.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.053.397
Ticari Borçlar
73.492.489 76.193.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 25.085.851 32.765.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.406.638 43.428.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.544.170 1.275.166
Diğer Borçlar
9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.458
Türev Araçlar
807.444 1.375.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
458.645 1.008.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 197.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.971.474 10.419.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.867.772 2.466.212
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 77.103.702 7.953.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.885.061 2.700.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.885.061 2.700.368
ARA TOPLAM
308.662.393 179.465.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.662.393 179.465.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
166.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
166.133
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
166.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 11.489.027 8.918.166
Diğer Borçlar
8.274.468 7.370.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.274.468 7.370.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.929.628 16.288.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
328.592.021 195.754.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.185.035 65.366.162
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.000.162 -2.262.877
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.823 50.973.180
Net Dönem Karı veya Zararı
8.556.158 -35.830.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.185.035 65.366.162
TOPLAM KAYNAKLAR
400.777.056 261.120.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.415.319 2.415.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-38.048.584 -38.048.584 -38.048.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.445.151 1.445.151 1.445.151
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -761.205 7.864.929 55.747.772 -38.048.584 69.424.199 69.424.199
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.556.158 8.556.158 8.556.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.737.285 -1.737.285 -1.737.285
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.000.162 7.864.929 15.142.823 8.556.158 72.185.035 72.185.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.737.285 1.445.151 87.838 759.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.606 1.806.439 109.798 951.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
434.321 -361.288 -21.960 -192.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
434.321 -361.288 -21.960 -192.649
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.737.285 1.445.151 87.838 759.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.818.873 -36.603.433 -4.872.066 -18.062.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.818.873 -36.603.433 -4.872.066 -18.062.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795447


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66